Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 27 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike

 Prednáška pre poslucháčov UTV zo dňa 22.04.2008.

História. Zobrazovacie diagnostické metódy v rentgenológii. Vyšetrenie klasickým rentgenovým prístrojom. Angiografia. Počítačová tomografia. Počitačová tomografia axiálne scany. Počítačová tomografia rekonštrukcie. Počítačová tomografia perspektíva. Magnetická rezonancia. Osteodenzitometria. Ultrasonografia. Mammografia.

 
autor: Lubomír Kočner | JLF UK v Martine | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Prednášky, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: angiografia, tomografia, magnetická rezonancia, osteodenzitometria, ultrasonografia, mammografia | příloh: 4 | zobrazeno: 6577x | publikováno: 5.5.2008 | poslední úpravy: 1.2.2012

Endoskopické vyšetrovacie metódy

Endoskopické vyšetrovacie metódy

Endoskopické vyšetrovacie metódy sú moderné invazívne vyšetrovacie a operačné metódy, ktoré umožňujú prehliadať priamo zrakom dutiny ľudského tela, orgány uložené v týchto dutinách a vnútro dutých orgánov. Tieto dutiny sa prehliadajú pomocou špeciálnych prístrojov - endoskopov.

Materiály sa zaoberajú týmito témami: Endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest. Endoskopia tráviaceho traktu. Rektoskopia. Kolonoskopia. Endoskopiská retrogradná cholangiopankreatografia (ERCP). Cystoskopia.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: endoskopia, fibrobronchoskopia, gastroduodenoskopia, rektoskopia, kolonoskopia, cystoskopia | příloh: 2 | zobrazeno: 5650x | publikováno: 2.12.2011 | poslední úpravy: 3.2.2012

vyšetrovacie metódy v osteológii

Vyšetrovacie metódy v osteológii

Obdobie rokov 2000-2010 bolo nazvané Svetovou Zdravotníckou Organizáciou dekádou kostí a kĺbov. Muskuloskeletálne choroby, ktoré postihujú milióny ľudí na celom svete, sú najčastejšou príčinou závažnej dlhotrvajúcej bolesti a fyzickej disability. Za hlavné ochorenia, ktorým sa venovala zvýšená pozornosť, boli vybrané choroby kĺbov - osteoartróza, reumatoidná artritída a osteoporóza.

 
autor: Martin Kužma, Peter Jackuliak, Zdenko Killinger, Juraj Payer | LF UK v Bratislave | disciplína: Vnitřní lékařství | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Osteoporóza, fyzikálne vyšetrenie pacienta | příloh: 1 | zobrazeno: 610x | publikováno: 27.3.2019

vyšetrovacie metódy v internej medicíne

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne

Učebnica Vyšetrovacie metódy v internej medicíne je výstupom spoločného projektu autorov. Má byť primárne určená pre študentov lekárskych fakúlt, ktorí by ju mali využiť najmä na prípravu na skúšku z internej propedeutiky, ale aj na prípravu na štátnu záverečnú skúšku z internej medicíny. Učebnica takisto môže poslúžiť aj lekárom, ktorí sú zaradení do špecializačného štúdia pri príprave na skúšku z internistického kmeňa, ako aj na špecializačnú skúšku z vnútorného lekárstva. Pripravovaná publikácia je súhrnom najnovších a všetkých používaných laboratórnych ako aj zobrazovacích metód v jednotlivých pododboroch internej medicíny. Získané vedomosti by študenti mali využiť nielen počas štúdia na lekárskej fakulte, ale aj neskôr, v ich lekárskej praxi.

 
autor: Ivana Valočiková, Ingrid Dravecká, Martin Janičko, Ivica Lazúrová, Ivana Jochmanová, Laura Gombošová, Pavol Joppa | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Diabetologie, dietetika, Endokrinologie, metabolismus, Gastroenterologie, hepatologie, Hematologie, Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie, Nefrologie, Pneumologie, Revmatologie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: vyšetrovacie metódy, interná medicína, gastroenterológia, nefrológia, hepatológia, diabetológia, pneumológia | příloh: 6 | zobrazeno: 961x | publikováno: 7.11.2019

