Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 20 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Fyziologie svalstva pro zubní lékařství

Fyziologie svalstva  pro zubní lékařství

Výukový materiál Fyziologie svalstva je určen pro studenty zubního lékařství. Zabývá se morfologií a funkcí kosterní a hladké svaloviny. Samostatná kapitola je věnována nervosvalovému spojení, včetně poruch a možností farmakologického ovlivnění této synapse. 

                                    

 
autor: Jitka Švíglerová, Lukáš Nalos, Milan Štengl | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Fyziologie kosterní svaloviny | příloh: 1 | zobrazeno: 2563x | publikováno: 26.2.2015

Vědecká příprava pro zubní lékařství

Vědecká příprava pro Zubní lékařství

Výukový materiál je určen pro studenty Zubního lékařství, kteří absolvují předmět Vědecká příprava pro Zubní lékařství. Cílem předmětu je rozšířit obzory studentů na poli vědeckých pokroků v oboru Stomatologie a oborech s ním úzce souvisejících, motivovat studenty a posílit jejich vědecké ambice, a položit základy pro jejich postgraduální studium a vědeckou kariéru.

 

 
autor: Petra Bořilová Linhartová, Jan Křivánek, Marcela Buchtová, Zdeněk Daněk, Alena Bryšová, Břetislav Lipový, Serhij Forostyak, Jan Gajdziok, Zuzana Vranková, Michaela Cvanová, Tomáš Kratochvíl, Martin Vaculík, Filip Hromčík, Lydie Izakovičová Hollá | LF MU | disciplína: Biologie, Fyziologie a patologická fyziologie, Lékařská genetika, Mikrobiologie, Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zubní lékařství, vědecká příprava, základní výzkum, aplikovaný výzkum, genetika, orální patologie, mikrobiom, odontogeneze, modelové organizmy, terapie | příloh: 1 | zobrazeno: 271x | publikováno: 22.12.2020 | poslední úpravy: 10.2.2021

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství

Výukový text “Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství “ obsahuje základní informace o nozologických jednotkách (diagnózách) psychických poruch v psychiatrii dospělých dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje diagnostiku a léčbu psychických poruch včetně popisu specifik pro stomatologickou praxi.  Připojeny jsou rovněž kapitoly o specificích komunikace s pacienty s psychickou poruchou i základy psychoterapeutických metod. Učebnice je primárně určena pro posluchače zubního lékařství, základní přehled psychiatrických diagnóz a léčebných postupů v ní najdou i posluchači všeobecného lékařství a nelékařských oborů.
 

 
autor: Eva Češková, Alexandra Žourková | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Psychická porucha, diagnostika, etiopatogeneze, psychofarmaka, psychoterapie, přístup k duševně nemocným | příloh: 1 | zobrazeno: 12675x | publikováno: 26.9.2008 | poslední úpravy: 1.8.2013

Vědecká příprava pro zubní lékařství – cvičení

Vědecká příprava pro Zubní lékařství – cvičení

Výukový materiál je určen pro studenty Zubního lékařství, kteří absolvují předmět Vědecká příprava pro Zubní lékařství. Studenti ve cvičení získají praktické zkušenosti s molekulárně biologickými analýzami, které jsou rutinně využívány ve stomatologickém výzkumu i při diagnostice pacientů s onemocněním (nejenom) ústní dutiny. Studenti budou mít možnost si stanovit dva jednonukleotidové polymorfizmy v genu pro methylentetrahydrofolát reduktázu (MTHFR), což je enzym sehrávající důležitou roli v metabolické přeměně kyseliny listové. Studenti se v rámci cvičení naučí predikovat fenotyp (schopnost metabolizovat kyselinu listovou) po sestavení haplogenotypu MTHFR.

 
autor: Tereza Deissová, Petra Bořilová Linhartová | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: zubní lékařství, vědecká příprava, methylentetrahydrofolát reduktáza, genový polymorfizmus, polymerázová řetězová reakce | příloh: 2 | zobrazeno: 250x | publikováno: 15.12.2020 | poslední úpravy: 28.12.2020

Sádra v zubní laboratoři

Sádra v zubní laboratoři

V sádrovně stomatologické laboratoře se zpracovává jeden ze základních materiálů ve stomatologii - sádra. Co je to vlastně sádra a jak se vyrábí jednotlivé druhy? Kolik druhů sáder používáme? Jaká sádra je vhodná pro daný model? Praktická ukázka výroby modelu nás seznámí se správným výběrem druhu sádry pro konkrétní druh modelu. Dále se dozvíme o správném postupu přípravy a míchání sádry, správném odlití otisků. Na závěr i ukážeme správné dokončení modelu - ořezání modelu. Videoukázka popisuje zpracování sádry ve stomatologické laboratoři v délce 12 minut.

