Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Atlas of Radiological Images
.. are grouped according to topography, organ, and modality. A number of images have set a skill level to..

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla
.. a screeningu, diagnostiku, staging a léčebné modality..

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
.. principů a klinického významu nové zobrazovací modality - hybridní pozitronové a výpočetní tomografie (PE..

Radiologické zobrazovací metody
..klíčová slova: zobrazovací modality, skiagrafie, rtg snímkování, rtg projekce, an..

Klinická onkologie pro mediky: Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. Třetí, přepracované a doplněné vydání.
.. nádorů, hereditární nádorové syndromy, dostupné modality lokální i systémové onkologické léčby a řešení je..

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie
.. KEGA 013UPJŠ-4/2015 „Inovatívne simulačné modality vo vysokoškolskej výučbe chirurgie“. Šo..

Vybrané kapitoly z angiológie
.. ochorení, ich klinický obraz, diagnostika, modality liečby ochorení (farmakologická terapia, en..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. 1,5T a výpočetní tomograf Marconi MX-8000. Tyto modality jsou zdrojem obrazových dat pro PACS nemocnice, ..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. A.J.: Vacuum-assisted closure as a treatment modality for infections after cardiac surgery. J Thorac..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].