Metody celulárních separací

Metody celulárních separací

S pokrokem v aplikacích celulární terapie v nejrůznějších oborech medicíny roste nutnost izolace cílových buněčných populací pro diagnostické i terapeutické účely. Specifické buněčné populace (např. hematopoetické kmenové buňky) lze identifikovat na základě exprese specifických antigenů pomocí monoklonálních protilátek. Této technologie lze využít rovněž k fyzické izolaci buněk. Ve filmu jsou popsány metody imunomagnetické separace a fluorescenčně aktivovaného cell sortingu (FACS). Technika imunomagnetické separace využívá vazby superparamagnetických nanočástic na monoklonální protilátky, která pak umožňuje pozitivní nebo negativní selekci požadovaných buněk na magnetické koloně. Technika FACS využívá třídění značených buněk v elektrickém poli po jejich flowcytometrické detekci. Moderní cell sortery umožňují separovat požadované buněčné populace s extrémní rychlostí a ve vysoké čistotě.

 
autor: Martin Klabusay, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: imunomagnetická separace, celulární terapie | příloh: 1 | zobrazeno: 6496x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 31.10.2011

Radiologické zobrazovací metody

Radiologické zobrazovací metody

Komentovaná ppt prezentace je úvodem do výuky radiologie a zobrazovacích metod na lékařské fakultě.Zabývá se historií oboru, jeho současnou podobou a trendy jeho dalšího rozvoje. Podává rozdělení hlavních zobrazovacích modalit dle fyzikálních principů.
Druhá část je věnována statickým radiologickým metodám v rámci radiodiagnostiky – tedy technikám snímkování, analogovému i digitálnímu obrazu a zásadám rtg projekcí.
K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu.
 

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Radiologie, zobrazovací modality, skiagrafie, rtg snímkování, rtg projekce, analogový a digitální obraz | příloh: 3 | zobrazeno: 9550x | publikováno: 6.2.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii

Ve výukovém textu „Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii“ jsou popsány principy a protokoly behaviorálních testů zkoumajících fenotyp vyvolaný v modelech deprese, schizofrenie a Parkinsonovy choroby a postupy vyvolání modelů příslušných onemocnění u hlodavců. Behaviorální testy se zaměřují na zhodnocení depresi podobného fenotypu, lokomotorické aktivity, paměti a poruch motoriky.

 
autor: Jana Rudá, Petra Amchová, Zuzana Babinská, Amit Suresh Khairnar, Vincenzo Micale, Jaroslav Nádeníček, Alexandra Šulcová, Tibor Štark | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: behaviorální farmakologie, deprese, schizofrenie, Parkinsonova choroba, chování, potkan, myš | příloh: 1 | zobrazeno: 2700x | publikováno: 6.4.2016 | poslední úpravy: 23.5.2016

Metody výzkumu a statistika

Metody výzkumu a statistika

 Náplní studijního textu Metody výzkumu a statistika je uvést studenty do problematiky výzkumu ve zdravotnictví, statistiky. Poukázat na specifika výzkumu ve zdravotnictví. Seznámit se základními metodami vědecké práce a nástroji sběru dat. Uvést do problematiky statistického zpracování dat.  

                                                                                                              

 
autor: Václav Beránek | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Racionalismus, empirismus, vědecká metoda, experiment, hypotéza, závislá a nezávislá proměnná, modus, medián, četnost, soubor | příloh: 1 | zobrazeno: 813x | publikováno: 4.12.2018 | poslední úpravy: 21.5.2020

Optické metody používané v biochemii

Optické metody používané v biochemii

Text vysvětluje principy a použití optických metod v lékařské biochemii. Podrobněji se zabývá fotometrií a spektrofotometrií, dále se probírá nefelometrie a turbidimetrie, fluorimetrie a spektrofluorimetrie, luminimetrie, polarimetrie a další.

                                                                                           

 

Embryologické metody asistované reprodukce

Embryologické metody asistované reprodukce

Na tomto videu jsou znázorněny laboratorní techniky využívané v asistované reprodukcí. Jsou dokumentovány mikromanipulační metody jako intracytoplazmatické injekce spermie do oocytu (ISCI), asistovaný hatchning (AH) zona pellucida embrya před embryotransferem. Dále je zobrazena metoda kultivace embryí in vitro a technika odběru blastomer pro jejich vyšetření technikou preimplantační genetické diagnostiky (PGD).

 
autor: Jana Žáková, Martin Huser, Igor Crha, Pavel Ventruba | LF MU | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: neplodnost, asistovaná reprodukce, mikromanipulace, reprodukční medicína | příloh: 1 | zobrazeno: 13469x | publikováno: 18.1.2010 | poslední úpravy: 29.6.2018

vyšetřovací metody nukleární medicíny

Vyšetřovací metody nukleární medicíny

Videopořad podává základní informace o diagnostických metodách nukleární medicíny. Je určen pro pregraduální studenty zdravotnických oborů. Uvedeny jsou základní principy a indikace včetně seznámení s průběhem vyšetření tak, aby absolvent mohl podat pacientovi veškeré informace.

