Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 6 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Sádra v zubní laboratoři

Sádra v zubní laboratoři

V sádrovně stomatologické laboratoře se zpracovává jeden ze základních materiálů ve stomatologii - sádra. Co je to vlastně sádra a jak se vyrábí jednotlivé druhy? Kolik druhů sáder používáme? Jaká sádra je vhodná pro daný model? Praktická ukázka výroby modelu nás seznámí se správným výběrem druhu sádry pro konkrétní druh modelu. Dále se dozvíme o správném postupu přípravy a míchání sádry, správném odlití otisků. Na závěr i ukážeme správné dokončení modelu - ořezání modelu. Videoukázka popisuje zpracování sádry ve stomatologické laboratoři v délce 12 minut.

 
autor: Sonia Bartáková, Patrik Prachár, Božena Budíková, Milada Nekvapilová, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: stomatologická laboratoř, sádra, odlévání modelů, zpracování sádry | příloh: 1 | zobrazeno: 14666x | publikováno: 18.1.2010 | poslední úpravy: 29.6.2018

Fyziologie svalstva pro zubní lékařství

Fyziologie svalstva  pro zubní lékařství

Výukový materiál Fyziologie svalstva je určen pro studenty zubního lékařství. Zabývá se morfologií a funkcí kosterní a hladké svaloviny. Samostatná kapitola je věnována nervosvalovému spojení, včetně poruch a možností farmakologického ovlivnění této synapse. 

                                    

 
autor: Jitka Švíglerová, Lukáš Nalos, Milan Štengl | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Fyziologie kosterní svaloviny | příloh: 1 | zobrazeno: 2488x | publikováno: 26.2.2015

Zkušenosti z provozování zubní ordinace v Keni

Zkušenosti z provozování zubní ordinace v Keni

 Tento článek popisuje nejen medicínské zkušenosti nabyté při pobytu v malém zdravotnickém středisku v Africe. Vybudování střediska panem Alešem Bártou v Keňské vesničce Itibo bylo nedávno zfilmováno ve snímku Daleko za sluncem (Far Beyond the Sun, 2015). Práci v Itibu lze doporučit všem, kteří chtějí zjistit, jak lze provozovat medicínu v jiných podmínkách něž jaké známe z našich končin.

 
autor: Michal Dudek | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: terapeutické výkon, zkušenosti, Afrika, medicínské zkušenosti | příloh: 1 | zobrazeno: 2350x | publikováno: 18.9.2015 | poslední úpravy: 19.10.2015

Vědecká příprava pro zubní lékařství

Vědecká příprava pro Zubní lékařství

Výukový materiál je určen pro studenty Zubního lékařství, kteří absolvují předmět Vědecká příprava pro Zubní lékařství. Cílem předmětu je rozšířit obzory studentů na poli vědeckých pokroků v oboru Stomatologie a oborech s ním úzce souvisejících, motivovat studenty a posílit jejich vědecké ambice, a položit základy pro jejich postgraduální studium a vědeckou kariéru.

 

 
autor: Petra Bořilová Linhartová, Jan Křivánek, Marcela Buchtová, Zdeněk Daněk, Alena Bryšová, Břetislav Lipový, Serhij Forostyak, Jan Gajdziok, Zuzana Vranková, Michaela Cvanová, Tomáš Kratochvíl, Martin Vaculík, Filip Hromčík, Lydie Izakovičová Hollá | LF MU | disciplína: Biologie, Fyziologie a patologická fyziologie, Lékařská genetika, Mikrobiologie, Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zubní lékařství, vědecká příprava, základní výzkum, aplikovaný výzkum, genetika, orální patologie, mikrobiom, odontogeneze, modelové organizmy, terapie | příloh: 1 | zobrazeno: 92x | publikováno: 22.12.2020 | poslední úpravy: 28.12.2020

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství

Výukový text “Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství “ obsahuje základní informace o nozologických jednotkách (diagnózách) psychických poruch v psychiatrii dospělých dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje diagnostiku a léčbu psychických poruch včetně popisu specifik pro stomatologickou praxi.  Připojeny jsou rovněž kapitoly o specificích komunikace s pacienty s psychickou poruchou i základy psychoterapeutických metod. Učebnice je primárně určena pro posluchače zubního lékařství, základní přehled psychiatrických diagnóz a léčebných postupů v ní najdou i posluchači všeobecného lékařství a nelékařských oborů.
 

 
autor: Eva Češková, Alexandra Žourková | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Psychická porucha, diagnostika, etiopatogeneze, psychofarmaka, psychoterapie, přístup k duševně nemocným | příloh: 1 | zobrazeno: 12575x | publikováno: 26.9.2008 | poslední úpravy: 1.8.2013

Vědecká příprava pro zubní lékařství – cvičení

Vědecká příprava pro Zubní lékařství – cvičení

Výukový materiál je určen pro studenty Zubního lékařství, kteří absolvují předmět Vědecká příprava pro Zubní lékařství. Studenti ve cvičení získají praktické zkušenosti s molekulárně biologickými analýzami, které jsou rutinně využívány ve stomatologickém výzkumu i při diagnostice pacientů s onemocněním (nejenom) ústní dutiny. Studenti budou mít možnost si stanovit dva jednonukleotidové polymorfizmy v genu pro methylentetrahydrofolát reduktázu (MTHFR), což je enzym sehrávající důležitou roli v metabolické přeměně kyseliny listové. Studenti se v rámci cvičení naučí predikovat fenotyp (schopnost metabolizovat kyselinu listovou) po sestavení haplogenotypu MTHFR.

