Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Veřejné zdravotnictví

Veřejné zdravotnictví

 Náplní studijního textu je bližší seznámení s problematikou oboru veřejné zdravotnictví – jeho historie a vývoj, hlavní představitelé, současné pojetí a význam, pojem zdraví a nemoc jako bio psycho sociální kategorie – determinanty zdraví, nejčastější příčiny nemocí, handicap a jeho prevence, podpora zdraví, prevence v péči o zdraví – dispenzarizace, primární, sekundární, terciární prevence, Světová zdravotnická organizace. Heslovitá struktura textu umožňuje, aby čtenář získal základní přehled důležitých pojmů.

 
autor: Václav Beránek | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Veřejné zdravotnictví, pojištění, Světová zdravotnická organizace | příloh: 1 | zobrazeno: 590x | publikováno: 4.12.2018 | poslední úpravy: 21.5.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10

Metody výzkumu a statistika
.. je uvést studenty do problematiky výzkumu ve zdravotnictví, statistiky. Poukázat na specifika výzkumu ve z..

Klinické doporučené postupy
.. zdravotní politiku a řízení veřejného zdravotnictví. Tato publikace je pokračováním autorovy di..

Etika v medicíně
.. výuku sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Jsme přesvědčeni, že tyto texty mohou být zdro.. ..klíčová slova: lékařství, veřejné zdravotnictví..

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století
.. je v historické části popsán rozvoj brněnského zdravotnictví ve sledovaném období včetně zdravotnických zaří..

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny
.. výuky přes internet na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a Lékařské fak..

Klinické doporučené postupy I a II
..klíčová slova: doporučené postupy, medicína, zdravotnictví..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. přehledů pro rozhodovací procesy v medicíně a zdravotnictví. Prezentace vlastních zkušeností s up..

Kapitoly z lékařské etiky
.. Etika v ošetřovatelství [BSET051] Etika ve zdravotnictví - přednáška [BPET051p] Etika v ošetřovatelství [B..

Základy biostatistiky
.. a ostatních vysokých školách s obory s vazbou na zdravotnictví. Kurz nepředpokládá žádné vstupní znalosti stati..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. otázku. Častým zdrojem obecné vědomostní báze ve zdravotnictví jsou odborné učebnice, které zpravidla pr..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].