 
autor: Sonia Bartáková, Patrik Prachár, Božena Budíková, Milada Nekvapilová, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: stomatologická laboratoř, sádra, odlévání modelů, zpracování sádry | příloh: 1 | zobrazeno: 14903x | publikováno: 18.1.2010 | poslední úpravy: 29.6.2018

Zkušenosti z provozování zubní ordinace v Keni

Zkušenosti z provozování zubní ordinace v Keni

 Tento článek popisuje nejen medicínské zkušenosti nabyté při pobytu v malém zdravotnickém středisku v Africe. Vybudování střediska panem Alešem Bártou v Keňské vesničce Itibo bylo nedávno zfilmováno ve snímku Daleko za sluncem (Far Beyond the Sun, 2015). Práci v Itibu lze doporučit všem, kteří chtějí zjistit, jak lze provozovat medicínu v jiných podmínkách něž jaké známe z našich končin.

 
autor: Michal Dudek | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: terapeutické výkon, zkušenosti, Afrika, medicínské zkušenosti | příloh: 1 | zobrazeno: 2435x | publikováno: 18.9.2015 | poslední úpravy: 19.10.2015

Imunologie VŠ lékařství

Imunologie VŠ lékařství

Přednášky pro předmět „imunologie“ za zabývají především teoretickými aspekty imunitní odpovědi. Jsou popsány mechanismy specifické i nespecifické imunity, vzájemné vztahy mezi specifickou a nespecifickou imunitou stejně jako regulace imunitní odpovědi. Důležitou součástí přednáškového cyklu jsou i poznatky o regionalizaci imunitní odpovědi, stejně jako zvláštní kapitola o odpovědi imunitního systému na mikrobiální agens.

 
autor: Jiří Litzman | LF MU | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: imunologie, alergologie, imunitní systém, obranyschopnost, protilátky | příloh: 7 | zobrazeno: 29066x | publikováno: 22.9.2006 | poslední úpravy: 3.9.2013

Genetika v zubním lékařství

Genetika v zubním lékařství

Výukový text „Genetika v zubním lékařství“ shrnuje základní pojmy a poznatky z oblasti genetiky a ve speciální části se zaměřením na zubní lékařství. Tato výuková publikace je určena pro studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně předmětu Genetika v zubním lékařství (ZLGE061p, ZLGE061c).

 
autor: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků, Lýdie Izakovičová Hollá, Renata Gaillyová | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Genetika, gen, dědičnost, komplexní onemocnění | příloh: 1 | zobrazeno: 3027x | publikováno: 12.3.2015

Základní nástroje v zubním lékařství

Základní nástroje v zubním lékařství

Znalost správného názvosloví nástrojů a přístrojů pro budoucí zubní lékaře je důležitá. Protetické ošetření má zvláštnost v tom, že se sestává ze 2 fází, a to ordinační a laboratorní. Přístrojové a nástrojové vybavení se proto rozšiřuje o další preparační a brusné nástroje, otiskovací pomůcky, speciální protetické nástroje, kleště a nůžky a různé druhy otiskovacích lžíc.

 
autor: Sonia Bartáková, Patrik Prachár, Božena Budíková, Milada Nekvapilová, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: otiskovací pomůcky, speciální protetické nástroje, kleště, otiskovací lžíce | příloh: 1 | zobrazeno: 14595x | publikováno: 26.2.2010 | poslední úpravy: 29.6.2018

Základy neurověd v zubním lékařství

Základy neurověd v zubním lékařství

Základy neurověd v zubním lékařství jsou výukový text sloužící jako podklad k přednáškám předmětu neurovědy pro studenty oboru stomatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V úvodní části textu je popsána obecná stavba a vývoj nervové soustavy, základní principy reakce nervové tkáně na poškození a mechanismy regenerace, principy zachování stability vnitřního prostředí centrálního nervového systému. Druhá část skript se věnuje systematickému popisu specifických struktur nervového systému a základní anatomii nervových drah.

 
autor: Radim Jančálek, Petr Dubový | LF MU | disciplína: Anatomie, Neurologie, Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: nervový systém, struktura, dráhy | příloh: 1 | zobrazeno: 11388x | publikováno: 16.12.2010 | poslední úpravy: 27.10.2011

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství obsahuje kromě jiného také cíle patofyziologie a základní terminologii. Etiologie a patogeneze nemoci: orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání. Prezentace jsou dílem Ústavu patologické fyziologie, 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze.
 

