Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4

základní výkony ve všeobecné chirurgii

Základní výkony ve všeobecné chirurgii

Mezi základní onemocnění a výkony ve všeobecné chirurgii náleží:

• Diagnostika a léčba hernií
• Diagnostika a léčba onemocnění žlučníku
• Diagnostika a léčba onemocnění apendixu
• Diagnostika a léčba varixů dolních končetin
• Diagnostika a léčba onemocnění štítné žlázy
• Diagnostika a léčba onemocnění prsu
• Amputace končetin
• Diagnostická rektoskopie a výkony operačním rektoskopem
• Nejčastějí onemocnění a výkony v proktologii.
 

 
autor: Miloslav Duda, Stanislav Czudek, Adolf Gryga, Jiří Herman, Dalibor Musil, Jaroslav Vyhnánek, Jiřina Heroková, Jiří Gatěk, Petr Bachleda, Petr Anděl, Matěj Škrovina | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: chirurgie, všeobecná chirurgie, základní výkony, učebnice | příloh: 1 | zobrazeno: 8750x | publikováno: 20.10.2012

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii

Operační technika v neurochirugii má svá specifika, která vychází z anatomických a fyziologických podmínek nervového systému. Na počátku operace je nutno překonat jeho ochranné kostěnné a vazivové obaly, dále následuje vlastní výkon na mozku či míše a konec operace je věnován rekonstrukci s vodotěsným uzávěrem původních obalů nervového systému. Kromě základních operačních výkonů se většina operaci provádí mikrochirurgickou operační technikou. Nezbytnou podmínkou, kromě zvládnutí mikrochirurgické operační techniky, je nutnost adekvátního technického vybavení operačního sálu. Především v neuroonkologii se dále užívá řada přístrojů (neuronavigace, elektrofyziologický monitoring, peroperační zobrazovací metody), které pomáhají zvýšit radikalitu a bezpečnost resekčních výkonů.

 
autor: Marek Sova, Pavel Fadrus, Václav Vybíhal, Martin Smrčka | LF MU | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video, Materiály k přednáškám | klíčová slova: kraniotomie, trepanace lebky, chronický subdurální hematom, akutní subdurální hematom, zevní komorová drenáž | příloh: 1 | zobrazeno: 1402x | publikováno: 21.6.2019 | poslední úpravy: 22.6.2019

základní nástroje v zubním lékařství

Základní nástroje v zubním lékařství

Znalost správného názvosloví nástrojů a přístrojů pro budoucí zubní lékaře je důležitá. Protetické ošetření má zvláštnost v tom, že se sestává ze 2 fází, a to ordinační a laboratorní. Přístrojové a nástrojové vybavení se proto rozšiřuje o další preparační a brusné nástroje, otiskovací pomůcky, speciální protetické nástroje, kleště a nůžky a různé druhy otiskovacích lžíc.

 
autor: Sonia Bartáková, Patrik Prachár, Božena Budíková, Milada Nekvapilová, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: otiskovací pomůcky, speciální protetické nástroje, kleště, otiskovací lžíce | příloh: 1 | zobrazeno: 14277x | publikováno: 26.2.2010 | poslední úpravy: 29.6.2018

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Prezentace je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje normální a traumatické obrazy v jednotlivých lokalizacích. Dává stručný národ na správný popis snímků v traumatologii, část je věnována také posttraumatickým změnám a snímkům při různých typech léčení zlomenin a luxací. Prezentace je vhodnou pomůckou pro studenty připravující se na závěrečné státní zkoušky z Chirurgie.

 
autor: Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: traumatologie, normální a patologické RTG obrazy skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení zlomenin | příloh: 1 | zobrazeno: 10870x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 119 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 12

Revmatochirurgie nohy
.. prezentace popisující zakladní ortopedické výkony nohy u pacientů trpících onem.. .. prezentace popisující zakladní ortopedické výkony nohy u pacientů trpících onemocněním poji..

Hrudní chirurgie
.. Diagnostika a léčba onemocnění prsu v bloku Základní výkony ve všeobecné chirurgii). Vrozené def.. .. a léčba onemocnění prsu v bloku Základní výkony ve všeobecné chirurgii). Vrozené deformace hr..

