Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Zobrazovací metody v psychiatrii: využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Předložená elektronická skripta se věnují jednak metodám, které se využívají k hodnocení morfologie mozku v psychiatrickém výzkumu, jednak nálezům, které byly těmito metodami získány a jejich významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Je možné zobrazit duševní nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní hodnocení obrazů mozku? Jaké jsou změny morfologie mozku u duševních poruch? Co je v pozadí změn morfologie mozku detekovaných pomocí zobrazovacích metod? Dokážeme změny morfologie mozku ovlivnit úspěšnou léčbou? Umíme informace o změnách morfologie mozku využít v klinické praxi?

 
autor: Tomáš Kašpárek, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: mozek, morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza obrazů | příloh: 1 | zobrazeno: 16172x | publikováno: 7.10.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 52 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 10

Magnetická rezonance - neuroradiologie
.. Ukazuje nejčastější neuroradiologické obrazy při vyšetření magnetickou rezonancí, soustřeďuje se pře.. .. rezonancí, soustřeďuje se především na nádory mozku, cévní mozkové příhody, intrakraniální cévní malf.. .. Seidl~autor-51-zdenek-seidl#Manuela V.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Magnetická rezonance - n.. ..klíčová slova: příhoda, intrakraniální cévní malformace, zánětlivé změny v mozku, ložiskové procesy v bílé hmotě, vr.. ..klíčová slova: intrakraniální cévní malformace, zánětlivé změny v mozku, ložiskové procesy v bílé hmotě, vrozené .. ..klíčová slova: MRI, cévní mozková příhoda, intrakraniální cévní malform.. ..klíčová slova: cévní malformace, zánětlivé změny v mozku, ložiskové procesy v bílé hmotě, vrozené malfo..

Srdeční cyklus
.. křivek znázorňujících tlakově objemové změny v levé komoře a tlakové změny v pravé síni.. ..Výukový materiál se skládá z textové části (viz níž.. .. Nalos~autori.php?tid=7#Jitka Šv.. .. srdečního cyklu. V levé části uvidíte mechanické změny v srdci včetně směru toku krve, v pravé části je .. .. animace vám pomůže k lepšímu porozumění průběhu jednotli..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. video~kat-digitalni-video#Obrazové .. .. studentům medicíny celkem 12 vybraných kazuistik obecně neurologických (s kt.. .. přenosu, epilepsií, demyelinizačním onemocněním mozku a míchy, s degenerativními onemocněními mozku, dy.. .. Rektorov.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kazuistika F.V. 1930 6.3.2017 .. ..klíčová slova: vement disorders, vyšetření mozku, EE.. ..klíčová slova: disorders, vyšetření mozku,..

Deprese, antidepresiva a membrány
..v e-learningových objektů~sekce-archiv#Podklady k p.. .. nutné poznat i jimi vyvolané adaptivní buněčné změny vedoucí ke změnám funkce neurotransmiterových sys.. .. primárního účinku většiny antidepresiv je plazmatická membrána. Vzh.. .. ke změnám funkce neurotransmiterových systémů v mozku. V této práci jsou shrnuty výsledky studia me.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Deprese, antidepresiva a membrány 6.. ..klíčová slova: synapse, serotonin, lipidové dvojvrstvy, membrány, antidepresiva, t..

Leukoencefalopatie indukovaná cytostatickou léčbou
.. prezentují přehledový tutorial Leukoencefalopatie indukovaná c.. .. a není vždy omezený pouze na bílou hmotu mozku nebo do zadních oblastí mozku. Může se vys.. ..Vladimír Mihál~autori.php?tid=3#Kamila M.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: iindukovaná cytostatickou léčbou, Metotrexátem indukovaná ..

Rtg kostí – semiologie
..Výukový program je úvodem do interpretace rtg sn.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: skeletu, strukturální změny skeletu, morfologické změny skeletu, o..

Základy dětské otorhinolaryngologie
..Výukové publikace a autorská dí.. ..Výukový text Základy dětské otorinolaryngologie ob.. ..vo Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Dalibor Janeček, L.. .. dětském věku Poranění ucha Otogenní zánětlivé komplikace Diferenciální diagnostika c.. .. ucha Klinická anatomie ucha Vyšetřovací metody ucha Vrozené vývojové vady.. ..klíčová slova: otolaryngologie, klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terap..

