Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Publikace s názvem „Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory" je multimediální elektronický výukový materiál [webová stránka, skripta ke stažení Adobe Acrobat (PDF) a eBook reader (ePub)]. Cílem publikace je napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výzkumu a realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Kapitoly jsou řazeny v chronologickém sledu jednotlivých fází výzkumu tak, aby umožnily jednodušší průchod procesem zpracování výzkumné/závěrečné práce. V textu jsou reflektovány doporučené normy a zásady zpracování závěrečných prací. Publikace je určena studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů na LF MU.

 
autor: Natália Beharková, Dana Dolanová, Petra Juřeníková, Zdeňka Knechtová, Miroslava Kyasová, Edita Pešáková, Andrea Pokorná, Alena Pospíšilová, Simona Saibertová, Dana Soldánová, Marta Šenkyříková, Marie Zítková, Jiří Kratochvíl | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | klíčová slova: výzkum, eticko-právní aspekty, mentoring závěrečné práce, struktura závěrečné práce, bibliografické citace, formátování závěrečné práce, nedostatky závěrečné práce, prezentační dovednosti | příloh: 1 | zobrazeno: 1216x | publikováno: 29.3.2019 | poslední úpravy: 3.9.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 124 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Základní nástroje v zubním lékařství
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v.. .. o další preparační a brusné nástroje, otiskovací pomůcky, speciální protetické nástroje, kleště a nůžky a .. ..klíčová slova: pomůcky, speciální protetické nástroje, kleště, otisk..

Implantace venózního portu
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v.. .. pro punkci a kanilaci centrální žíly a dále pomůcky standardně používané pro malé chirurgické výkon..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v.. ..klíčová slova: péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra, zdravotnické pomůcky, Perioperační péče, bezpečnost, pacient, .. ..klíčová slova: pacient, perioperační sestra, zdravotnické pomůcky, Perioperační péče, bezpečnost, pacient, peri..

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Artroskopie zápěstí
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Odstranění lipomu na operačním sále
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Postup při provádění trepanobiopsie
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Postup při provádění sternální punkce
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Automatizace - robotizace laboratorní preanalytické fáze
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Implantace venózního portu alternativním přístupem
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v.. .. Film je určen pro výuku studentů LF a středního zdravotnického..

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Imunochemický analyzátor Elecsys
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

RFA jaterních metastáz otevřeným přístupem
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Automatický analyzátor CobasMiraPlus
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Zhotovení western blotu
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Léčba poruch plodnosti
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Cholecystektomie laparoskopicky
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Robotický systém daVinci v gynekologické operativě
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Vyšetření urologického pacienta
.. učební pomůcky..

Elektroforéza proteinů
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Automatický programovatelný autosampler AAS Solaar
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Embryologické metody asistované reprodukce
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Random acces analyzátor (HITACHI 917)
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

Odběr krve
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-16]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].