Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 8

Perimetrie
.. postupy při vyšetření a analýze nálezů v zorném poli, moderní perimetrické metody používané zejm.. ..klíčová slova: zorné.. ..klíčová slova: zorné pole..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. sestrou, poloha pacienta, příprava operačního pole pomocí antisepse a zarouškování, početní kontr.. .. a NLZP o poloze pacienta, přípravě operačního pole pomocí antisepse a zarouškování, průběhu procesu ..

Jak úspěšně napravit neúspěch
.. indikací, schopnosti operatéra izolovat pracovní pole a držet se základních principů asepse a adh..

Optické metody používané v biochemii
..klíčová slova: spektrofotometrie, spektrofotometr, diodové pole, absorbance, nefelometrie, turbidimetrie,..

Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu
.. prostředí se doporučuje izolovat pracovní pole kofferdamem a mezi jednotlivými návštěvami zho..

Schizofrénia
.. ilustračnú funkciu. Skratka TP znamená textové pole, v textových poliach sú zhrnuté niektoré zák..

Virtuální mikroskopický atlas
.. dat vyžadují investici do adekvátního datového pole, individuální přístup a nemalou časovou inve..

Hypertextový atlas patologie
.. fyzikálně-optickou bariéru danou velikostí zorného pole, pracovní vzdáleností objektivu a jeho nu.. .. bariéru danou velikostí zorného pole, pracovní vzdáleností objektivu a jeho nu..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-03-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].