Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4

Metody výzkumu a statistika
..ávací .. ..áplní studijního textu Metody výzkumu a statistika .. ..áclav.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: vědecká metoda, experiment, hypotéza, závislá a nezávislá proměnná, modus, medián, četnost, sou.. ..klíčová slova: acionalismus, empirismus, vědecká metoda, e.. ..klíčová slova: vědecká metoda, experiment, hypotéza, závislá a nezávislá proměnná, modus, medián, četnost, sou.. ..klíčová slova: experiment, hypotéza, závislá a nezávislá proměnná, modus, medián, četnost, s..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
..agogické .. .. = – bunkami sprostredkovaná cytotoxicita závislá od protilátky). Patria sem bunky, ktoré vlastnia .. .. Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu populáciu buniek. Obyčajne .. ..an.. .. „cytotoxicita sprostredkovaná bunkami závislá od protilátky“ (ADDC – antibody .. .. Dlhé roky sa populácia lymfocytov delila iba na dve základné s.. .. variabilných génov. Vyvíjajú sa v týmuse ako nezávislá populácia a ich selekčnými bunkami sú kor.. ..klíčová slova: NK, NKT, LAK, TIL, MAIT,..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
..agogické .. .. predstavujú heterogénnu populáciu a na základe roz.. ..an.. .. nTreg-lymfocyty sa vyvíjajú dreni týmusu ako nezávislá, samostatná populácia buniek. Výrazne tlmia in.. .. sú principiálnymi bunkami špecifickej imunitnej odpovede. .. .. nTreg-lymfocyty sa vyvíjajú dreni týmusu ako nezávislá, samostatná populácia buniek. Výrazne tlmia in.. ..klíčová slova: subpopulácie, HLA-molekuly,..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
..ální učební po.. .. výuce pregraduálních studentů medicíny lze jistě najít mnoho.. ..an.. .. a laboratorních metodách čím dál tím více závislá a tak jejich význam i v rámci pregraduálního stu.. .. Od r. 1993 se v Brně buduje metropolitní síť a metropolitní PACS (Picture Archiving and .. ..klíčová slova: PACS,..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].