Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...




VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0




VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 7 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia I.
.. zaoberá vplyvom faktorov životného prostredia na zdravie ľudí. Jej cieľom je presadzovanie a udržanie tak.. .. vplyvom faktorov životného prostredia na zdravie ľudí. Jej cieľom je presadzovanie a udržanie takých ži.. ..klíčová slova: voda, pôda, zdravie.. ..klíčová slova: voda, pôda, zdravie ľudí..

Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia II
.. vplyvy na životné prostredie, 2. Bývanie a zdravie, 3. Niektoré zariadenia občianskej vybavenosti z ..

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe
.. rastu a vývinu detskej populácie a reprodukčné zdravie zahŕňajúce hodnotenie pôrodníckych, gyne.. ..klíčová slova: populácia, zdravie, infekčné o..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
.. vzniku paraplégie po operáciách aorty u ľudí. Šulla I., Lukáč I.: Ischemické poškodenie miec..

Práca s textovým editorom nielen pre študentov
.. funkcií postupovať. Na druhej strane, mnoho ľudí sa lepšie učí z praktických ukážok či&nb..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. choroby, ktoré postihujú milióny ľudí na celom svete, sú najčastejšou príčinou záva..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. objavujúcich sa pri podobnej syntéze u ľudí; tým je zabezpečená selekcia „self“ v..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-09-29]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].