Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík

Patofyziologická analýza 8 kazuistík - Dilučná hyponatriémia u dieťaťa (otrava vodou), SI ADH – Syndróm neprimeranej sekrécie ADH pri pľúcnom ochorení, Dehydratácia a metabolická acidóza u dojčaťa, Dehydratácia spôsobená nedostatočným príjmom tekutín u ženy po CMP, Respiračná alkalóza a tetania, Zmeny homeostázy po chirurgickom výkone, Metabolická alkalóza vyvolaná zvracaním kombinovaná s depléciou tekutín, Diabetická ketoacidóza.

 

 
autor: Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Prednášky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: kazuistika, virtuálni pacienti | příloh: 1 | zobrazeno: 2601x | publikováno: 4.1.2016 | poslední úpravy: 17.5.2018

Virtuální mikroskop

Virtuální mikroskop

Hypertextové atlasy budované na Ústavu patologie jsou k dispozici již od roku 1998. Obsahují stručné texty a obrazy. Obrazová část pochází z různých vyšetřovacích a zobrazovacích metod (snímky z piteven, klinické snímky, snímky z endoskopu, rentgenu, CT i magnetické rezonance a snímky histologické). Těžiště atlasů tvoří histologické obrazy, které jsou snímány ve vysokém rozlišení metodou postupného snímání a skládání a pro přístup k těmto obrazům je použito námi vybudované rozhraní virtuálního mikroskopu.

 
autor: Josef Feit, Werner Kempf, Hana Jedličková | LF MU | disciplína: Dermatologie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: dermatopatologie, fetální patologie, novorozenecká patologie, hypertextový atlas | příloh: 1 | zobrazeno: 10609x | publikováno: 14.11.2005 | poslední úpravy: 4.10.2011

Virtuální mikroskopický atlas

Virtuální mikroskopický atlas

Atlas virtuální mikroskopie slouží posluchačům všech lékařských fakult v ČR a umožňuje jim samostudium histopatologických preparátů. Studenti si mohou selektovat případy dle toho, na které fakultě absolvují výuku histologie či patologie. Vlastní prohlížení mikroskopických preparátů je velmi intuitivní, umožňuje, obdobně jako u skutečného mikroskopu, měnit zvětšení a pohybovat preparátem. Součástí je i možnost samotestování znalostí. Projekt byl finančně podpořen grantem Fondu rozvoje vysokých škol (projekt "Vytvoření sbírky virtuálních mikroskopických preparátů pro pregraduální výuku histologie a patologie", kategorie A, č. projektu 3081/2006).

 
autor: Aleš Ryška, Jaroslava Dušková, Jaroslav Mokrý, Marie Ludvíková | LF UK Hr. Králové | disciplína: Histologie, embryologie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Recenzovaná díla, Edukační weby | klíčová slova: patologický atlas, preparáty, histologický atlas, mikroskopický atlas | příloh: 1 | zobrazeno: 26098x | publikováno: 24.2.2008 | poslední úpravy: 10.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 22 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. pacientov s nádorovým ochorením. Onkologickí pacienti sú typickou a najpočetnejšou skupinou spomedzi im..

Chronický subdurální hematom – trepanace
.. především pacienty s atrofií mozku (starší pacienti) a poruchou srážlivosti krve (např. wa.. .. především pacienty s atrofií mozku (starší pacienti) a poruchou srážlivosti krve (např. wa..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Patologie novorozence je odvětví p.. .. histologických snímků byl použit systém pro virtuální mikroskopické preparáty. Pro většinu mak..

Čelistní anomálie
.. ortognátních operací. Na závěr jsou prezentováni pacienti před a po chirurgické l..

Atlas fyziologie a patofyziologie
.. si "osahat" vykládaný problém ve virtuální realitě. Simulační hrou je možné bez rizika otes..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
.. obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Atlas je k dispozici v angličtině a.. .. Hypertextový atlas fetální patologie Virtuální mikroskop Hypertextový atlas ..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. k velkým histologickým obrazům využívá rozhraní virtuálního mikroskopu. Hypertextový atlas obsahuje .. .. histologických snímků byl použit systém pro virtuální mikroskopické preparáty. Pro většinu mak..

Základy plastickej chirurgie
.. Najvýraznejšie príklady spolupráce sú poúrazoví pacienti, ktorí vyžadujú rekonštrukciu a krytie defektov k..

Hypertextový atlas dermatopatologie
.. obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Atlas je k dispozici v angličtině a.. .. Fakulta informatiky Související články: Virtuální mikroskop Hypertextový atlas fetální pa..

Labyrinty v psychiatrii
..klíčová slova: virtuální pacient, rozhodovací uzly, větvené klinické scé..

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov
.. sa hlavným manažérom medicínskej starostlivosti. Pacienti majú často ordinované od jednotlivých špe..

Rozštěpové vady obličeje
.. rozštěpových vad v oblasti obličeje. Pacienti s těmito vadami jsou léčeni na specializovaných p..

Syndróm nepokojných nôh
.. ale výrazne poddiagnostikované ochorenie. Pacienti so SNN trpia neznesiteľným nutkaním k po..

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR
.. pacientov s chronickou obličkovou chorobou. Pacienti v štádiách chronickej obličkovej choroby 3a- (eG..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Cílem tohoto atlasu je přispět k ro.. .. Hypertextový atlas dermatopatologie Virtuální mikroskop Hypertextový atlas fetální pa..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. Z nich tvoria približne jednu tretinu detskí pacienti. Ročne si hospitalizáciu vyžaduje okolo 2000 po..

Aneuryzma abdominální aorty
.. je miniinvazivita, což ocení především rizikoví pacienti. Zároveň však má toto řešení některá indikační om..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. (posuv, rotace, změna velikosti), mód tzv. virtuálního průchodu 3D zobrazením. Tato data se budou z..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. SM, pri NMO sa nesmie podávať. Nielenže sú pacienti, ktorí na túto liečbu neodpovedajú, ale u nie..

Hypertextový atlas patologie
.. atlas s prvky prohlížečů rentgenových snímků a virtuálního mikroskopu, s anotací obrazů, s histologickými ..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. v stolici; ak hladiny klesajú, tak takíto pacienti sa do remisie dostanú skôr. Sľubným liekom sa zdá..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. pravděpodobnosti, ty pak využívají zdravotníci i pacienti při rozhodování o klinických otázkách nebo o přid..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-11-25]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].