Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Urologické symptomy, Infekce močových a pohlavních cest | příloh: 1 | zobrazeno: 5962x | publikováno: 14.10.2013 | poslední úpravy: 25.4.2014

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Management retinovaných zubů patří k základním součástem praxe dentoalveolární i maxillofaciální chirurgie. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Obvyklým řešením retence třetích molárů je extrakce, u ostatních retinovaných zubů potom fenestrace (s nebo bez použití ortodontické brakety), napřímení, transplantace nebo extrakce.

 
autor: Ondřej Liberda, Vojtěch Peřina, Milan Machálka, Oliver Bulik, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: retence, chirurgická extrakce, třetí moláry, cysta, odontogenní, diagnostika, terapie, komplikace | příloh: 1 | zobrazeno: 11500x | publikováno: 19.2.2009

Rozštěpové vady obličeje

Rozštěpové vady obličeje

Tato digitální skripta jsou určena studentům zubního lékařství jako výukový text pro předmět ortodoncie. Zabývá se problematikou rozštěpových vad v oblasti obličeje. Pacienti s těmito vadami jsou léčeni na specializovaných pracovištích. Cílem těchto skript je dát ucelený přehled o etiologii, prevenci a léčbě rozštěpových vad obličeje v rozsahu odpovídajícím cílům pregraduální výuky zubního lékařství. Obsáhlá problematika je dokumentována obrázky a fotografiemi. Některé z nich jsme čerpali z archivu Kliniky plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně. Jiné jsme převzali z internetu. U těchto obrázků jsou uvedeny odkazy na příslušné internetové stránky, na kterých mohou studenti najít další informace o problematice rozštěpů.

 
autor: Pavlína Černochová, Ivana Halačková, Jiří Veselý | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: rozštěpové vady, rozštěp rtu, rozštěp patra, ortodontická léčba, vývoj čelistí, anomálie zubů, fixní ortodontický aparát, snímatelný ortodontický aparát | příloh: 1 | zobrazeno: 16054x | publikováno: 19.7.2010 | poslední úpravy: 29.6.2018

Oko a oční vady

Oko a oční vady

Přednáška se zabývá stavbou a funkcí lidského oka. Popisuje optický systém oka a jeho funkci a též základní vady oka způsobené špatnou funkcí tohoto systému. Vlastní vnímání světla je založeno na citlivosti zrakových pigmentů (např. rodopsin) na světlo. Světlem se zrakové pigmenty rozkládají, čímž zahájí řetěz chemických reakcí, které vedou k převedení signálu na elektrický potenciál, vzruch, který přenáší informaci do zrakových center mozku. Fotoreceptory lidského oka jsou citlivé na světelné vlny v rozsahu 400 – 760 nm. Absolutní práh citlivosti je 10-19 J, což odpovídá energii jednoho jediného fotonu.

 
autor: Jaroslava Kymplová | 1.LF UK | disciplína: Biofyzika | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: oko, foton, anatomie | příloh: 1 | zobrazeno: 12835x | publikováno: 19.2.2008 | poslední úpravy: 27.4.2012

Těhotenství a chlopenní vady

Těhotenství a chlopenní vady

V naší populaci onemocnění srdce postihuje přibližně 0,4 - 4% všech těhotenství. Prevalence vrozených srdečních vad tvoří 6,16 / 1000 živě narozených dětí, z toho je 1/3 kritických. Kardiovaskulární choroby jsou třetí nejčastější příčinou mateřské mortality. Klesá počet revmatických chlopenních vad a relativně stoupá počet těhotných po operacích pro vrozené srdeční vady.
 

 
autor: Jana Landsmanová | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: těhotenství, kardiovaskulární systém, chlopenní vady | příloh: 1 | zobrazeno: 2537x | publikováno: 13.1.2015 | poslední úpravy: 5.3.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 15 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. ucha Vyšetřovací metody ucha Vrozené vývojové vady ucha Choroby zevního ucha .. .. ucha Vyšetřovací metody ucha Vrozené vývojové vady ucha Choroby zevního ucha .. .. Vyšetřovací metody ucha Vrozené vývojové vady ucha Choroby zevního ucha Choroby .. ..klíčová slova: anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terapeutické metody, di.. ..klíčová slova: fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terapeutické metody, diferenciální di.. ..klíčová slova: fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terapeutické metody, diferenciální di..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. chirurgii, plastickou chirurgii, onkochirurgii, vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu a zmí.. .. plastickou chirurgii, onkochirurgii, vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu a zmíněn je i sy.. .. chirurgii, onkochirurgii, vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu a zmíněn je i syn.. .. + jedna prezentace se zajímavou kazuistikou: Vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku.. .. prezentace se zajímavou kazuistikou: Vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském vě.. .. se zajímavou kazuistikou: Vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku:Definice ate.. ..klíčová slova: náhlé příhody břišní, hrudní chirurgie, vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku.. ..klíčová slova: náhlé příhody břišní, hrudní chirurgie, vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku, pop.. ..klíčová slova: břišní, hrudní chirurgie, vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku, popáleniny, ..

Soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry
.. na onemocnění srdce u dětí, především na vrozené srdeční vady, jejich diagnostiku a léčbu. Dět.. .. srdce u dětí, především na vrozené srdeční vady, jejich diagnostiku a léčbu. Dětská kardiologie ..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
.. (ICM), záněty mozku, ložiskové procesy v BH, vrozené malformace mozku a páteře, choroby orbity. Z.. ..klíčová slova: změny v mozku, ložiskové procesy v bílé hmotě, vrozené malformace mozku a páteře, choroby orbity, d..

Vrozená dysplasie kyčelních kloubů
.. principy konservativní i operativní léčby vrozené dysplasie kyčelních k..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
.. z pohledu zubního lékaře & ortodontisty, Vrozené vývojové anomálie orofaciální oblasti, Výzkum a v.. .. zubního lékaře & ortodontisty, Vrozené vývojové anomálie orofaciální oblasti, Výzkum a vývoj mode..

Hrudní chirurgie
.. v bloku Základní výkony ve všeobecné chirurgii). Vrozené deformace hrudníku řeší dětští chirurgové, zatímc..

Český národní hemofilický program: vzdělávací síť hemofilických center
..klíčová slova: von Willebrandova choroba, vrozené krvácivé stavy, vzdělávací síť, Český národní hem..

Základy metod korekce refrakčních vad
..klíčová slova: vady hypermetropie emetropie myopie astigmatismus..

Vybrané kapitoly z oftalmológie
..klíčová slova: metódy v oftalmológii, refrakčné vady, ochorenia orbity, ochorenia očných adnex, o..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. V novorozeneckém věku radiologové diagnostikují vrozené vývojové vady. V pozdějším věku (od kojeneckého, .. .. věku radiologové diagnostikují vrozené vývojové vady. V pozdějším věku (od kojeneckého, až do dos.. .. věku radiologové diagnostikují vrozené vývojové vady. V pozdějším věku (od kojeneckého, až do dospě..

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie
.. videa o projevech vrozené muskulární dystrofie. Tato videa byla zpracována ..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. jsou charakterizovány nejčastější teratogeny, vrozené infekce a chromozomální aberace. Další kapitoly j..

Kapitoly z ortopedie
.. se zaměřením na nejčastější (idiopatické, vrozené, neuromuskulární) a sagitální rovině – před..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. je doporučeno v případě podezření na přítomnost vrozené chromosomové aberace (VCA), patologické c..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].