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia
.. jako klinická vyšetřovací metoda je v kardiologii nezastupitelná .. .. Číhalík~autori.php?tid=18#Jarmila Potomková, Kateřina L.. .. EKG Normální EKG Abnormality vlny P Změny sinusového rytmu Supraventrikulární arytmie T.. .. Informační zdroje pro výuku a studium elektrokardiografie Osobnosti .. ..klíčová slova: vyšetřovací metody, EKG, At..

Atlas Mozkový kmen a mozeček - Brain stem and cerebellum
..vní atlas Mozkový kmen a mozeček je určen zejména s.. .. kaudální a kraniální projekce této části mozku ve třech úrovních. Kromě základních makro.. ..vid Štěpánek~autori.php?tid=15#Lada Eberlová, Tom.. ..VÝ KMEN - pohled laterální  MOZKOVÝ KME.. ..klíčová slova: vý kmen, mozeček, a..

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti
..Výukové publikace a autorská dí.. ..Zánětlivé postižení v oblasti pneumatického systému spá.. ..vé postižení v oblasti pneumatického systému spán.. ..vo Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Dalibor J.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: systém, spánková ..

Oko a oční vady
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené p.. .. se zabývá stavbou a funkcí lidského oka. Popisuje optický .. .. který přenáší informaci do zrakových center mozku. Fotoreceptory lidského oka jsou citlivé na s.. ..va.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Oko a oční vady 19.2.2008 přístup ř..

Základy neuroanatomie a nervových drah
..Výukové publikace a autorská dí.. .. skripta "Základy neuroanatomie a nervových drah" podávají přehledný výklad zákla.. .. Dubov.. .. obsahu: Hřbetní mícha Mozkový kmen Hlavové nervy Mozeček .. .. a sluchové   Tepny mozku a jejich hlavní větve Sinusy a žíly mozku .. ..klíčová slova: vová soustava, .. ..váleno Ediční komisí LF MU~..

Psychiatrická propedeutika
..Výukové publikace a autorská dí.. .. hypertextová skritpa jsou věnována praktickým cvičením z psyc.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Psychiatrická propedeutika 2.. .. v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a kl.. ..klíčová slova: uvod, etiologie, vysetreni, anamneza,.. ..váleno Ediční komisí LF MU~..

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie
.. uvádí normální a nejčastější patologické změny při ultrasonografickém vyšetření nejběžnějších or.. .. uvádí normální a nejčastější patologické změny při u.. .. Mašek~autor-53-martin-masek#Petra Steyerová, Martin .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Ultrazvuk - normální nálezy a pat.. ..klíčová slova: normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin, US vyšetření mě..

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy
.. skeletu, ukazuje normální a traumatické obrazy v jednotlivých lokalizacích. Dává stručný národ na .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kostní traumatologie 5.12.2007 p.. ..klíčová slova: skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení zl..

Problematika alergických stavov a imunológie
..verzita tretieho.. .. hypotéza. Alergény. Imunológia starnutia. Zmeny IS počas .. .. pre poslucháčov UTV zo dňa 26.02.2008. Imunita. Novodobá h.. .. V.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Základy biologické psychiatrie
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~sekce-weby#E-learningové ku.. .. pro výuku volitelného předmětu "Základy biol.. .. o mezibuněčném a nitrobuněčném přenosu signálu v mozku se zaměřením na signální cesty ovlivňované duševn.. .. Hroudová~autor-261-jana-hroudova#Zdeněk F.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Základy biologické psychiatrie 19.. ..klíčová slova: neuroplasticita, antidepresiva, antipsychotika, psychoaktivní látky, s..

Elektrokardiografie
..Výukový materiál "Elektrokardiografie" po.. .. Šv.. .. uživatel vzdělávací sítě MEFANET – EKG a změny plazmatické koncentrace iontů 22.5.2015 217.2 KB .. .. soubor REGISTRACE EKG obsahuje flashovou animaci, která jde přehrát pouze v programu Ac..

Zobrazovací diagnostika hrudníku
.. metod. Jsou uvedeny normální a patologické změny na snímku hrudníku při chorobách plic, pleury, hr.. .. je věnována klasickému standardnímu snímku hrudníku, v.. ..v Ort~autor-59-jaroslav-ort#Martin.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Zobrazovací diagnostika hrudníku 19.. ..klíčová slova: vý snímek hrudníku, normální a patologické obrazy, ..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
.. v.. ..Videopořad podává základní informace o diag.. .. Lang~autori.php?tid=100#Ivana.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. .. uživatel – – scintigrafie mozku | 15.11.2010 9.85 MB registrovaný uživatel &.. ..klíčová slova: vyšetřovací metody, ra..

