Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Diagnostika karcinomu prsu

Diagnostika karcinomu prsu

Prezentace seznamuje studenty s nejčastějšími diagnostickými zobrazovacími metodami při chorobách prsu se zaměřením na zjišťování časných stádií karcinomu. Jsou uváděny základy mamografie a způsoby vyšetřování prsu, část prezentace je také věnována mamografickému screeningu. Většinu diagnostických zobrazovacích metod budou mít studenti možnost poznat při praktických stážích v Centru diagnostiky chorob prsu.

 
autor: Jan Daneš | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: zobrazení prsu, mamografie, sonografie, intervenční výkony v prsu, mamografický screening | příloh: 1 | zobrazeno: 6866x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

MR zobrazení tenzorů difuze centrálního nervového systému

MR zobrazení tenzorů difuze centrálního nervového systému

Tato práce je koncipována jako přehledný výukový text o technice MR zobrazení tenzorů difuze využité v oblasti zobrazení centrálního nervového systému. Diskutovány jsou základní technické aspekty této metody a možnosti využití v nejrůznějších oblastech praktické zobrazovací diagnostiky i výzkumných aplikací.

 
autor: Miloš Keřkovský, Jaroslav Tintěra | LF MU | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: magnetická rezonance, zobrazení tenzorů difuze, traktografie | příloh: 1 | zobrazeno: 4497x | publikováno: 6.1.2014 | poslední úpravy: 14.2.2014

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU

3D pracoviště neurochirurgie je projekt zaměřený na vytváření výukových materiálů založených na vytvoření počítačových modelů postihujících topografickou anatomii různých částí těla. Vytváření pomůcek se zaměřením pro účely výuky onkologie, chirurgické propedeutiky, neurochirurgie a chirurgie včetně přípravy na státní rigorosní zkoušku. Vytvořené modely je možno využít z pohledu klinicko-anatomické rozvahy při interaktivní výuce (vztahy jednotlivých patologií k okolním strukturám, a funkční důsledky vyplývající z těchto vztahů), ilustrace terapeutické plánovací rozvahy a pregraduální ilustrace možností vlastního operačního výkonu z hlediska prostorové představy blízké reálné operační situaci.

 
autor: Zdeněk Novák, Ivo Říha | LF MU | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Multimediální učební pomůcky | klíčová slova: neurochirurgie, stereotaktický prostor, 3D, modelování, volume-rendering, surface-rendering, PACS, Telemedicína, neurovědy | zobrazeno: 10851x | publikováno: 24.1.2007 | poslední úpravy: 22.10.2007
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Tříselný kanál
.. „Tříselný kanál“ nabízí názorné zobrazení vrstvení a struktur tříselného kanálu, a může být.. .. Pro zobrazení materiálu je nutné mít nainstalovaný Flash pla..

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů
.. detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu, detekce sentinelové uzliny u karcinomu rekta a .. .. filmu Detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu jsou zobrazeny a v komentáři popsány principy bi.. ..klíčová slova: sentinelové uzliny, karcinom prsu, karcinom rekta, chirurgický výkon, příštitné těl..

Karcinom endometria
.. gynekologickou malignitou (vyjma karcinomu prsu) ve vyspělých zemích. Jeho incidence trvale st..

Zobrazovací metody uropoetického traktu
.. je věnována vyšetřovacím metodám používaným při zobrazení patologických nálezů uropoetického tra..

Magnetická rezonance
.. principu nukleární magnetické rezonance (NMR) k zobrazení tkání nejen lidského organismu. Tato metoda pr..

Hrudní chirurgie
.. (viz kapitola Diagnostika a léčba onemocnění prsu v bloku Základní výkony ve všeobecné chirurgii). ..

Základní výkony ve všeobecné chirurgii
.. žlázy • Diagnostika a léčba onemocnění prsu • Amputace končetin • Diagnostická r..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
.. prevence zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla př.. ..klíčová slova: portály, lékařské vzdělávání, karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom hrdla d..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
.. břicha, žlučových cest, malé pánve, kloubů a prsu. Prezentace je zajímavou pomůckou nejenom při př..

Zobrazovací metody jater a žlučových cest
.. je věnována vyšetřovacím metodám používaným při zobrazení patologických nálezů jater a žlučových cest. Zabý..

Nukleární medicína v onkologii
.. jediného vyšetření   tomografické zobrazení SPECT přinášející vyšší kontrast obrazu   ..

Základy kardiotokografie pro porodní asistentky
.. srdeční frekvenci plodu (FHR- fetal heart rate). Zobrazení FHR a jejích změn v závislosti na pohybech plodu ..

Cévní chirurgie
.. zobrazovací techniky zkvalitňují pooperační zobrazení cévního nálezu. Naší snahou je nové oznatky přibl..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. v databázovém prostředí Diář kontrol (při zobrazení v Adobe Reader možnost vkládání vlastních dat) Sl..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. rezonance (MR) a její pokročilé metody zobrazení, například magnetizační transfer, difuzně vážený ..

Virtuální mikroskopický atlas
.. virtuálních preparátů na těchto stránkách? Zobrazení virtuálního preparátu probíhá v okně webového pro..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. dalších doplňků a voleb, např. časový limit, zobrazení komentářů k odpovědi, možnost druhé odpovědi a pe..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].