 
autor: Tereza Deissová, Petra Bořilová Linhartová | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: zubní lékařství, vědecká příprava, methylentetrahydrofolát reduktáza, genový polymorfizmus, polymerázová řetězová reakce | příloh: 2 | zobrazeno: 112x | publikováno: 15.12.2020 | poslední úpravy: 28.12.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 12

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí
.. dostupnou literaturu v oblasti primární prevence zubního kazu u dětí, která by reflektovala současné tre.. .. literaturu v oblasti primární prevence zubního kazu u dětí, která by reflektovala současné trendy a .. .. [?] Licence Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí 12.4.2019 1.75 MB uživatel vz.. .. Licence Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí 12.4.2019 1.75 MB uživatel vzdělávací sít.. ..klíčová slova: zubní kaz, bakterie, slina, molekulární biologie, b.. ..klíčová slova: zubní kaz, bakterie, slina, molekulární biologie, b..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
.. testy, které mohou být využívány v preventivním zubním lékařství. Mezi tyto testy se řadí komerční kity.. .. komerční kity k určení rizika vzniku zubního kazu a parodontopatií. Principem většiny metod je am.. .. biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství 12.4.2019 1.33 MB uživatel vzdělávací .. ..klíčová slova: zubní kaz, parodontitida, bakterie, slina,.. ..klíčová slova: zubní kaz, parodontitida, bakterie, slina, multiplexová ..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. programu Všeobecné lékařství i programu Zubní lékařství, předmětu Histologie a embryologie a Pr.. .. makrofotografií zubů a 67 mikrofotografií kosti. Každá z celkem 203 ilustrací je popsána.Výsledky pod.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Atlas zubní kosti 31.12.2010 4.11 MB uživatel vzdělávací sít..

Jak úspěšně napravit neúspěch
.. otevřené, krvácející zubní dřeně může vyvolávat stres nejen u začínajících z.. ..kazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: zubní..

Soubor přednášek z anatomie
.. systémů a dle jednotlivých oborů (lékařství, zubní lékařství, bakalářské obory.. ..kazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: zubní lékařství, soubor př..

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie
.. materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o ..

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství
.. do patologické fyziologie zubního lékařství obsahuje kromě jiného také cíle .. .. citlivé [?] Licence Úvod do patofyziologie pro zubní lékaře - PowerPoint prezentace 6.2.2013 přístup ř.. ..kazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé ..

Genetika v zubním lékařství
.. text „Genetika v zubním lékařství“ shrnuje základní pojmy a pozn.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Genetika v zubním lékařství 12.3.2015 1.22 MB uživatel vzdělávací ..

Základní nástroje v zubním lékařství
.. názvosloví nástrojů a přístrojů pro budoucí zubní lékaře je důležitá. Protetické ošetření má zvlášt.. .. citlivé [?] Licence Základní nástroje v zubním lékařství 7.4.2016 kdokoli – Př.. ..kazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé ..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. neurověd v zubním lékařství jsou výukový text sloužící jako podkla.. .. citlivé [?] Licence Základy neurověd pro zubní lékařství 28.3.2011 7.25 MB uživatel vzdělávací s..

Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi
.. CBCT) dokáže detailně zobrazit skelet a tvrdé zubní tkáně ve všech prostorových rovinách. Přínos třet.. .. Cone Beam Computed Tomography (dále CBCT) dokáže detailně zobrazit skelet a tvrdé zubní tkáně ve .. ..kazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé ..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. které je nutno dodržet při preparaci tvrdých zubních tkání, aby byla zajištěna dostatečná retence ko.. .. zubního lékaře může být s určitou nadsázkou každý. Ať je to pacient, který v dětství prožil traum..

Obecná histologie
.. ve studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, a posluchačům bakalářských studijních .. .. Ilkovics Autor flash prezentace: L. Ilkovics Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé ..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. učebnice je určena pro studenty „Zubního lékařství“ v rozsahu pregraduálního magi.. .. těch oblastí a struktur, které mají význam pro zubní lékaře a označují se obvykle jako &bd..

Výukový atlas zubů člověka
.. výukové zdroje v oboru dentální antropologie a zubního lékařství. Atlas je vytvořen tak, aby se stu.. .. se student seznámil jednak s anatomickou normou každého zubu a jednak se seznámil s možnými var.. .. k tématu s aspektem dentální antropologie i zubního lékařství. Výukový atlas zubů člověka je tvořen.. .. člověka 29.4.2014 19.86 MB kdokoli – Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé ..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. v oborech onkologie, otorinolaryngologie a zubní.. .. práce zabývající se touto problematickou prokazují, že vzhledem k významnému vlivu soc..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
.. nakonec stav po zavedení. V průběhu videí jsou ukázány jednotlivé nástroje pro zavedení vždy k dané.. .. implantátů. Zřetel je potřeba brát na hloubku zubního oblouku ve spojitosti s implantáty.   .. .. AstraTech - sólo pilíře a uzavřený sinuslift Ukázka švédského implantačního systému se svými charak..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].