Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

zajištění dýchacích cest

Zajištění dýchacích cest

E-learningová přednáška je určená pro studenty 5.ročníku, obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška pojednává o problematice zajištění dýchacích cest od nejjednodušších způsobů (trojitý manévr), přes instrumentální postupy. Důraz je kladen na téma intubace, včetně komplikací.

 
autor: Jan Bruthans | 1.LF UK | disciplína: Anesteziologie a intenzivní medicína | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Neodkladná medicína, Zajištění dýchacích cest, trojitý manévr, intubace, laryngoskop, ET kanyla, dýchání | příloh: 1 | zobrazeno: 14073x | publikováno: 19.11.2008 | poslední úpravy: 26.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11

Implantace venózního portu alternativním přístupem
.. okamžitého a dlouhodobého vstupu do centrálního žilního řečiště. Alternativním vstupem do centrálního žil.. .. řešení nutnosti okamžitého a dlouhodobého vstupu do centrálního žilního řečiště. Alternativním vst..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
..klíčová slova: ve zdravotnických zařízeních, oxygenoterapie, zajištění periferního žilního vstupu, hydratace, výživa, vy.. ..klíčová slova: zařízeních, oxygenoterapie, zajištění periferního žilního vstupu, hydratace, výživa, vyl.. ..klíčová slova: oxygenoterapie, zajištění periferního žilního vstupu, hydratace, výživa, v.. ..klíčová slova: oxygenoterapie, zajištění periferního žilního vstupu, hydratace, výživa, v..

Implantace venózního portu
.. okamžitého a dlouhodobého vstupu do centrálního žilního řečiště. K implantaci venozního portu se používá .. .. řešení nutnosti okamžitého a dlouhodobého vstupu do centrálního žilního řečiště. K implantaci veno..

Základy anesteziologie
.. anesteziolog musí bezpodmínečně zvládnout zajištění dýchacích cest, a to i v případě obtížně zajisti.. .. obtížně zajistitelných dýchacích cest, zajištění žilního přístupu cestou periferní či centrální, zajiš..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. techniku zakládání kapnoperitonea a založení vstupů do dutiny břišní při laparoskopických výkonech. U..

Paliativní péče
.. rozhodování v závěru života a organizační zajištění paliativní péče. Program je určen především stude..

Farmakovigilance a propagace léčiv
.. se dozoru nad léčivými přípravky za účelem zajištění maximálních léčivých účinků při minimálním riziku..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. přístup řízen na externím úložišti – Zajištění dýchacích cest 19.2.2008 přístup řízen na exter..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. struktur. Cévní a nervové větve zpravidla vstupují do svalu na vnitřní ploše jednoho ze svalových ..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. oblast hygieny rukou, základní informace ke vstupu do prostoru operačních sálů, bezpečný překlad ope..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. trauma 12.5.2012 kdokoli – Invazivní zajištění kriticky nemocného pacienta – centrální žilní kat..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-06-03]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].