 
autor: Otto Lang, Ivana Kuníková | 3.LF UK | disciplína: Nukleární medicína | kategorie: Digitální video | klíčová slova: scintigrafie, vyšetřovací metody, radiofarmaka | příloh: 13 | zobrazeno: 7794x | publikováno: 16.11.2010 | poslední úpravy: 29.1.2011

vícerozměrné statistické metody v biologii

Vícerozměrné statistické metody v biologii

Vícerozměrné statistické metody představují velice užitečný nástroj pro uchopení, zjednodušení a vizualizaci velmi složitých dat. Použitelnost těchto metod v přírodních vědách je velmi široká, často se s nimi setkáváme nejenom v ekologii, experimentální biologii, medicíně, antropologii, environmentální chemii, ale i v geografii a geologii. Zpracování rozsáhlých biologických a hlavně ekologických dat se bez znalosti vícerozměrných statistických metod již neobejde. Na druhou stranu mohou v případě nesprávného užití vést k zavádějícím výsledkům, jejichž chybnost nemusí být ovšem na první pohled zřejmá, protože je skryta za složitou strukturou dat a komplikovaností výpočtu. Znalost vícerozměrných statistických metod se tak stala potřebnou součástí biologického vzdělání.

 
autor: Danka Haruštiaková, Jiří Jarkovský, Simona Littnerová, Ladislav Dušek | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: biologie, vícerozměrné statistické metody | příloh: 1 | zobrazeno: 4507x | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012

Zobrazovací metody uropoetického traktu

Zobrazovací metody uropoetického traktu

Tato ppt učební prezentace je věnována vyšetřovacím metodám používaným při zobrazení patologických nálezů uropoetického traktu.

 

metódy merania vnútroočného tlaku

Metódy merania vnútroočného tlaku

Metodika merania VOT priamym meraním tlaku tekutiny sa nazýva manometria, nepriamym meraním tenzie na korneosklerálnom povrchu sa nazýva tonometria. [5]
                                                                                                                                                                                                                                

 
autor: Jan Rybář, Sekáč Juraj, LF UK | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: glaukóm, meranie vnútroočného tlaku, metrológia, tonometer, aplanačný tonometer, ICD H40, vnútroočný tlak, tonometer | příloh: 2 | zobrazeno: 409x | publikováno: 11.5.2020

Rtg dynamické metody a kontrastní látky

Rtg dynamické metody a kontrastní látky

 Komentovaná ppt prezentace podává přehled dynamických vyšetřovacích metod konvenční radiodiagnostiky. Zahrnuje též výklad o kontrastních látkách, principu jejich užití a ukázky hlavních vyšetřovacích metod s jejich použitím.
K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu.

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: Skiaskopie přímá a nepřímá, seriografie, rtg kinematografie, videozáznam, RTG kontrastní látky | příloh: 3 | zobrazeno: 8241x | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)

Zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)

Tato powerpointová prezentace se zabývá vyšetřením GIT rentgenovými, scintigrafickými, ultrazvukovými a endoskopickými technikami. Poukazuje na typické radiodiagnostické nálezy jednotlivých onemocnění a stručně uvádí i možnosti jejich léčby. Součástí článku je i test na dané téma s uvedením správných odpovědí.

 
autor: Václav Janík | 3.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: radiologie, gastrointestinální trakt, zobrazovací metody, patologické nálezy GIT | příloh: 2 | zobrazeno: 7074x | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Zobrazovací metody jater a žlučových cest

Zobrazovací metody jater a žlučových cest

Tato powerpointová učební prezentace je věnována vyšetřovacím metodám používaným při zobrazení patologických nálezů jater a žlučových cest. Zabývá se jak radiodignostickými, scintigrafickými, tak endoskopickými zobrazovacími metodami. Dále uvádí algoritmus vyšetření, možnosti léčebného ovlivnění a možné komplikace. Součástí je i soubor testových otázek k dané problematice.

 
autor: Václav Janík | 3.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: radiologie, játra a žlučové cesty, zobrazovací metody, patologické nálezy jater a žlučových cest | příloh: 2 | zobrazeno: 6543x | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Zobrazovací metody využívající neionizující záření