 

 
autor: Jan Živný | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky, Výukové video | klíčová slova: Patofyziologie, patologická fyziologie, etiologie, patogeneze, arteriovenozní malformace | příloh: 2 | zobrazeno: 11752x | publikováno: 14.5.2010 | poslední úpravy: 9.3.2013

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství

Učebnice Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství si klade za cíl seznámit studenty se základními rysy interních chorob, jejich úvodními příznaky, s varovnými příznaky závažných komplikací, s diagnostickými metodami a základy diferenciální diagnostiky a terapie. Schopnost orientovat se ve výše uvedených oblastech vidím jako důležitou z pohledu budoucího postavení bakalářsky vzdělaných všeobecných sester, které by měly zastávat místa vedoucích pracovníků ošetřovatelských jednotek, seniorských zařízení apod., a tudíž by měly být schopné rozpoznat počínající závažné zhoršení stavu nemocného a zorganizovat pro něj optimální sled opatření.

 

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství

Tato učebnice je určena pro studenty „Zubního lékařství“ v rozsahu pregraduálního magisterského studia a současně i pro postgraduální doktorské studium v oboru stomatochirurgie.

2. upravené vydání (online)
ISBN 978-80-244-2702-7

 
autor: Jiří Malínský, Jarmila Malínská, Zdeňka Michalíková | LF UP | disciplína: Anatomie, Histologie, embryologie, Zubní lékařství | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: orofaciální oblast, hlava a krk, anatomie, topografie, mikroskopická stavba, vývoj zubů, anatomie zubů a chrupu | příloh: 1 | zobrazeno: 18241x | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 10.11.2012

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství

Výukový materiál bude sloužit k seznámení studentů s moderními molekulárně biologickými testy, které mohou být využívány v preventivním zubním lékařství. Mezi tyto testy se řadí komerční kity k určení rizika vzniku zubního kazu a parodontopatií. Principem většiny metod je amplifikace genu pro bakteriální 16SrRNA (nejčastěji), a tedy detekce a kvantifikace orálních bakterií. Studenti si prakticky vyzkouší odběr vzorku zubního plaku a sulkulární tekutiny, následně bude externě provedena laboratorní analýza několika vzorků, v nichž budou stanoveny vybrané kariogenní bakterie. Ve cvičení bude studentům ukázáno a vysvětleno několik vzorových závěrečných zpráv s laboratorním nálezem, aby je dokázali sami interpretovat. Klinický obraz a mikrobiologický nález bude doplněn o zjištěné vlastnosti sliny pacienta a ze všech těchto informací vyvodí studenti doporučení pro konkrétního pacienta.

 
autor: Petra Bořilová Linhartová, Michaela Bartošová | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: prevence, zubní kaz, parodontitida, bakterie, slina, multiplexová PCR, behaviorální intervence | příloh: 1 | zobrazeno: 1736x | publikováno: 12.4.2019 | poslední úpravy: 28.5.2019

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek

Cyklus 25 přednášek nazvaný Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství poskytuje základní přehled o problematice jednotlivých podoborů interny - pneumologie, kardiolgie, angiologie, imunologie, hematologie, revmatologie, gastroenterologie, nefrologie, metabolických chorob, endokrinolgie, interních akutních stavů a základy diferenciální diagnostiky. Pojetí tohoto přehledu je motivováno jednou z předpokládaných rolí vysokoškolsky vzdělané sestry - zachytit vznikající komplikace a adekvátně zareagovat.

 
autor: Hana Kubešová | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Vnitřní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: pneumologie, onemocnění srdce, angiologie, hypotenze, revmatologie, gastroenterologie, nefrologie, poruchy metabolizmu, onkologie | příloh: 45 | zobrazeno: 17269x | publikováno: 14.11.2005 | poslední úpravy: 12.4.2012

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů

Ve výukovém textu s názvem Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů jsou uvedeny kapitoly zaměřující se na systém hlášení a evidence infekčních chorob (registry), legislativa ve vztahu k očkování a epidemiologické bdělosti, nozokomiální nákazy, profesionální infekce, specifické infekce (ESBL, MRSA), bariérová ošetřovatelská péče u infekčního pacienta a pacienta s vysoce nakažlivou chorobou, biosafety levels, zdravotní rizika spojená s cestováním, pásmová nemoc, cestování těhotných žen, očkování v rámci cestovní medicíny, problematika čistoty vod z pohledu cestování.