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík
..vé .. .. u ženy po CMP, Respiračná alkalóza a tetania, Zmeny homeostázy po chirurgickom výkone, Metabolická al.. .. kazuistík - Dilučná hyponatriémia u dieťaťa (otrava vodou), SI ADH – Syndróm neprimeranej .. .. Plev.. ..Vydanie tejto monografie bolo podporené projektom .. ..klíčová slova: virtuálni ..

Chronický subdurální hematom – trepanace
.. video~kat-digitalni-video#Materiály k .. .. subdurální hematom je krvácení mezi tvrdou plenou a arachnoideou. S.. .. traumatu. Postihuje především pacienty s atrofií mozku (starší pacienti) a poruchou srážlivosti krve (na.. ..Václav Vybíhal~autor-43138-vaclav-vybihal#Pavel F.. ..Výukové video se týká trepanace u chronického subd.. .. traumatu. Postihuje především pacienty s atrofií mozku (starší pacienti) a poruchou srážlivosti krve (na..

Vyprázdňovanie moču a stolice
.. a ťažkosti pri mikcii, patologické prímesi a zmeny moču, pomôcky k vyprázdňovaniu moču, kate.. .. patologické prímesi a zmeny moču, pomôcky k vyprázdňovaniu moču, katetrizácia MM, druhy kat.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)
.. ilustruje prenatální vývoj člověka a sleduje změny, ke kterým dochází v průběhu prvních dnů a týdnů .. ..vní embryologický atlas člověka je obrazovým dopl.. .. Dumková~autor-74987-jana-dumkova#Marek .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Interaktivní embryologický atlas čl.. ..klíčová slova: atlas člověka, zárodek člověka, lidský plod, embr..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
..Výukové publikace a autorská dí.. .. skleróza mozkomíšní (RS) je chronické, zánětlivé, demyelinizační onemocnění centrálního nervového .. .. text určený jednak studentům LF, dále lékařům v postgraduálním vzdělávání i lékařům, kteří se cht.. ..vonne.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: difererenciální diagnostika, akutní diseminovaná encefalomyelitis, neuromyelitis ..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
.. v.. ..Vizuální zážitek a osobní zkušenost je jedna z nejl.. .. mozkový a míšní tumor, cévní malformace mozku). Materiál je určen pro studenty předmětu Chi.. ..v Plánka~autor-179948-ladislav-planka#Martin .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Mozkové aneuryzma 1 16.12.2015 k.. ..klíčová slova: video, dětská chirurgie, n..

Automatická analýza moči
.. v.. ..vaná linka chemického a mikroskopického vyšetření m.. .. Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. .. leukocytů, erytrocytů, pH a hustoty. Barevné změny indikačních zón jsou vyhodnoceny reflexní fot.. .. Aution MAX je přístroj pro automatické chemické vyšetření moče pomocí diagnostických proužků. 1 mil.. ..klíčová slova: klinická biochemie, iQ200, automatizovaná linka, močová la..

Analýza dat pro Neurovědy
..Výukové materiály zpřístupněné formou interaktivní .. .. sad simulovaných souborů trojrozměrných obrazů mozku sloužících pro interaktivní ukázky problémů a spe.. ..va Janoušová~autor-179967-eva-janousova#Simona L.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Interaktivní osnova: Analýza dat pr.. ..klíčová slova: dat, statistika, testování hypotéz, medicínská data, obrazová data, popis..

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii
.. video~kat-digitalni-video#Materiály k .. .. technika v neurochirugii má svá specifika, která vychází z a.. .. vazivové obaly, dále následuje vlastní výkon na mozku či míše a konec operace je věnován rekonstrukci s.. .. Sova~autor-179992-marek-sova#Pavel Fadrus, Václav .. ..Výukové video se týká základních výkonů v neuroch.. ..klíčová slova: subdurální hematom, akutní subdurální hematom, zevní komorová d..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
.. starostlivosti ako aj vzdelávanie sestier a zmeny v kompetenciách v súvislosti s novou vyhláškou MZ.. .. zamerané na aktuálnu problematiku odboru ošetrovateľstvo s dôrazom na vybrané faktory, ktoré ovp.. .. Žiaková~autori.php?tid=16#Dominika .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: vzdelávanie v ošetrovateľstve, konceptuálne mod..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-27]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].