Ošetřovatelství jako vědní obor
.. materiál předkládá základní předpoklady vědní disciplíny - její filozofii, te.. ..klíčová slova: Základní obory, Aplikované obory, Holistické zdraví, Me..

Jak utěsnit kofferdam snadno a levně?
.. ošetření patří mezi základní výkony, které jsou denně prováděny v ordi.. .. ošetření patří mezi základní výkony, které jsou denně prováděny v ordinacích zub..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
.. nutné, aby v dnešní moderní době existovala k základní chirurgické problematice výuková videa. Vedení dě.. .. Dále se jedná o specializované neurochirurgické výkony (operace krční páteře, kraniektomie, subdurální k..

Implantace venózního portu
.. standardně používané pro malé chirurgické výkony..

Koagulace v kostce
.. interaktivní animace popisuje základní patofyziologii koaguačních poruch, správnou in..

Diagnostika karcinomu prsu
..klíčová slova: prsu, mamografie, sonografie, intervenční výkony v prsu, mamografický ..

Miniinvazívní terapie stresové inkontinence TVT páskou
.. se řadí mezi minimálně invazivní chirurgické výkony a je prováděna ambulantně nebo v rámci krá..

ZÁKLADY FARMAKOKINETIKY
.. farmakokinetiky popisuje a vysvětluje základní farmakokinetické parametry a procesy. Měl by s..

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv
.. životního cyklu léčivých přípravků. Jedná se o základní principy klinických hodnocení léčiv s následnými ..

Úvod do počítačových systémů
.. první části se naučíte základní pojmy z oblasti informatiky, terminologie,..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. popsána obecná stavba a vývoj nervové soustavy, základní principy reakce nervové tkáně na poškození a mech..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
.. uvádí základní indikace při vyšetření magnetickou rezonancí mimo..

Chromatografie
.. podává základní informace o jedné z moderních a často po.. .. je úvodem ke studiu chromatografie. Obsahuje základní informace o této moderní separační a ana..

Elektroforéza
.. podává základní informace o jedné z moderních a často po.. .. je úvodem ke studiu elektroforézy. Obsahuje základní informace o této moderní separační a ana..

Vyšetření moče diagnostickými proužky
.. tzv. patologických složek moče, patří mezi základní biochemické analýzy. Výuková videa poskytují zákl..

Cévní chirurgie
.. že cévní chirurgie zůstává jednou ze základních chirurgických specializací, která má za úkol za.. .. jsou minimálně invazivní, používají se hybridní výkony, které kombinují chirurgický a radiologický end..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
.. podává základní informace o diagnostických metodách nukleární med..

Vybrané kapitoly z psychiatrie
.. 6 prezentací s namluveným komentářem. Jedná se o základní informace o historii psychiatrie ve světě a v u n..

Ultrazvuk v gynekologii
.. Tato práce se zabývá využitím ultrazvuku jako základní vyšetřovací metodě v diferenciální diagnostice be..

Imunokompetentní buňky
.. lékařství 2. ročníku na LF UK v Plzni. Obsahuje základní charakteristiku a funkce imunokompetentních ..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
.. psychiatrie pro zubní lékařství “ obsahuje základní informace o nozologických jednotkách (..

Základy elektrofyziologie srdce
.. lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní informace o iontových kanálech a membránovém a ak..

Poranění páteře a míchy
.. a míchy. Obecné postupy v současné diagnostice, základní poznatky v léčbě včetně diskutabilního podávání k..

Pohybová aktivita v prevenci nemocí
.. a biologickém věku jedince. Jsou uvedeny základní pohybové vlastnosti a druhy tělesných cv..

Základy fyziologie srdeční mechaniky
.. lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní informace o mechanismech kontrakce srdečního s..

Poruchy acidobazické rovnováhy a metabolismu kalia
.. shrnuje základní patofyziologické principy a klinický význam po..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra
.. sestra, jimž má na začátku studia poskytnout základní orientaci v řecko-latinské lékařské term..

Prekancerózy rodidel I - Prekancerózy děložního hrdla - 1.část
.. základní informace o epitelových poměrech na děložním hrd..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-12-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].