Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Působení zvuku na zdraví
..klíčová slova: hluk, působení hluku na zdraví, ztráta sluchu způsobená hlukem, ochrana před hlukem, pr.. ..klíčová slova: hluk, působení hluku na zdraví, ztráta sluchu způsobená hlukem, ochrana před hlukem, pr.. ..klíčová slova: hluk, působení hluku na zdraví, ztráta sluchu způsobená hlukem, ochrana před hlukem, .. ..klíčová slova: hluku na zdraví, ztráta sluchu způsobená hlukem, ochrana před hlukem, ..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO
.. modul vznikl s cílem získání přehledu o orgánu sluchu a rovnováhy z pohledu anatomie, histologie a ..

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii
.. Vedlejším efektem je ale jakási „ztráta identity“ měřících zařízení, která se svým ..

eOtorinolaryngologie
.. (orientační nástin V.2019) 3.13.4 Screening sluchu u novorozenců a 5letých dětí 4.10.32 Odsávačka no..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-09-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].