Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 11

metoda analýzy komet

Metoda analýzy komet

Metoda analýzy komet umožňuje detekovat poškození DNA jednotlivých buněk. K široce využívaným aplikacím kometové analýzy patří screening genotoxických látek, stanovení účinků chemoterapeutik na nádorové buňky, posuzování účinků oxidativního stresu a protektivních účinků antioxidantů. Ke studiu genotoxicity ve studiích in vivo a in vitro se používá celá řada normálních i transformovaných buněk, pocházejících z lidských, zvířecích a rostlinných zdrojů. Množství studií bylo vypracováno s použitím buněk získaných ze zvířecích či lidských orgánů, nejčastěji pro svou dostupnost jsou používány buňky krve. Toto instruktážní video názorně ukazuje postupy při provedení alkalicko-neutrální modifikace kometové analýzy na příkladu sledování poškození DNA lidské leukemické buněčnélinie HL-60 způsobené oxidačním stresem. Financováno z GRANTU FRVŠ G3 1418/2006.

 
autor: Milena Matejovičová, Miroslav Dvořák, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Analýza komet, poškození DNA, genotoxicita, oxidativní stres, elektroforéza jednotlivých buněk | příloh: 1 | zobrazeno: 6143x | publikováno: 15.1.2007 | poslední úpravy: 15.11.2007

zobrazovací diagnostika hrudníku

Zobrazovací diagnostika hrudníku

Prezentace je věnována klasickému standardnímu snímku hrudníku, v úvodu jsou nastíněny možnosti diagnostiky chorob hrudníku a srdce i pomocí dalších metod. Jsou uvedeny normální a patologické změny na snímku hrudníku při chorobách plic, pleury, hrudní stěny a srdce. Prezentace je určena pro studenty lékařství, bude cennou pomůckou i pro přípravu k závěrečným státním zkouškám, nové informace zde naleznou i začínající lékaři.

 
autor: Jaroslav Ort, Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: rentgenový snímek hrudníku, normální a patologické obrazy, plíce, pleura, skelet hrudníku, choroby srdce | příloh: 1 | zobrazeno: 10010x | publikováno: 19.2.2007 | poslední úpravy: 1.7.2009

Radiologické zobrazovací metody

Radiologické zobrazovací metody

Komentovaná ppt prezentace je úvodem do výuky radiologie a zobrazovacích metod na lékařské fakultě.Zabývá se historií oboru, jeho současnou podobou a trendy jeho dalšího rozvoje. Podává rozdělení hlavních zobrazovacích modalit dle fyzikálních principů.
Druhá část je věnována statickým radiologickým metodám v rámci radiodiagnostiky – tedy technikám snímkování, analogovému i digitálnímu obrazu a zásadám rtg projekcí.
K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu.
 

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Radiologie, zobrazovací modality, skiagrafie, rtg snímkování, rtg projekce, analogový a digitální obraz | příloh: 3 | zobrazeno: 9550x | publikováno: 6.2.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

zobrazovací metody uropoetického traktu

Zobrazovací metody uropoetického traktu

Tato ppt učební prezentace je věnována vyšetřovacím metodám používaným při zobrazení patologických nálezů uropoetického traktu.

 

zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)

Zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)

Tato powerpointová prezentace se zabývá vyšetřením GIT rentgenovými, scintigrafickými, ultrazvukovými a endoskopickými technikami. Poukazuje na typické radiodiagnostické nálezy jednotlivých onemocnění a stručně uvádí i možnosti jejich léčby. Součástí článku je i test na dané téma s uvedením správných odpovědí.

 
autor: Václav Janík | 3.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: radiologie, gastrointestinální trakt, zobrazovací metody, patologické nálezy GIT | příloh: 2 | zobrazeno: 7074x | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

zobrazovací metody jater a žlučových cest

Zobrazovací metody jater a žlučových cest

Tato powerpointová učební prezentace je věnována vyšetřovacím metodám používaným při zobrazení patologických nálezů jater a žlučových cest. Zabývá se jak radiodignostickými, scintigrafickými, tak endoskopickými zobrazovacími metodami. Dále uvádí algoritmus vyšetření, možnosti léčebného ovlivnění a možné komplikace. Součástí je i soubor testových otázek k dané problematice.

