Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

metoda analýzy komet

Metoda analýzy komet

Metoda analýzy komet umožňuje detekovat poškození DNA jednotlivých buněk. K široce využívaným aplikacím kometové analýzy patří screening genotoxických látek, stanovení účinků chemoterapeutik na nádorové buňky, posuzování účinků oxidativního stresu a protektivních účinků antioxidantů. Ke studiu genotoxicity ve studiích in vivo a in vitro se používá celá řada normálních i transformovaných buněk, pocházejících z lidských, zvířecích a rostlinných zdrojů. Množství studií bylo vypracováno s použitím buněk získaných ze zvířecích či lidských orgánů, nejčastěji pro svou dostupnost jsou používány buňky krve. Toto instruktážní video názorně ukazuje postupy při provedení alkalicko-neutrální modifikace kometové analýzy na příkladu sledování poškození DNA lidské leukemické buněčnélinie HL-60 způsobené oxidačním stresem. Financováno z GRANTU FRVŠ G3 1418/2006.

 
autor: Milena Matejovičová, Miroslav Dvořák, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Analýza komet, poškození DNA, genotoxicita, oxidativní stres, elektroforéza jednotlivých buněk | příloh: 1 | zobrazeno: 6385x | publikováno: 15.1.2007 | poslední úpravy: 15.11.2007
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 22 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi
.. metoda Cone Beam Computed Tomography (dále CBCT) dokáže .. ..klíčová slova: Rentgenologie, metoda, Cone, Beam, Computed,..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. Prolongace (prodlužování) končetin, Ponsetiho metoda léčby pedes equinovari congenitales a Možnosti lé.. .. za pomocí většinou zevních fixatorů. Ponsetiho metoda léčby pedes equinovari congenitales Ve výukovém t..

Magnetická rezonance
.. zobrazení tkání nejen lidského organismu. Tato metoda prodělala v průběhu několik posledních let obro.. ..klíčová slova: rezonance, zobrazovací metoda..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácií
.. – – 08. Pozorovanie ako výskumná metóda 21.10.2015 837.98 KB ktokoľvek – – ..

Metody výzkumu a statistika
.. výzkumu ve zdravotnictví. Seznámit se základními metodami vědecké práce a nástroji sběru dat. Uvést do pr.. ..klíčová slova: empirismus, vědecká metoda, experiment, hypotéza, závislá a nezávislá prom..

Embryologické metody asistované reprodukce
.. embrya před embryotransferem. Dále je zobrazena metoda kultivace embryí in vitro a technika odběru b..

Miniinvazívní terapie stresové inkontinence TVT páskou
.. („tension-free vaginal tape“), je metoda založena na experimentálním výzkumu uzavíracího m..

Flow cytometrie v onkologické hematologii
.. (anglicky flow cytometry) je metoda, kterou lze zjišťovat přítomnost nejrůznějších zn..

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií
..klíčová slova: system, Synapsy Neurotransmitery, iónové kanály, metóda štúdia nervových bu..

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
.. (PET/CT). Pozitronová emisní tomografie (PET) je metoda, kdy po nitrožilně podaném malém množství radio..

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie
.. - gracilis lalokem z vnitřní strany stehna. Metoda je vhodná u pacientek, kdy není možno odebrat z p..

Řešení hlubokého infektu endoprotéz
.. endoprotéza kyčelního kloubu je operační metoda, při které se provádí náhrada těžce poškozeného k..

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)
.. produkována bakterií Helicobacter pylori. Metoda testu byla popsána již v roce 1987 a existuje ř..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
.. jako úvodní metoda depistážních programů pro vyhledávání kolore..

Medicína založená na důkazu
.. s odbornou literaturou MODUL 2A Metoda PICO MODUL 3 Systematické přehledy ..

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA
.. LASIK na ľudskom oku bol vykonaný v roku 1989. Metóda LASIK sa stala dominantnou metódou pre korekciu ..

Rozhodovací stromy a lesy
.. výsledkům. Je však vždy dobré si uvědomit, že metoda je pouze nástroj, který může pomoci daný problém ..

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia
.. jako klinická vyšetřovací metoda je v kardiologii nezastupitelná již více než 100 ..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
.. poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti je metóda ošetrovateľského procesu, ktorá je v súčasnej dob..

Základy anesteziologie
.. bolesti. V současné době je nejvíce rozšířena metoda celkové anestezie. Stále větší rozšíření a popula..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. Statistica 8.11. Nearest neighbours metoda v programu Statistica 8.12. Asociační p..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. [1]. V nasledujúcich piatich rokoch bola táto metóda v literatúre uvádzaná iba sporadicky. Va..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-09-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].