Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Zobrazovací metody v psychiatrii: využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Předložená elektronická skripta se věnují jednak metodám, které se využívají k hodnocení morfologie mozku v psychiatrickém výzkumu, jednak nálezům, které byly těmito metodami získány a jejich významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Je možné zobrazit duševní nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní hodnocení obrazů mozku? Jaké jsou změny morfologie mozku u duševních poruch? Co je v pozadí změn morfologie mozku detekovaných pomocí zobrazovacích metod? Dokážeme změny morfologie mozku ovlivnit úspěšnou léčbou? Umíme informace o změnách morfologie mozku využít v klinické praxi?

 
autor: Tomáš Kašpárek, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: mozek, morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza obrazů | příloh: 1 | zobrazeno: 16651x | publikováno: 7.10.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 22

Magnetická rezonance - neuroradiologie
.. Ukazuje nejčastější neuroradiologické obrazy při vyšetření magnetickou rezonancí, soustřeďuje se pře.. .. rezonancí, soustřeďuje se především na nádory mozku, cévní mozkové příhody, intrakraniální cévní malf.. .. Seidl~autor-51-zdenek-seidl#Manuela V.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Magnetická rezonance - n.. ..klíčová slova: MRI, cévní mozková příhoda, intrakraniální cévní malform.. ..klíčová slova: cévní malformace, zánětlivé změny v mozku, ložiskové procesy v bílé hmotě, vrozené malfo..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. video~kat-digitalni-video#Obrazové .. .. studentům medicíny celkem 12 vybraných kazuistik obecně neurologických (s kt.. .. přenosu, epilepsií, demyelinizačním onemocněním mozku a míchy, s degenerativními onemocněními mozku, dy.. .. Rektorov.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kazuistika F.V. 1930 6.3.2017 .. ..klíčová slova: vement disorders, vyšetření mozku, EE.. ..klíčová slova: disorders, vyšetření mozku,..

Leukoencefalopatie indukovaná cytostatickou léčbou
.. prezentují přehledový tutorial Leukoencefalopatie indukovaná c.. .. a není vždy omezený pouze na bílou hmotu mozku nebo do zadních oblastí mozku. Může se vys.. ..Vladimír Mihál~autori.php?tid=3#Kamila M.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: iindukovaná cytostatickou léčbou, Metotrexátem indukovaná ..

Atlas Mozkový kmen a mozeček - Brain stem and cerebellum
..vní atlas Mozkový kmen a mozeček je určen zejména s.. .. kaudální a kraniální projekce této části mozku ve třech úrovních. Kromě základních makro.. ..vid Štěpánek~autori.php?tid=15#Lada Eberlová, Tom.. ..VÝ KMEN - pohled laterální  MOZKOVÝ KME.. ..klíčová slova: vý kmen, mozeček, a..

Oko a oční vady
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené p.. .. se zabývá stavbou a funkcí lidského oka. Popisuje optický .. .. který přenáší informaci do zrakových center mozku. Fotoreceptory lidského oka jsou citlivé na s.. ..va.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Oko a oční vady 19.2.2008 přístup ř..

Základy neuroanatomie a nervových drah
..Výukové publikace a autorská dí.. .. skripta "Základy neuroanatomie a nervových drah" podávají přehledný výklad zákla.. .. Dubov.. .. obsahu: Hřbetní mícha Mozkový kmen Hlavové nervy Mozeček .. .. a sluchové   Tepny mozku a jejich hlavní větve Sinusy a žíly mozku .. ..klíčová slova: vová soustava, .. ..váleno Ediční komisí LF MU~..

Psychiatrická propedeutika
..Výukové publikace a autorská dí.. .. hypertextová skritpa jsou věnována praktickým cvičením z psyc.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Psychiatrická propedeutika 2.. .. v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a kl.. ..klíčová slova: uvod, etiologie, vysetreni, anamneza,.. ..váleno Ediční komisí LF MU~..

Základy biologické psychiatrie
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~sekce-weby#E-learningové ku.. .. pro výuku volitelného předmětu "Základy biol.. .. o mezibuněčném a nitrobuněčném přenosu signálu v mozku se zaměřením na signální cesty ovlivňované duševn.. .. Hroudová~autor-261-jana-hroudova#Zdeněk F.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Základy biologické psychiatrie 19.. ..klíčová slova: neuroplasticita, antidepresiva, antipsychotika, psychoaktivní látky, s..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
.. v.. ..Videopořad podává základní informace o diag.. .. Lang~autori.php?tid=100#Ivana.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. .. uživatel – – scintigrafie mozku | 15.11.2010 9.85 MB registrovaný uživatel &.. ..klíčová slova: vyšetřovací metody, ra..

Deprese, antidepresiva a membrány
..v e-learningových objektů~sekce-archiv#Podklady k p.. .. primárního účinku většiny antidepresiv je plazmatická membrána. Vzh.. .. ke změnám funkce neurotransmiterových systémů v mozku. V této práci jsou shrnuty výsledky studia me.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Deprese, antidepresiva a membrány 6.. ..klíčová slova: synapse, serotonin, lipidové dvojvrstvy, membrány, antidepresiva, t..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
.. v.. ..Vizuální zážitek a osobní zkušenost je jedna z nejl.. .. mozkový a míšní tumor, cévní malformace mozku). Materiál je určen pro studenty předmětu Chi.. ..v Plánka~autor-179948-ladislav-planka#Martin .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Mozkové aneuryzma 1 16.12.2015 k.. ..klíčová slova: video, dětská chirurgie, n..