 
autor: Václav Janík | 3.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: radiologie, játra a žlučové cesty, zobrazovací metody, patologické nálezy jater a žlučových cest | příloh: 2 | zobrazeno: 6543x | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

zobrazovací metody využívající neionizující záření

Zobrazovací metody využívající neionizující záření

Učební text „Zobrazovací metody využívající neionizující záření“ byl vytvořen k podrobnému a souhrnnému seznámení cílového čtenáře s tématem diagnostických zobrazovacích metod využívajících neionizující záření. Text je zaměřen na zobrazovací metody využívající ultrazvuk (ultrasonografie, dopplerovské zobrazování), laser, elektromagnetické záření v infračervené oblasti spektra (termografie), elektromagnetické záření ve viditelné oblasti spektra (např. endoskopie, dermatoskopie), elektromagnetické záření v oblasti spektra rádiových vln (magnetická rezonance), elektrické vlastnosti tkání (elektrická impedanční tomografie) a elastické vlastnosti tkání (elastografie). Část textu je věnována také principům vzniku obrazu, hodnocení a posouzení kvality obrazu a obrazovým artefaktům. Text je vytvořen pod licencí Creative Commons, která zajišťuje jeho volnou dostupnost pedagogickým pracovníkům, studentům i ostatním zájemcům o téma.

 
autor: Martin Sedlář, Erik Staffa, Vojtěch Mornstein | LF MU | disciplína: Biofyzika | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: artroskopie diagnostické, artroskopické operace, rameno, zápěstí, kyčel, koleno, hlezno | příloh: 1 | zobrazeno: 5270x | publikováno: 9.1.2014 | poslední úpravy: 15.12.2014

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG.

http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-470-kviz-diagnostice-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-zazivaciho-traktu-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-459-kviz-diagnosticke-metody-pri-vysetreni-srdce-a-velkych-cev-indikace-normalni-a-patologicky-obraz http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-462-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-nahlych-prihodach-brisnich-diagnostika-a-lokalizace-ciziho-telesa http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-458-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-hrudniku-indikace-normalni-a-patologicky-obraz http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-478-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-pankreatu-jater-a-sleziny-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-482-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-perifernich-cev http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-460-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-retroperitonea-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-471-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-skeletu-a-kloubu-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-476-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-vyvodnych-mocovych-cest-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-477-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-zlucniku-a-zlucovych-cest-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-481-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-v-orl http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-480-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-v-senologii-gynekologii-a-porodnictvi-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-398-kviz-principy-diagnostickych-zobrazovacich-metod-rtg-indikace-kontraindikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-454-kviz-principy-diagnostickych-zobrazovacich-metod-us-ct-indikace-kontraindikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-456-kviz-priprava-k-vysetreni-diagnostickymi-zobrazovacimi-metodami-rtg-ct-us http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-461-kviz-invazivni-vysetrovaci-metody-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-457-kviz-kontrastni-latky-pro-diagnosticke-zobrazovaci-metody http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-479-kviz-neuroradiologicke-vysetrovaci-metody-mr-indikace-normalni-a-patologicky-obraz http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-455-kviz-ochrana-pred-ionizujicim-zarenim-pri-radiodiagnostickych-vysetrenich http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-483-kviz-pediatricka-radiologie-indikace-normalni-a-patologicky-obraz  

 

 
autor: Jana Červenková, Zuzana Džupinková | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: E-learningové kurzy | klíčová slova: kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz | zobrazeno: 362x | publikováno: 10.6.2020

zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi

Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi

Rentgenologická metoda Cone Beam Computed Tomography (dále CBCT) dokáže detailně zobrazit skelet a tvrdé zubní tkáně ve všech prostorových rovinách. Přínos třetího rozměru ve spojení s rozlišovací schopností, která se pohybuje v řádu stovek mikrometrů, umožňuje zobrazit detailní morfologii vyšetřovaných struktur a vztahy mezi nimi (např. počet kořenovývh kanálků) a provádět přesná měření (např. tloušťka kosti před implantologickým zákrokem). Výřet základních možností které lze pomocí CBCT provádět: libovolně volit roviny řezů, možnost měnit tloušťku řezu, měnit jas a kontrast obrazu, vytvořit 3D model anatomických struktur. Cílem přednášky je úvod do CBCT technologie.

