Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Předložená elektronická skripta se věnují jednak metodám, které se využívají k hodnocení morfologie mozku v psychiatrickém výzkumu, jednak nálezům, které byly těmito metodami získány a jejich významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Je možné zobrazit duševní nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní hodnocení obrazů mozku? Jaké jsou změny morfologie mozku u duševních poruch? Co je v pozadí změn morfologie mozku detekovaných pomocí zobrazovacích metod? Dokážeme změny morfologie mozku ovlivnit úspěšnou léčbou? Umíme informace o změnách morfologie mozku využít v klinické praxi?

 
autor: Tomáš Kašpárek, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: mozek, morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza obrazů | příloh: 1 | zobrazeno: 16651x | publikováno: 7.10.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 23

Magnetická rezonance - neuroradiologie
..ady k.. .. cévní mozkové příhody, intrakraniální cévní malformace (ICM), záněty mozku, ložiskové procesy v BH, vro.. .. rezonancí, soustřeďuje se především na nádory mozku, cévní mozkové příhody, intrakraniální cévní malf.. ..ace je určena pro studenty se zájmem o n.. .. Seidl~autor-51-zdenek-seidl#Manuela.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: MRI, cévní mozková příhoda, intrakraniální cévní malformace, zánětlivé změny v mozku, ložiskové procesy v bíl.. ..klíčová slova: cévní malformace, zánětlivé změny v mozku, ložiskové procesy v bílé hmotě, vrozené malfo.. ..klíčová slova: adiologie, MRI, cévní mozková příhoda, intr..

Vybrané kapitoly z neurologie
..ální video~kat-digitalni-video#Obrazové k.. .. přenosu, epilepsií, demyelinizačním onemocněním mozku a míchy, s degenerativními onemocněními mozku, dy.. ..ádáme studentům medicíny celkem 12 vybraných kaz.. ..a.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: disorders, vyšetření mozku,..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
..ální učební po.. .. krvácení, mozkový a míšní tumor, cévní malformace mozku). Materiál je určen pro studenty předmětu C.. .. mozkový a míšní tumor, cévní malformace mozku). Materiál je určen pro studenty předmětu Chi.. ..ální zážitek a osobní zkušenost je jedna z nejl.. ..adislav Plánka~autor-179948-ladislav-planka#Martin .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ační video, dětská chirurgie, neu..

Leukoencefalopatie indukovaná cytostatickou léčbou
..á.. .. a není vždy omezený pouze na bílou hmotu mozku nebo do zadních oblastí mozku. Může se vys.. ..Autoři prezentují přehledový tutorial Leu.. ..adimír Mihál~autori.php?tid=3#Kamila M.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: alopatie iindukovaná cytostatickou léčbou, Me..

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. .. do patologické fyziologie zubního lékařství obsahuje kr.. ..an.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: etiologie, patogeneze, arteriovenozní malformace.. ..klíčová slova: atofyziologie, patologická fyziologie, etiologie, ..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
..ální učební po.. .. soubor výukových materiálů je věnován vybraným tématům z oblasti děts.. ..adislav Plánka~autor-179948-ladislav-planka#Jana .. .. plic, kongenitální cystická adenomatoidní malformace, neuroblastom, deformita hrudníku. Plastická c.. ..alá chirurgie Převážně obrazový materiál k různým t.. ..klíčová slova: alá chirurgie, chirurgie novorozence, obecná t..

Atlas Mozkový kmen a mozeček - Brain stem and cerebellum
.. kaudální a kraniální projekce této části mozku ve třech úrovních. Kromě základních makro.. ..aktivní atlas Mozkový kmen a mozeček je určen zej.. ..avid Štěpánek~autori.php?tid=15#Lada Eberlová, Tom.. .. KMEN - pohled laterální  MOZKOVÝ KMEN - pohled zhora &n.. ..klíčová slova: kmen, mozeček, a..

Vybrané kapitoly z neurochirurgie
..ální učební po.. .. aneuryzmatu a ošetření piální arteriovenózní malformace.. .. hypofýzy, awake kranitomii (operace nádoru mozku s bdělou fází), ošetření subarachnoidálního krvác.. .. soubor výukových videí je věnován vybraným tématům z oblasti neurochirurgie. Je.. ..avel Fadrus~autor-81804-pavel-fadrus#Václav .. .. metodami.   Piální arteriovenózní malformace mozku Autoři: Ondřej Navrátil, Karel Svoboda, Vi.. .. vazivové obaly, dále následuje vlastní výkon na mozku či míše a konec operace je věnován rekonstrukci s.. ..ační technika, základní výkony v neurochirurgii Aut.. ..klíčová slova: malformace, subarachnoidální krvácení, aneuryzma, clipping, .. ..klíčová slova: arterivenózní malformace, subarachnoidální krv..

Magnetická rezonance
..agnetická rezonanční tomografie (MRT), magnetická r.. ..an.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: agnetická rezonance, zobrazovací m..