Zobrazovací metody využívající neionizující záření

Učební text „Zobrazovací metody využívající neionizující záření“ byl vytvořen k podrobnému a souhrnnému seznámení cílového čtenáře s tématem diagnostických zobrazovacích metod využívajících neionizující záření. Text je zaměřen na zobrazovací metody využívající ultrazvuk (ultrasonografie, dopplerovské zobrazování), laser, elektromagnetické záření v infračervené oblasti spektra (termografie), elektromagnetické záření ve viditelné oblasti spektra (např. endoskopie, dermatoskopie), elektromagnetické záření v oblasti spektra rádiových vln (magnetická rezonance), elektrické vlastnosti tkání (elektrická impedanční tomografie) a elastické vlastnosti tkání (elastografie). Část textu je věnována také principům vzniku obrazu, hodnocení a posouzení kvality obrazu a obrazovým artefaktům. Text je vytvořen pod licencí Creative Commons, která zajišťuje jeho volnou dostupnost pedagogickým pracovníkům, studentům i ostatním zájemcům o téma.

 
autor: Martin Sedlář, Erik Staffa, Vojtěch Mornstein | LF MU | disciplína: Biofyzika | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: artroskopie diagnostické, artroskopické operace, rameno, zápěstí, kyčel, koleno, hlezno | příloh: 1 | zobrazeno: 5270x | publikováno: 9.1.2014 | poslední úpravy: 15.12.2014

vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři

Vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři

Skripta jsou určena zejména pro studenty předmětu Klinická imunologie magisterského oboru Bioanalytik a doplňují skripta Základy vyšetření v klinické imunologii. Skripta mají za úkol seznámit studenty se základy moderních testů v imunologické buněčné laboratoři, významná část je věnována i novým metodám v alergologické diagnostice. Skripta jsou doplněna i o kapitolu o klinickém využití monoklonálních protilátek; jedná se o velmi moderní směr klinické medicíny, se kterým musí být seznámeni i studenti nelékařských medicínských oborů.

 
autor: Marcela Vlková, Roman Hakl, Zita Chovancová, Julie Štíchová | LF MU | disciplína: Imunologie, alergologie, Laboratorní diagnostika | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: separační metody, funkční vyšetření v buněčné imunologii, průtoková cytometrie, monoklonání protilátky, diagnostika alergických stavů | příloh: 1 | zobrazeno: 694x | publikováno: 5.12.2019 | poslední úpravy: 23.3.2020

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG.

http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-470-kviz-diagnostice-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-zazivaciho-traktu-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-459-kviz-diagnosticke-metody-pri-vysetreni-srdce-a-velkych-cev-indikace-normalni-a-patologicky-obraz http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-462-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-nahlych-prihodach-brisnich-diagnostika-a-lokalizace-ciziho-telesa http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-458-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-hrudniku-indikace-normalni-a-patologicky-obraz http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-478-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-pankreatu-jater-a-sleziny-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-482-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-perifernich-cev http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-460-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-retroperitonea-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-471-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-skeletu-a-kloubu-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-476-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-vyvodnych-mocovych-cest-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-477-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-zlucniku-a-zlucovych-cest-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-481-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-v-orl http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-480-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-v-senologii-gynekologii-a-porodnictvi-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-398-kviz-principy-diagnostickych-zobrazovacich-metod-rtg-indikace-kontraindikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-454-kviz-principy-diagnostickych-zobrazovacich-metod-us-ct-indikace-kontraindikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-456-kviz-priprava-k-vysetreni-diagnostickymi-zobrazovacimi-metodami-rtg-ct-us http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-461-kviz-invazivni-vysetrovaci-metody-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-457-kviz-kontrastni-latky-pro-diagnosticke-zobrazovaci-metody http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-479-kviz-neuroradiologicke-vysetrovaci-metody-mr-indikace-normalni-a-patologicky-obraz http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-455-kviz-ochrana-pred-ionizujicim-zarenim-pri-radiodiagnostickych-vysetrenich http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-483-kviz-pediatricka-radiologie-indikace-normalni-a-patologicky-obraz  

 

 
autor: Jana Červenková, Zuzana Džupinková | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: E-learningové kurzy | klíčová slova: kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz | zobrazeno: 363x | publikováno: 10.6.2020

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů

Výukový modul obsahuje popisnou část i bohatou obrazovou dokumentaci jak originálních mikrofotografií jednotlivých vývojových stádií krevních elementů jak v periferní krvi, tak v kostní dřeni, dále i jejich vybraných patologických odchylek. Jednotlivá dílčí stádia vývoje krevních elementů jsou znázorněna také v přehledném barevném schématu. Modul doplňují metody zkoumající jednotlivé typy krevních buněk s našimi vlastními schématy a původními fotografiemi. Věříme, že se tak studentům dostane důležitá pomůcka ke studiu jak našeho oboru, tak i pro klinické předměty.