 
autor: Michal Dudek | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: CBCT, Rentgenologie, metoda, Cone, Beam, Computed, Tomography | příloh: 2 | zobrazeno: 1746x | publikováno: 24.8.2015

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu

Prezentace seznamuje studenty s jednotlivými diagnostickými metodami s použitím baryové kontrastní látky (vyšetření jícnu, žaludku, tenkého střeva, irrigografie, defekografie). Ukazuje normální a typické patologické obrazy při vyšetření trávicí trubice a podává základy správného popisu snímků.

 
autor: Jana Červenková | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: RTG vyšetření jícnu, RTG vyšetření žaludku, RTG vyšetření tenkého střeva, irrigografie, defekografie | příloh: 1 | zobrazeno: 7154x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Předložená elektronická skripta se věnují jednak metodám, které se využívají k hodnocení morfologie mozku v psychiatrickém výzkumu, jednak nálezům, které byly těmito metodami získány a jejich významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Je možné zobrazit duševní nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní hodnocení obrazů mozku? Jaké jsou změny morfologie mozku u duševních poruch? Co je v pozadí změn morfologie mozku detekovaných pomocí zobrazovacích metod? Dokážeme změny morfologie mozku ovlivnit úspěšnou léčbou? Umíme informace o změnách morfologie mozku využít v klinické praxi?

 
autor: Tomáš Kašpárek, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: mozek, morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza obrazů | příloh: 1 | zobrazeno: 16172x | publikováno: 7.10.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 42 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Magnetická rezonance
.. imaging (MRI) jsou označení pro neinvazivní zobrazovací metodu, která využívá fyzikálního principu nukle.. .. zobrazení tkání nejen lidského organismu. Tato metoda prodělala v průběhu několik posledních let obro.. ..klíčová slova: rezonance, zobrazovací.. ..klíčová slova: rezonance, zobrazovací metoda..

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
.. k porozumění principů a klinického významu nové zobrazovací modality - hybridní pozitronové a výpočetní tomo.. .. (PET/CT). Pozitronová emisní tomografie (PET) je metoda, kdy po nitrožilně podaném malém množství radio.. ..klíčová slova: Zobrazovací techniky, Pozitronová tomografie, Výpočetní tom..

Základy magnetické rezonance - MR technika
.. pro studenty oboru Zdravotnická technika (Zobrazovací technika), ale cenné informace zde naleznou i .. .. – Předměty/kurzy Radiodiagnostika [B00098] Zobrazovací metody v klinické praxi [B01072] ..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
.. – Předměty/kurzy Radiodiagnostika [B00098] Zobrazovací metody v klinické praxi [B01072] ..

MR zobrazení tenzorů difuze centrálního nervového systému
.. využití v nejrůznějších oblastech praktické zobrazovací diagnostiky i výzkumných a.. .. sítě MEFANET – Předměty/kurzy Diagnostické zobrazovací metody - cvičení [VLDM7X1c] Pracoviště: Rad..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. Prolongace (prodlužování) končetin, Ponsetiho metoda léčby pedes equinovari congenitales a Možnosti lé.. .. za pomocí většinou zevních fixatorů. Ponsetiho metoda léčby pedes equinovari congenitales Ve výukovém t..

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana
.. pomůcku k porozumění základům fyziky a skladby zobrazovacích přístrojů se zaměřením na znalosti ulehčující p.. ..klíčová slova: přístroje, Diagnostika, Zobrazovací metody, Nukleární medicína, Radiologie, Radiační ..

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
.. "IC - radiologie" na témata: Lékařské zobrazovací metody, ochrana před ionizujícím zářením, zákla.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Lékařské zobrazovací metody | 23.11.2010 5.91 MB registrovaný ..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácií
.. – – 08. Pozorovanie ako výskumná metóda 21.10.2015 837.98 KB ktokoľvek – – ..

