Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století

V textu monografie Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století je v historické části popsán rozvoj brněnského zdravotnictví ve sledovaném období včetně zdravotnických zařízení, nejznámějších lékařů, forem vzdělávání a možnosti léčby v Brně, jako v jednom z průmyslově vyspělých měst rakouské monarchie. V lékařsko-antropologické části jsou uvedeny přímé doklady chorob ze studií skeletů jedinců, nalezených na čtyřech brněnských archeologických lokalitách (katedrála sv. Petra a Pavla, Starobrněnského hřbitova u Nemocnice Milosrdných bratří, ze hřbitova před Veselou bránou (nároží Žerotínova náměstí a Joštovy ulice) a z Městského hřbitova při ulici Malá Nová (Kounicova ulice).

 
autor: Lenka Vargová, Ladislava Horáčková, Miroslava Menšíková | LF MU | disciplína: Anatomie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Brno v 18.-19. století, brněnští lékaři, brněnské špitály, paleopatologie, historie medicíny, tuberkulóza, syphilis, nádory | příloh: 1 | zobrazeno: 7877x | publikováno: 9.3.2010 | poslední úpravy: 30.6.2011

Močový systém - pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty

Močový systém - pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie z močového systému.

                                                                                                                                                   

 
autor: Miroslava Čedíková | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, močový systém, ledviny, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 294x | publikováno: 22.4.2020 | poslední úpravy: 21.5.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 18 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 11

Klinické doporučené postupy
.. procesu na všech úrovních poskytování zdravotní péče. Ovlivňují nejen běžnou klinickou praxi, ale.. .. – Pracoviště: Ústav sociálního lékařství a zdravotní..

Prevence infekcí ve vztahu k ošetřovatelské péči
.. na rozsáhlou problematiku Infekcí spojených se zdravotní péčí. Sledování výskytu těchto infekcí je významn.. ..klíčová slova: infekcí, ošetřovatelství, infekce spojené se zdravotní..

Etika v medicíně
.. problémů a dilemat v souvislosti s poskytováním zdravotní péče a jejím dalším rozvojem. Texty byly původně .. .. 52.27 KB kdokoli – 7. Etika v poskytování zdravotní a sociální péče 12.11.2009 114.79 KB kdokoli &nd.. ..klíčová slova: lékařství, veřejné zdravotni..

Klinické doporučené postupy I a II
.. klinických situacích rozhodovat o přiměřené zdravotní péči.“ V posledních deseti letech došlo k v.. .. – Pracoviště: Ústav sociálního lékařství a zdravotní.. ..klíčová slova: doporučené postupy, medicína, zdravotni..

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo
.. Stresová inkontinence moči představuje závažný zdravotní a společenský problém. Operační úprava hyper..

O vedeckom bádaní v medicíne
.. k obdivu nielen zložitosti, ale aj užitočnosti vedy a vedeckého bádania. Principiálnym zmyslom ve..

Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF
..klíčová slova: databáze, oborové databáze, lékařství, přírodní vědy..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. charakteristiku ošetrovateľstva ako vedy so zameraním na jeho metodologické problémy, ch..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
.. a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů jsou uvedeny kapitoly zaměřující se na.. .. a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů 12.1.2015 1 MB uživatel vzdělávací sít..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. se seznámí se současným pojetím výpočetní vědy a vědeckých výpočtů, jejich historií, použí..

Pediatrické ošetrovateľstvo
.. lekárskou fakultou v Martine - Nelekárske zdravotnícke vedy - Pediatrické ošetrovateľstvo. Ak ste št.. .. fakultou v Martine - Nelekárske zdravotnícke vedy - Pediatrické ošetrovateľstvo. Ak ste študent ale..

Histologická praktika a laboratorní technika
.. pro studenty nového bakalářského oboru: zdravotní laborant. Koncepcí navazuje na multimediální vý..

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu
.. i nezanedbatelné hospodářské ztráty. Podle údajů zdravotní komise senátu USA činily v roce 2004 přímé i nepř..

Vybrané kapitoly z bezpečnosti perioperační péče
.. by v dnešní době nebylo možné zajistit kvalitní zdravotní péči. Z tohoto důvodů je nutné věnovat této probl..

Ošetrovanie chronických rán
.. lekárskou fakultou v Martine - Nelekárske zdravotnícke vedy - Ošetrovanie chronických rán. Ak ste št.. .. v Martine - Nelekárske zdravotnícke vedy - Ošetrovanie chronických rán. Ak ste študent ale..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. na důkazech v ošetřovatelství a v dalších zdravotnických oborech, jejichž absolventi se podílejí na p.. .. přijímat nejistotu a nejasnosti při poskytování zdravotní péče. Klinici a praktici by měli zaujmout kr.. .. studie, názory odborníků a základní principy vědy. Sestra musí využívat svých vlastních klinických .. ..klíčová slova: založená na důkazu (EBP), ošetřovatelství, zdravotní vědy, klinická otázka, vyhledání a hodnocení důka.. ..klíčová slova: na důkazu (EBP), ošetřovatelství, zdravotní vědy, klinická otázka, vyhledání a hodnocení důka..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. dovedností potřebných pro poskytování adekvátní zdravotní péče v této velmi specifické obl..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. * Umělé oplodnění * Osteoporóza * Jiné zdravotní problémy * Je Turnerův syndrom nemoc? * Některé p..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-03-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].