Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Základy anatómie oka pre medikov
..klíčová slova: sklovec, zrakový nerv, očná guľa, štruktúra, vnútroočné štruktúry, očnica, pomocné orgány oka.. ..klíčová slova: zrakový nerv, očná guľa, štruktúra, vnútroočné štruktúry, očnica, pomocné orgány ok..

Cytológia a všeobecná histológia
.. V dynamickej súvislosti popisujeme morfologické štruktúry a ich funkčné vlastnosti. Mechírová E. a kol.: Cy..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
.. tlaku s negatívnym ovplyvnením funkcie a štruktúry mozgu. Cieľom drenážnych výkonov u detí s hydr..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. štruktúr kostí, automatické vyhľadanie štruktúry a zobrazenie na 3D modely, stručnú tabuľku s kľ.. .. skener. Tento skener nám umožňoval zobraziť aj štruktúry vo vnútri neurocrania. Výstupom boli rezy lebky v..

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov
.. orgánov, základnú charakteristiku morfologickej štruktúry orgánov, diferenciálno-diagnostické morfologické ..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. parametrov. Ostatné parametre kvality kostnej štruktúry síce merať a kvantifikovať v praxi ešte ned..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
.. celej imunológie. Výskum mikroskopickej štruktúry orgánov lymfatického systému bol, aj je pr..

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny
.. legislatívy“, nové chápanie organizačnej štruktúry krízového manažmentu v zdravotníctve a odborne kv..

Prezentácia antigénov
.. alebo bunkový) závisí od ich biochemickej štruktúry. Niektoré na to, aby imunitnú odpoveď vyvolali, s..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].