Oko a oční vady
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. .. který přenáší informaci do zrakových center mozku. Fotoreceptory lidského oka jsou citlivé na s.. ..áška se zabývá stavbou a funkcí lidského oka. Popi.. ..aroslava.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: foton, a..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. publikace a autorská .. ..á skripta "Základy neuroanatomie a nervových d.. .. Dubový~a.. .. a sluchové   Tepny mozku a jejich hlavní větve Sinusy a žíly mozku .. .. obsahu: Hřbetní mícha Mozkový kme.. ..klíčová slova: á soustava,.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Psychiatrická propedeutika
.. publikace a autorská .. ..ato hypertextová skritpa jsou věnována praktickým c.. ..áš .. .. v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a kl.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: atrie, uvod, etiologie, vysetreni, anamneza,.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Základy biologické psychiatrie
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. .. o mezibuněčném a nitrobuněčném přenosu signálu v mozku se zaměřením na signální cesty ovlivňované duševn.. ..ace pro výuku volitelného předmětu "Základy bi.. ..ana Hroudová~autor-261-jana-hroudova#Zdeněk F.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: neuroplasticita, antidepresiva, antipsychotika,..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
..ální .. ..ad podává základní informace o diagnostických meto.. .. Lang~autori.php?tid=100#Ivana.. .. uživatel – – scintigrafie mozku | 15.11.2010 9.85 MB registrovaný uživatel &.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: afie, vyšetřovací metody, ra..

Deprese, antidepresiva a membrány
..Archiv e-learningových .. .. ke změnám funkce neurotransmiterových systémů v mozku. V této práci jsou shrnuty výsledky studia me.. .. primárního účinku většiny antidepresiv je plazmatická m.. .. Fiša.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: synapse, serotonin, lipidové dvojvrstvy, membrány, a..

Analýza dat pro Neurovědy
..arning~sekce-elearning#Materiály k .. .. sad simulovaných souborů trojrozměrných obrazů mozku sloužících pro interaktivní ukázky problémů a spe.. .. materiály zpřístupněné formou interaktivní osnovy js.. ..a Janoušová~autor-179967-eva-janousova#Simona L.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: analýza dat, statistika, testování hypotéz, med..

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. publikace a autorská .. .. text je zaměřen na základy speciální neurologie v rozsahu ur.. ..á Eva~autor-179989-vlckova-eva#Blanka Adamová, .. .. byla vytvořena ve spolupráci všech brněnských neur.. ..klíčová slova: spánek, insomnie, parasomnie, cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bole.. ..klíčová slova: epileptický záchvat, synkopa, tetanie, spánek, insomnie, ..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. publikace a autorská .. .. text je zaměřen na základy obecné neurologie v rozsahu urč.. ..á Eva~autor-179989-vlckova-eva#Blanka Adamová, .. .. byla vytvořena ve spolupráci všech brněnských neur.. ..klíčová slova: paréza, senzitivní systém, porucha vědomí, smrt mozku, reflex,.. ..klíčová slova: ální nervový systém, periferní nervový systém, moze..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
..ady k.. ..ádaná skripta pro výuku praktických cvičení z léka.. .. Lékařská chemie, biochemie a molekulární bio.. ..ažili jsme se klást důraz na klinický význam a upla.. ..klíčová slova: ařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Pra..

Základy intenzivní medicíny
..ální učební po.. .. medicína je multidisciplinární lékařský obor zabývající se.. .. Štoura.. .. 1.43 MB registrovaný uživatel – Smrt mozku a dárcovský program 21.3.2006 205.5 KB r.. ..ádáme vám zde vybrané přednášky, které by měli přib.. ..klíčová slova: akutní medicína, koma, infekce, s..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. publikace a autorská .. ..Atlas bude sloužit k pre- i postgraduální výuce. Cí.. ..a Košťálová~autor-179953-milena-kostalova#Josef Bed.. .. tomografie (CT) nebo magnetické rezonance (MR) mozku (celkem kolem 230 nálezů), z různých fází onemo.. ..am problematiky Problematika poruch řeči a dalších .. ..klíčová slova: a řeči, kognitivní fu.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. publikace a autorská .. .. elektronických výukových materiálů pro studenty lékařské fakulty se zájmem o .. .. Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Rudolf Autrata, Zdeněk .. .. a neepileptických záchvatů, cévních onemocnění mozku a poruch spánku s tím, že jsou zdůrazněna spec.. ..á učebnice dětské medicíny byla vytvořena v rámci O.. ..klíčová slova: anesteziologie, chirurgie, infekční lékařství, radi..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
..ální učební po.. .. výuce pregraduálních studentů medicíny lze jistě najít mnoho.. ..an.. .. archivu normálních nálezů (vyšetření hlavy a mozku) HEAD AND BRAIN .. .. Od r. 1993 se v Brně buduje metropolitní síť a metropolitní PACS (Picture Archiving and .. ..klíčová slova: PACS,..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-09-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].