Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Surgery of anal Canal and Rectum

Lecture for 4th year students. Surgery of anal canal and rectum. Anatomy. Colorectal and Anorectal Vascular Supply. Investigations. Ulcerative Colitis. Rectal Cancer. Hemorrhoids. Anal fissure. Anorectal abscess. Fistula in ano.
                                                                                                                                                                                                                                                                

 
autor: Boris Hrbatý | LF UK v Bratislave | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Information for authors | klíčová slova: Surgery, anal canal, rectum | příloh: 1 | zobrazeno: 699x | publikováno: 11.3.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 103 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 34

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
..arningové .. ..a kvízů: zobrazovací metody RTG. ht.. ..ana Červenková~autor-29-jana-cervenkova#Zuzana D.. ..a..

Robotický systém daVinci v gynekologické operativě
..ální učební po.. .. systém da Vinci je horkou světovou novinkou v .. .. Rotter~autor-85105-leopold-rotter#Pavel Ventruba, Igor.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: a Vinci, gynekologická operativa, robotický s..

Tubulointersticiální nefritidy
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. ..áška shrnuje problematiku tubulointersticiálních ne.. ..a Čertíková Ch.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ální nefritida, TIN, ledviny, renální in..

Videoatlas anatomie
.. video~cla.. .. studenti, vážení kolegové, dovoluji si Vám předložit Video.. ..Alžběta H.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: anatomie, výukové v..

Coxa vara adolescentium
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. ..ální prezentace určená pregraduálním studentům popi.. .. Hach~autor-174-j-hach#Rastislav.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: á ortopedie, kyčelní kloub, Ortopedie, e..

Syndróm nepokojných nôh
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. nepokojných nôh (SNN) je časté, liečiteľné, ale výrazne poddiagnostikované oc.. ..al Minár~autori.php?tid=476#Peter .. ..apriek vyššie uvádzaným faktom a konzekvenciám nie ..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. publikace a autorská .. ..á se o učební text určený jednak studentům LF, dále.. .. Benešová.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: á skleróza, diagnostika, magnetická rezonance, l..

Radiologické zobrazovací metody
..ační weby~clanky.php?cat=edukacni-weby#Materiály k .. ..aná ppt prezentace je úvodem do výuky radiologie a .. ..an.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: adiologie, zobrazovací modality, skiagrafie, rtg ..

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana
..á.. .. výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění zá.. ..áclav Hušák~autori.php?tid=21#Pavel Koranda, M.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ální přístroje, Diagnostika, Zobrazovací metody, Nu..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
..ady k.. ..ace je určena pro studenty se zájmem o n.. .. Seidl~autor-51-zdenek-seidl#Manuela.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: adiologie, MRI, cévní mozková příhoda, intr..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. ..agnostikovať hematoonkologické ochorenie v rannom š.. .. Masár~autori.php?tid=35#Katarína M.. ..ácia Sprievodca všeobecného lekára he.. ..klíčová slova: atoonkológia, ..

Databáze obrazů v gastroenterologii
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. ..atabáze zahrnuje vybrané endoskopické, so.. .. Kocna~autor-5-petr-kocna#Martin Bortlík, Milan Lukáš, S.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: atabáze, gastroenterologie, lékařská informatika, e..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
.. publikace a autorská .. .. materiál bude sloužit k seznámení studentů s mode.. ..a Bořilová L.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: zubní kaz, parodontitida, bakterie, slina, multiplexová ..

Anatomická pitva hlavy
..ální učební po.. .. je určen studentům všeobecného a zubního lékařství pro přípravu na pitvu hlavy v r.. ..ana Svíženská~autor-22536-ivana-svizenska#Marie Ka.. .. videofilm Anatomická pitva hlavy je určen studentům vš.. ..klíčová slova: a krajin hlavy, regio parotideomasseterica, regio..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
..agogické diela~clanky.php?s=pedagogika#Materiály k .. .. hydrocefalus predstavuje patologický stav, pri ktorom v .. ..anislav.. ..ah vzdelávacieho materiálu neprešiel šp.. ..klíčová slova: hydrocefalus, transkraniálna dopplerovská s..