 
autor: Věra Křížková, Jana Jeriová, Monika Holubová | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: Hematopoeza, kostní dřeň, stromální a kmenové buňky kostní dřeně, erytropoeza, granulopoeza, monocytopoeza, magakaryocytopoeza, lymfopoeza, krevní nátěr, průtoková cytometrie, laserová mikrodisekce | příloh: 1 | zobrazeno: 4134x | publikováno: 27.8.2014 | poslední úpravy: 12.2.2015

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu

Prezentace seznamuje studenty s jednotlivými diagnostickými metodami s použitím baryové kontrastní látky (vyšetření jícnu, žaludku, tenkého střeva, irrigografie, defekografie). Ukazuje normální a typické patologické obrazy při vyšetření trávicí trubice a podává základy správného popisu snímků.

 
autor: Jana Červenková | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: RTG vyšetření jícnu, RTG vyšetření žaludku, RTG vyšetření tenkého střeva, irrigografie, defekografie | příloh: 1 | zobrazeno: 7155x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů

Tematický soubor instruktážních videozáznamů o principech metod kapalinové chromatografie a jejich využití v biomedicínských oborech. Zahrnuty jsou tenkovrstvá chromatografie, iontově výměnná, gelová a vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Videozáznamy vznikly za podpory projektu FRVŠ 1344/2012 a mohou být využity při praktické výuce studentů na LF MU, PřF MU a FEKT VUT. 

 
autor: Kristýna Pěnčíková, Jana Urbanová, Ondřej Peš, Eva Táborská | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: separace, chromatografie, gelová, ionex, adsorpce, hplc, tlc | příloh: 4 | zobrazeno: 6130x | publikováno: 30.5.2013

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí

Skripta vychází z potřeby aktualizovat dostupnou literaturu v oblasti primární prevence zubního kazu u dětí, která by reflektovala současné trendy a nejnovější poznatky základního, aplikovaného i klinického výzkumu v oblasti etiopatogeneze a prevence zubního kazu. Vzhledem k intenzivní vědecké práci našeho týmu v této oblasti, podložené řadou českých i zahraničních publikací, jsme do skript implikovali tyto výsledky z oblasti molekulární genetiky a mikrobiologie či behaviorální intervence. Poukazujeme tímto na nutnost a výhody mezioborové spolupráce a propojení teoretických a klinických oborů na lékařských a přírodovědeckých fakultách, a to nejenom v rámci výzkumu orálního zdraví.

 

 
autor: Petra Bořilová Linhartová, Michaela Bartošová | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: prevence, zubní kaz, bakterie, slina, molekulární biologie, behaviorální intervence | příloh: 1 | zobrazeno: 1228x | publikováno: 12.4.2019 | poslední úpravy: 28.5.2019

vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike

Skriptá sú určené pre študentov doktorandského štúdia z vedného odboru Klinická biochémia, ale tiež pre študentov 2. ročníka LF ako pomocné skriptá pre predmet Lekárska biochémia.

 
autor: Oľga Križanová | JLF UK v Martine | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: polymerazova retazova reakcia, sekvenovanie, Western blot analyza, chromatografia, imunologicke metody | příloh: 3 | zobrazeno: 4565x | publikováno: 28.6.2012 | poslední úpravy: 30.8.2012

Základné metódy hodnotenia vedomostí a zručností študentov pregraduálneho medicínskeho štúdia

Základné metódy hodnotenia vedomostí a zručností študentov pregraduálneho medicínskeho štúdia

Ako už z názvu tejto študijnej pomôcky vyplýva jej cieľom je zoznámiť učiteľov (aj študentov) lekárskych fakúlt s existujúcimi relevantnými metódami používanými na hodnotenie vedomostí, zručností, postojov a kompetencií študentov pregraduálneho stupňa (hlavne) medicínskeho vzdelávania na lekárskych fakultách v Európe aj v ostatnom svete.

 
autor: Ján Hanáček | JLF UK v Martine | disciplína: Ostatní | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: hodnotenie vedomostí a zručností študentov | příloh: 4 | zobrazeno: 1730x | publikováno: 2.2.2016