 
autor: Jana Straková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Infekční choroby, legislativa, bariérová ošetřovatelská péče, cestovní medicína | příloh: 1 | zobrazeno: 3727x | publikováno: 27.10.2014 | poslední úpravy: 12.1.2015

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU

Učební text je zaměřen na problematiku vybraných kapitol z obecné farmakologie. Soustředí se především na objasnění základních poznatků o farmakodynamice a farmakokinetice. Dále přináší přehled lékových forem. V textu jsou klasiPkovány a popsány nežádoucí účinky léčiv a v neposlední řadě shrnuty poznatky a lékových interakcích.

 
autor: Leoš Landa, Jan Juřica, Kristýna Nosková, Ondřej Zendulka | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: farmakodynamika, farmakokinetika, lékové formy, interakce léčiv, nežádoucí účinky | příloh: 1 | zobrazeno: 5824x | publikováno: 1.2.2019

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Urologické symptomy, Infekce močových a pohlavních cest | příloh: 1 | zobrazeno: 6152x | publikováno: 14.10.2013 | poslední úpravy: 25.4.2014

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Urologická symptomatologie, bilharzióza | příloh: 1 | zobrazeno: 9184x | publikováno: 12.12.2011 | poslední úpravy: 25.4.2014

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Andrologie, Urogenitální trauma, Akutní stavy v urologii | příloh: 1 | zobrazeno: 4441x | publikováno: 14.10.2013 | poslední úpravy: 25.4.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 80 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 15

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí
.. dostupnou literaturu v oblasti primární prevence zubního kazu u dětí, která by reflektovala současné tre.. .. [?] Licence Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí 12.4.2019 1.75 MB uživatel vz.. .. MEFANET – Předměty/kurzy Preventivní zubní lékařství - přednáška [ZLPZ041p] Preventivní zubní léka.. ..klíčová slova: zubní kaz, bakterie, slina, molekulární biologie, b..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. programu Všeobecné lékařství i programu Zubní lékařství, předmětu Histologie a embryologie a Pr.. .. podporují výuku studijního programu Všeobecné lékařství i programu Zubní lékařství, předmětu Histologie a.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Atlas zubní kosti 31.12.2010 4.11 MB uživatel vzdělávací sít..

Soubor přednášek z anatomie
.. systémů a dle jednotlivých oborů (lékařství, zubní lékařství, bakalářské obory.. .. jednotlivých systémů a dle jednotlivých oborů (lékařství, zubní lékařství, bakalářské obory).. ..klíčová slova: zubní lékařství, soubor př.. ..klíčová slova: zubní lékařství, soubor..

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie
.. materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o .. .. je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o pulpě, její ..

Jak úspěšně napravit neúspěch
.. otevřené, krvácející zubní dřeně může vyvolávat stres nejen u začínajících z.. ..klíčová slova: zubní..

Obecná histologie
.. Atlasu obecné histologie je uvést studující lékařství do studia mikroskopické a submikroskopické s.. .. ve studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, a posluchačům bakalářských studijních .. .. studia ve studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, a posluchačům bakalářských stu..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. které je nutno dodržet při preparaci tvrdých zubních tkání, aby byla zajištěna dostatečná retence ko.. .. se zaměřuje na historii použití kovů v zubním lékařství, obecné rozdělení kovů a jejich vlastnosti a na t..

Výukový atlas zubů člověka
.. výukové zdroje v oboru dentální antropologie a zubního lékařství. Atlas je vytvořen tak, aby se stu.. .. zdroje v oboru dentální antropologie a zubního lékařství. Atlas je vytvořen tak, aby se student seznámil j.. .. k tématu s aspektem dentální antropologie i zubního lékařství. Výukový atlas zubů člověka je tvořen.. .. s aspektem dentální antropologie i zubního lékařství. Výukový atlas zubů člověka je tvořen dvěma zákla..

Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi
.. CBCT) dokáže detailně zobrazit skelet a tvrdé zubní tkáně ve všech prostorových rovinách. Přínos třet..

Krevní skupiny
.. pro studenty druhého ročníku všeobecného lékařství. Text obsahuje shrnutí dosavadních znalostí o er..

Farmakologie vegetativního nervového systému - parasympatikus
.. všeobecného lékařství (3. a 4. ročníku) a zubního lékařství (3. ročníku) jako podpora při výuce a.. .. je urečna především studentům všeobecného lékařství (3. a 4. ročníku) a zubního lékařství (3. roční..