Analýza dat pro Neurovědy
..Výukové materiály zpřístupněné formou interaktivní .. .. sad simulovaných souborů trojrozměrných obrazů mozku sloužících pro interaktivní ukázky problémů a spe.. ..va Janoušová~autor-179967-eva-janousova#Simona L.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Interaktivní osnova: Analýza dat pr.. ..klíčová slova: dat, statistika, testování hypotéz, medicínská data, obrazová data, popis..

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..Výukové publikace a autorská dí.. .. text je zaměřen na základy speciální neurologie v rozsahu určeném pro potřeby studentů bak.. ..Vlčková Eva~autor-179989-vlckova-eva#Blanka A.. .. byla vytvořena ve spolupráci všech brněnských neur.. ..klíčová slova: epileptický záchvat, synkopa, tetanie, spánek, insomnie, .. ..klíčová slova: spánek, insomnie, parasomnie, cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bole..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..Výukové publikace a autorská dí.. .. text je zaměřen na základy obecné neurologie v rozsahu určeném pro potřeby studentů bak.. ..Vlčková Eva~autor-179989-vlckova-eva#Blanka A.. .. byla vytvořena ve spolupráci všech brněnských neur.. ..klíčová slova: nervový systém, periferní nervový systém, mozek, mích.. ..klíčová slova: paréza, senzitivní systém, porucha vědomí, smrt mozku, reflex,..

Základy intenzivní medicíny
..vní medicína je multidisciplinární lékařský obor za.. .. vám zde vybrané přednášky, které by měli přiblížit .. .. 1.43 MB registrovaný uživatel – Smrt mozku a dárcovský program 21.3.2006 205.5 KB r..

Vybrané kapitoly z neurochirurgie
.. video~kat-digitalni-video#Materiály k .. .. soubor výukových videí je věnován vybraným tématům z oblas.. .. hypofýzy, awake kranitomii (operace nádoru mozku s bdělou fází), ošetření subarachnoidálního krvác.. ..vel Fadrus~autor-81804-pavel-fadrus#Václav .. .. technika, základní výkony v neurochirurgii Autoři: Marek Sova, Pavel F.. .. vazivové obaly, dále následuje vlastní výkon na mozku či míše a konec operace je věnován rekonstrukci s.. ..klíčová slova: venózní malformace, subarachnoidální krvácení, aneu..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. očná komora predstavuje priestor medzi zadnou plochou rohovky a.. .. Sekáč~autori.php?tid=522#Rybár Ján, Ferková Sylvia - Slovenský metrologický ústav v Bra.. ..vka (iris) Anatómia a fyziológia dúhovky Dúhovka pr.. ..klíčová slova: komora, komorový mok, cirkulácia, dúhovkovorohovkový -ir..

E-LEARNING COURSE: DONATION AND HARVEST OF CELLS AND TISSUES
.. reviewed publications~articles.php?s=pr#Elearning.. .. design of the e-learning course: Donation and Harvest of cells and tissues“ is presented... ..vel Měřička~authors.php?tid=345#Pavel Navrátil, Dan.. .. COURSE: DONATION AND HARVEST OF CELLS AND TISSUES Pavel Měřička (1), Pavel .. ..klíčová slova: cell and tissue donation, cell and tissue harvest, cell and tissue transplantation, tissue..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
..Výukové publikace a autorská dí.. .. bude sloužit k pre- i postgraduální výuce. Cílovou skupinou jsou především studenti lék.. .. Košťálová~autor-179953-milena-kostalova#Josef Bednařík, Ma.. ..Význam problematiky Problematika poruch řeči a da.. .. tomografie (CT) nebo magnetické rezonance (MR) mozku (celkem kolem 230 nálezů), z různých fází onemo.. ..klíčová slova: řeči, kognitivní .. ..váleno Ediční komisí LF MU~..

Elektronická učebnice dětské medicíny
..Výukové publikace a autorská dí.. .. elektronických výukových materiálů pro studenty lékařské fakulty s.. ..vo Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Rudolf Autrata, Z.. .. učebnice dětské medicíny byla vytvořena v rámci Operačního programu Vzdělávání pr.. .. a neepileptických záchvatů, cévních onemocnění mozku a poruch spánku s tím, že jsou zdůrazněna spec.. ..klíčová slova: chirurgie, infekční lékařství, radiologie, neurologie, oční lékařství, onkol..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. tejto štúdie bolo prehľadne prezentovať najnovšie informácie o podtlakovom uzatváraní r.. ..vod Väčšina publikovaných prác prezentuje pozi.. ..klíčová slova: VAC terapia, hojenie..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
..Ve výuce pregraduálních studentů medicíny lze jist.. .. Křístek~autor-107211-jan-kristek#Škorňov.. ..vod Od r. 1993 se v Brně buduje metropolitní síť a .. .. archivu normálních nálezů (vyšetření hlavy a mozku) HEAD AND BRAIN ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-09-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].