Zobrazovací metody v psychiatrii: využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Předložená elektronická skripta se věnují jednak metodám, které se využívají k hodnocení morfologie mozku v psychiatrickém výzkumu, jednak nálezům, které byly těmito metodami získány a jejich významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Je možné zobrazit duševní nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní hodnocení obrazů mozku? Jaké jsou změny morfologie mozku u duševních poruch? Co je v pozadí změn morfologie mozku detekovaných pomocí zobrazovacích metod? Dokážeme změny morfologie mozku ovlivnit úspěšnou léčbou? Umíme informace o změnách morfologie mozku využít v klinické praxi?

 
autor: Tomáš Kašpárek, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: mozek, morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza obrazů | příloh: 1 | zobrazeno: 16173x | publikováno: 7.10.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 95 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 20

Vybrané kapitoly z oftalmológie
.. silami sa nám pre Vás - študentov všeobecného lekárstva podarilo prip.. .. Halička, Mária Molnárov.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: vyšetrovacie metódy v oftalmológii, refrakčné vady, ochorenia .. ..klíčová slova: metódy v oftalmológii, refrakčné vady, ochorenia or.. ..klíčová slova: vyšetrovacie metódy v oftalmológii, refrakčné vady.. ..klíčová slova: metódy v oftalmológii, refrakčné vady, ochorenia orbity, ochorenia o..

Technologie kvantitativních metod
.. metody: absorpční, verikální, reflexní a atomová absor.. .. metody: absorpční, verikální, reflexní a atomová absorpční fotom.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Technologie kvantitativních metod 2.. ..klíčová slova: metody, elektrochemické metody, elektromigrační metody, .. ..klíčová slova: amplifikace termocyklery a termomixéry, izotopové metody, chromatografické m..

Perimetrie
..Výukové publikace a autorská dí.. .. nálezů v zorném poli, moderní perimetrické metody používané zejména pro časnou diagnostiku glau.. .. je důležitou vyšetřovací metodou nejen v oftalmologii, ale i ne.. .. je důležitou vyšetřovací metodou nejen v oftalmologii, ale i neurologii či neurochirurgii. Schopnost .. .. Skorkov.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt
.. klinický odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou akútneho a c.. .. Žilinská~autori.php?tid=475#Ivana.. .. Vyšetrovacie metódy v nefrológii Infekcie močových ciest .. .. Vyšetrovacie metódy v nefrológii Infekcie močových ciest Tu.. .. Vyšetrovacie metódy v nefrológii Infekcie mo..

Stravovanie a podávanie jedla pacientom
.. posudzovanie stavu výživy, A-antropometrické vyšetrovacie metódy, posúdenie BMI, hodnotenie WHR indexu, m.. .. stavu výživy, A-antropometrické vyšetrovacie metódy, posúdenie BMI, hodnotenie WHR indexu, meranie .. .. výživy, posudzovanie stavu výživy, A-a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: v..

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
.. radiologie" na témata: Lékařské zobrazovací metody, ochrana před ionizujícím zářením, základy skiagr.. .. powerpointových prezentací k přednáškám z předmětu  ".. .. citlivé [?] Licence Lékařské zobrazovací metody | 23.11.2010 5.91 MB registrovaný uživatel &.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Prekancerózy rodidel II - Prekancerózy děložního hrdla - 2.část
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené p.. .. základní metody ošetření cervikálních lézí - konizace (LEEP), des.. ..vedeny základní metody ošetření cervikálních lézí -.. ..vel.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Prekancerózy děložního hrdla - 2.čá.. ..klíčová slova: vix uteri - neoplazie intraepiteliální, p..

Neplodnost - diagnostika a léčba (I. část)
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené p.. .. je velmi dobrá, 80-90% žen otěhotní.Klasické metody( léčba anovulace, zánětů, odstranění adhesí, myom.. .. trpí 10% párů. Vyšetřujeme vždy muže i ženu. Prognoza léčby je vel.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Neplodnost (I. část) 5.12.2007 př.. ..klíčová slova: infertilita mužská, terapie, reprodukce asistovaná - techniky, neplodnost, muž, žena, asistovaná ..

MR zobrazení tenzorů difuze centrálního nervového systému
..Výukové publikace a autorská dí.. .. Diskutovány jsou základní technické aspekty této metody a možnosti využití v nejrůznějších oblastech prak.. .. práce je koncipována jako přehledný výukový text o technice MR zobr.. .. Keřkovský~autor-52039-milos-kerkovsky#Jaroslav .. .. – Předměty/kurzy Diagnostické zobrazovací metody - cvičení [VLDM7X1c] Pracoviště: Radiologická kli.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Neplodnost - diagnostika a léčba (II. část - léčba)
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené p.. .. je velmi dobrá, 80-90% žen otěhotní.Klasické metody( léčba anovulace, zánětů, odstranění adhesí, myom.. .. trpí 10% párů. Vyšetřujeme vždy muže i ženu. Prognoza léčby je vel.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Neplodnost (II. část - léčba) 5.12.. ..klíčová slova: infertilita mužská, terapie, reprodukce asistovaná - techniky, neplodnost, muž, žena, asistovaná ..

