Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce
.. sú však aktuálne aj pre viaceré príbuzné odbory, ako je psychológia, ošetrovateľstvo, verejné zdr.. ..klíčová slova: metodológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, výskum, záverečné prá..

Virtuálni pacienti v urgentnej medicíne
.. učebnica pre lekárske a zdravotnícke odbory je unikátny, doplnkový študijný materiál, ktorej ..

Psychológia v pôrodnej asistencii
..klíčová slova: psychológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, psychológia v pôrodníctve a gy..

Choroby nadobličiek v detskom veku
.. na skúšku z pediatrie, ale aj pre iné príbuzné odbory...

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].