Nukleární medicína v onkologii
.. nových zobrazovacích modalit (ultrazvuku, výpočetní tomografie, ma.. .. pokroku v bodech: a. Rozvoj nukleárně medicínské zobrazovací techniky   vývoj digitálních sc.. ..klíčová slova: medicína, Radiodiagnostika, Zobrazovací metody,..

Metody výzkumu a statistika
.. výzkumu ve zdravotnictví. Seznámit se základními metodami vědecké práce a nástroji sběru dat. Uvést do pr.. ..klíčová slova: empirismus, vědecká metoda, experiment, hypotéza, závislá a nezávislá prom..

Embryologické metody asistované reprodukce
.. embrya před embryotransferem. Dále je zobrazena metoda kultivace embryí in vitro a technika odběru b..

Miniinvazívní terapie stresové inkontinence TVT páskou
.. („tension-free vaginal tape“), je metoda založena na experimentálním výzkumu uzavíracího m..

Ultrasonografie
.. je věnována historii, principům, aplikacím a zobrazovacím metodám ultrasonografického vyšetření. Prez.. .. historii, principům, aplikacím a zobrazovacím metodám ultrasonografického vyšetření. Prezentace je urč.. ..klíčová slova: principy ultrazvuku, zobrazovací metody ultrazvukového ..

Flow cytometrie v onkologické hematologii
.. (anglicky flow cytometry) je metoda, kterou lze zjišťovat přítomnost nejrůznějších zn..

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií
..klíčová slova: system, Synapsy Neurotransmitery, iónové kanály, metóda štúdia nervových bu..

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie
.. – Předměty/kurzy Radiodiagnostika [B00098] Zobrazovací metody v klinické praxi [B01072] Pracoviště: Ra..

Diagnostika karcinomu prsu
.. studenty s nejčastějšími diagnostickými zobrazovacími metodami při chorobách prsu se zaměřením na zji.. .. s nejčastějšími diagnostickými zobrazovacími metodami při chorobách prsu se zaměřením na zjišťování č.. .. – Předměty/kurzy Radiodiagnostika [B00098] Zobrazovací metody v klinické praxi [B01072] Pracoviště: Ra..

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy
.. – Předměty/kurzy Radiodiagnostika [B00098] Zobrazovací metody v klinické praxi [B01072] ..

Řešení hlubokého infektu endoprotéz
.. endoprotéza kyčelního kloubu je operační metoda, při které se provádí náhrada těžce poškozeného k..

Morbus Crohn
.. Dokument je určen studentům oborů radiologie a zobrazovací metody. K vyšetření pacienta se používají ra..

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)
.. produkována bakterií Helicobacter pylori. Metoda testu byla popsána již v roce 1987 a existuje ř..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
.. jako úvodní metoda depistážních programů pro vyhledávání kolore..

Dysfunkční děložní krvácení
.. FYZIKÁLNÍ VYŚETŔENÍ LABORATORNÍ VYŚETŔENÍ ZOBRAZOVACÍ METODY ZÁKROKY HISTOLOOGIE LÉČBA KO..

Psychiatrická propedeutika
.. Psychiatrická klinika Související články: Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o mo..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
.. – Předměty/kurzy Radiodiagnostika [B00098] Zobrazovací metody v klinické praxi [B01072] Pracoviště: Ra..

Medicína založená na důkazu
.. s odbornou literaturou MODUL 2A Metoda PICO MODUL 3 Systematické přehledy ..

Nukleární medicína v detekci zánětů
.. výhodou scintigrafie ve srovnání s ostatními zobrazovacími postupy je možnost celotělového způsobu vyš.. ..klíčová slova: medicína, Zobrazovací metody, Scintigrafie skeletu,..

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů
.. VlozteText Zobrazovací metody: VlozteText Diagnóza: VlozteText ..

Cévní chirurgie
.. a radiologický endovaskulární výkon a moderní zobrazovací techniky zkvalitňují pooperační zobrazení cévn..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-27]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].