Biologická psychiatrie
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené p.. .. Část nazvaná „Biochemické vyšetřovací metody“ stručně uvádí základní metody používané v .. .. psychiatrie je rozdělen do několika částí. První část nazvaná „Neurochemie“ shrnuje .. .. psychiatrie: 5. Biochemické vyšetřovací metody 14.11.2006 přístup řízen na externím úložišti &nd.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Biologická psychiatrie: 1. N..

RFA jaterních malignit perkutánním přístupem
.. v.. .. terapii neresekabilních nádorů jater. Principem metody je využití vysokofrekvenčního proudu gen.. ..venční ablace jaterních malignit perkutánním přís.. .. Penka, Martin Ondrák, Jaroslav.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence RFA jaterních malignit perkutánním ..

Nukleární medicína v detekci zánětů
.. a určení lokalizace zánětlivého ložiska v organizmu je významným dia.. ..vel Koranda~autori.php?tid=26#Miroslav.. .. Značené protilátky  Ostatní metody  Výběr metody scintigrafické detekce zá.. .. kapitoly :  Třífázová scintigrafie skeletu  99mTc-nanokoloid, .. ..klíčová slova: medicína, Zobrazovací metody, Scintigrafie skeletu,.. ..klíčová slova: medicína, Zobrazovací metody, Scintigrafie skeletu, ..

Morbus Crohn
.. určen studentům oborů radiologie a zobrazovací metody. K vyšetření pacienta se používají radio.. .. Crohn je chronický nespecifický zánět trávící trubice, který byl svým objevitelem v roce 193.. .. Štukav.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Morbus Crohn-text 21.1.2013 ..

Základy dětské otorhinolaryngologie
..Výukové publikace a autorská dí.. ..Výukový text Základy dětské otorinolaryngologie ob.. ..vo Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Dalibor Janeček, L.. .. Klinická anatomie ucha Vyšetřovací metody ucha Vrozené vývojové vady ucha Ch.. .. ucha Klinická anatomie ucha Vyšetřovací metody ucha Vrozené vývojové vady.. ..klíčová slova: klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terapeutické metody, dif.. ..klíčová slova: otolaryngologie, klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terap..

Chromatografie
..vaná díla~clanky.php?s=pr#Elearningové ku.. .. a dle provedení a použité metodiky. Jednotlivé metody jsou ve svých základech jednoduše vysvětleny a je.. .. podává základní informace o jedné z moderních a často p.. ..vel.. .. je úvodem ke studiu chromatografie. Obsahuje základní i.. ..klíčová slova: separační metody, analytika,..

Elektroforéza
..vaná díla~clanky.php?s=pr#Elearningové ku.. .. a dle provedení a použité metodiky. Jednotlivé metody jsou ve svých základech jednoduše vysvětleny a je.. .. podává základní informace o jedné z moderních a často p.. ..vel.. .. je úvodem ke studiu elektroforézy. Obsahuje základní in.. ..klíčová slova: separační metody, analytika,..

Soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry
.. zaměřenou na dětskou kardiologii, Vyšetřovací metody v dětské kardiologii, Dětskou kardiologii I a Dě.. .. propedeutiku zaměřenou na dětskou kardiologii, Vyšetřovací metody v dětské kardiologii, Dětskou ka.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Vyšetřovací metody v dětské kardiologii 27.10.2020 1.16 MB uživatel .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: kardiologie, vrozená srdeční vada, kardiomyopatie, my..