Dětská oftalmologie - 1.díl
.. pro studenty LF MU před zkouškou z očního lékařství, pro lékaře před at.. .. Nauka o refrakci IV - cvičení [BONR0644c] Oční lékařství - přednáška [VLOL7X1] Oční lékařství - cvičení [V..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. interaktivní studijní materiál z oboru pracovní lékařství se věnuje v České republice nejčastěji uznávaným .. .. kdokoli – Pracoviště: Klinika pracovního lékařství.. ..klíčová slova: lékařství, Horní končetiny, Rizikové fa..

Elektrochemie
.. 2 [B01604] Lékařská chemie, materiály v zubním lékařství [B01133] Lékařská chemie, materiály v .. .. 2 [B01604] Lékařská chemie, materiály v zubním lékařství [B01133] Lékařská chemie, materiály v zubním léka..

Vybrané kapitoly z pediatrie – aktualizované a rozšířené vydání
.. Obsáhlou publikaci pro studenty všeobecného lékařství tvoří 41 kapitol, které jsou zveřejňovány postu.. ..klíčová slova: lékařství, e-učebnice, ..

E-learningový kurz geriatrie
.. cílovou skupinou kurzu jsou studenti všeobecného lékařství ve druhé polovině studia. Absolvováním kurzu moh.. .. 31.7.2015 kdokoli – Předměty/kurzy Vnitřní lékařství -předpromoční praxe [VLVL11Xpp] Klinická praxe [V..

Praktikum z patologické fyziologie
.. cvičení studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství. Text je rozdělen do dvou částí. Prvn.. .. k výuce praktických cvičení studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství. Text je rozdělen do dvou čás..

Kapitoly z lékařské etiky
.. etiky pro studenty všeobecného lékařství a zubního lékařství. Soubor edukačních textů podává struč.. .. seminářů lékařské etiky pro studenty všeobecného lékařství a zubního lékařství. Soubor edukačních textů podá.. .. Lékařská etika 2 - seminář [VSLE7X1c] Etika v zubním lékařství - přednáška [ZLET021p] Etika v zubním .. .. skupiny studentů a studentek všeobecného lékařství a pro výuku jsou primárně určeny. Jsou tedy stu..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. v oborech onkologie, otorinolaryngologie a zubní.. .. v oborech onkologie, otorinolaryngologie a zubní lékařství..

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
.. pro ošetřovatelskou péči v infekčním lékařství je cílena na specifika bariérové péče a na spec.. .. Intenzivní ošetřovatelská péče v infekčním lékařství: Specifická bariérová péče a preventivní opatř..

Etika v medicíně
.. jako materiály doplňující výuku sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Jsme přesvědčeni, že t.. .. Pracoviště: Ústav sociálního a posudkového lékařství.. ..klíčová slova: lékařství, veřejné z..

Infekční exantémová onemocnění
.. kdokoli – Předměty/kurzy Infekční lékařství [B00121] Pracoviště: III. klinika infekčních a tr..

Farmakologie vegetativního nervového systému - sympatikus
.. všeobecného lékařství (3. a 4. ročníku) a zubního lékařství (3. ročníku) jako podpora při výuce a.. .. je urečna především studentům všeobecného lékařství (3. a 4. ročníku) a zubního lékařství (3. roční..

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů
.. pro studující druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství přináší popis mikroanatomie výukové s.. .. studující druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství přináší popis mikroanatomie výukové sady prepa..

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii
.. a elektronové mikroskopie, s nimiž se studenti lékařství setkávají ve studiu biologie, histologie, e..

Imunokompetentní buňky
.. materiál určený pro studenty všeobecného a zubního lékařství 2. ročníku na LF UK v Plzni. Obsa.. .. určený pro studenty všeobecného a zubního lékařství 2. ročníku na LF UK v Plzni. Obsahuje základní ch..

Základy elektrofyziologie srdce
.. je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní info..

Pohybová aktivita v prevenci nemocí
.. Ukazuje stručnou historii oboru tělovýchovného lékařství a jeho zařazení ve světové a naší medicíně. Pojed..

Základy fyziologie srdeční mechaniky
.. materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní info..

Výuková videa – urologie
.. propedeutika- přednáška [BPKP021p] Vnitřní lékařství [VLVL076] Gynekologie a porodnictví [MFGP071] ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].