Zkušenosti z provozování zubní ordinace v Keni
..ady k.. .. článek popisuje nejen medicínské zkušenosti nabyté př.. ..al.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: apeutické výkon, zkušenosti, Afrika, medicínské zku..

Orgánové, organotypické a trojrozměrné kultury
.. této práci se setkáváme s několika zajímavými pojmy týka.. .. Hatina~autori.php?tid=43#Michaela Kripnerová, Eva .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c..

Topografie horní a dolní končetiny
..ální .. ..átká videa se schématy a anatomickými preparáty top.. ..artin.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: anatomie, topografie, horní končetina, dolní ko..

Endometrióza
..ato práce si klade za cíl seznámit studenty lé.. ..avel Tomeš~autori.php?tid=115#Zdeněk N.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: a, diagnostika, medikamentózní léčba, chirurgická l..

Hypertextový atlas patologie
..ální učební po.. ..Atlas vychází ze staršího Hypertextového atlasu der.. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Věra Feitová, Karel Dvořák, .. .. texty atlasu Zdrojové texty atlasu jsou ve formátu XML. B.. ..klíčová slova: atlas,..

Random acces analyzátor (HITACHI 917)
..ální učební po.. ..Automatický biochemický analyzátor Hitachi 917 je p.. ..an Dastych~autor-22463-milan-dastych#Jaroslav.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, analyzátor, H..

Odběr krve
..ální učební po.. ..áznam je určen pro doplnění výuky v bio.. ..a Táborská~autor-22464-eva-taborska#Hana B.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..

Vybrané kapitoly z angiológie
.. publikácie a autorské .. ..ardiovaskulárne ochorenia patria k základným pr.. ..ária.. .. jednotlivých kapitolách sú stručne analyzované rizikové faktory o.. ..klíčová slova: angiológia, aneuryzma, abdominálna aorta, p..

Izolované srdce podle Langendorffa
..ální učební po.. .. film byl vytvořen k prezentaci základních metodik používaných v expe.. ..ateřina .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: experimentální kardiologie, izolované srdce, pokusy na z..

Selected chapters from paediatric surgery
..a.. .. set of educational materials is dedicated to selected topics.. ..adislav Plánka~author-179948-ladislav-planka#Jana .. .. surgery Predominantly images of various types of injuries in.. ..klíčová slova: surgery, neonatal surgery, introduction to traumatology,..

Procvičení histologických preparátů
..aná díla~clanky.php?s=pr#Edukační web.. ..á aplikace pro studenty k procvičení preparátů ze s.. ..an Folke~autori.php?tid=714#Tomáš S.. ..Aplikace „Procvičení histologických pr.. ..klíčová slova: preparáty, ..

Vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři
.. publikace a autorská .. ..a jsou určena zejména pro studenty předmětu Kli.. ..arcela Vlková~autor-94377-marcela-vlkova#Roman .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: arační metody, funkční vyšetření v buněčné imunolog..

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny
..agogické .. ..aždá veľká zmena podmienok je svojim spôsobom kata.. .. Masár~autori.php?tid=35#Alexander Nejedlý, Karin A.. .. občana a bezpečnosť komunity je garantovaná rezortom z.. ..klíčová slova: manažment, ..

Výukový atlas zubů člověka
.. publikace a autorská .. .. atlas zubů člověka si klade za cíl rozšířit studij.. ..an.. .. atlas zubů člověka se zabývá tématem morfologie zub.. ..klíčová slova: dentální antropologie, variabilita morfologie zubů, c..

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu
..ady k.. ..Autori v prehľadnom článku uvádzajú epidemiológiu, .. ..a Podracká~autori.php?tid=107#Miroslav Anton .. ..a-Henochova purpura (SHP, v staršej literatúre o.. ..klíčová slova: a-Henochova purpura, liečba, ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].