Magnetická rezonance
.. a objevy, které přispěly ke vzniku zobrazovací metody až do té podoby, s jakou se setkáváme v dnešní do.. .. tomografie (MRT), magnetická rezonance (MR) či v angl. literatuře magnetic resonance imaging .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: rezonance, zobrazovací ..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. aj ich patologické zmeny a základné i špecifické vyšetrovacie postupy a.. .. a základné i špecifické vyšetrovacie postupy a metódy.. .. očná komora predstavuje priestor medzi zadnou plochou rohovky a.. .. Sekáč~autori.php?tid=522#Rybár Ján, Ferková Sylvia - Slovenský metrologický ústav v Bra.. ..vka (iris) Anatómia a fyziológia dúhovky Dúhovka pr.. .. pre medikov Aplikácia liekov a liečiv v oftalmológii Strabizmus - etiopatogenéza, klasifikácia, .. ..klíčová slova: komora, komorový mok, cirkulácia, dúhovkovorohovkový -ir..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. štúdií, etapy výskumu, deskriptívne štatistické metódy, induktívne štatistické metódy, výberové skúma.. .. a štatistika predstavuje súbor prednášok, ktorých cieľom je poskytnúť i.. ..van Tkáč~autori.php?tid=75#Andrea Madarasová Ge.. .. Gecková, PhD.] Univariačné štatistické metódy, štatistická významnosť I [MUDr. Jaroslav Ros.. .. metódami klinických štúdií a naučiť sa ich aplikovať v klinickom výskume v oblasti vnútorných cho..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácií
.. prezentácii tvoria podklady k prednáškam z predmetu O.. .. Čáp~autori.php?tid=130#Katarína Žiakov.. .. [?] Licencia 01-1 Veda, výskum a výskumné metódy. Ošetrovateľstvo ako veda 21.10.2015 1.97 MB k.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: ošetrovateľstvo, výskumné fázy, výskumné metódy.. ..klíčová slova: výskum, ošetrovateľstvo, výskumné fázy, výskumné me..

Analýza a klasifikace dat
..Výukové publikace a autorská dí.. .. celou dobu, po kterou se rozvíjejí metody analýzy a klasifikace dat, dostala tato .. .. celou dobu, po kterou se rozvíjejí metody analýzy a klasifikace dat, dostala ta.. .. – „vícerozměrné statistické metody“ zase navozuje představu, že dané metody vy.. .. obecný název disciplíny – „vícerozměrné sta..

Aplikácia injekcií
.. injekcia (i.m.) - identifikácia miesta vpichu, metódy dezinfekcia miesta vpichu, technika aplikácie, .. .. a striekačka, druhy ihiel, druhy striekačiek, veľkosť striekačiek, otváranie ihiel a striekačiek .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: injekcia, intramuskulárna injekcia, intravenózna ..

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód
.. progresie nádorových ochorení. Využíva pritom aj metódy molekulovej genetiky. Text je rozdelený do troch .. ..vá patológia sa zaoberá mechanizmami vzniku a pr.. .. Burjaniv.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: metódy molekulovej genetiky, DNA, nádory pľúc, ko.. ..klíčová slova: molekulovej genetiky, DNA, nádory pľúc, kolorektálny kar..

Otorinolaryngologie - semináře
.. anatomicko-fyziologické poznámky, vyšetřovací metody, principy diagnostiky a léčby základních one.. ..Ve výukových prezentacích jsou uvedeny základní ana.. ..vel Smilek~autor-22949-pavel-smilek#Radan.. .. dokumentace převzata z Kliniky zobrazovacích metod LF MU a FN u .. ..klíčová slova: fyziologie orgánů ORL, diagnostika, vyšetřovací metody, fyziologické a patologické nálezy při vyšetření .. ..klíčová slova: a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, vyšetřovací metody, fyziologické a patologické nále..

Hyperbarická oxygenoterapie
.. (HBO). Stručně se věnuje historii této metody, fyzikálním principům HBO a vlivům kyslíku na lid.. .. medicína, v čele s hyperbarickou oxygenoterapií, tedy léčbou .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Biostatistika
..Výukové publikace a autorská dí.. .. skript však bylo nutné vybrat pouze klíčové metody, bez nichž si nelze zpracování dat vůbec pře.. ..vými čtenáři této publikace jsou studenti mate.. .. Pavlík~autor-78059-tomas-pavlik#Ladislav .. .. Naším cílem bylo podat biostatistické metody korektně nejen z teoretického, ale i z p.. .. publikace nemá v žádném případě ambici nahradit jakýkoli stávaj.. ..klíčová slova: základní metody..

Biostatistika
.. se o soubor přednášek povinně volitelného kurzu &.. .. V.. .. z PVK „Biostatistika“ - Deskriptivní statistické metody I | 13.12.2009 395.48 KB registrovaný uživatel &.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Kontrola kvality laboratorního vyšetření
..Vzdělávací ma.. .. se analytických vlastností laboratorní metody.. .. o interní a externí kontrole kvality laboratorního vyšetření. Vysvětlení pojmů a .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: Variační k..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].