Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 6

Nukleární medicína v onkologii

Nukleární medicína v onkologii

Nástup nových zobrazovacích modalit (ultrazvuku, výpočetní tomografie, magnetické rezonance), moderních endoskopických metod, cytologické diagnostiky a detekce nádorových markerů poněkud změnil roli nukleární medicíny v onkologii, ale tato přesto zaznamenala v posledním období rychlý vývoj.

Základem tohoto pokroku je: rozvoj nukleárně medicínské zobrazovací techniky, rozvoj nových moderních radiofarmak a ohnisko zájmu klinických onkologů posunuté od pouhé detekce nádorů ke zjištění jejich charakteristiky.

 
autor: Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček | LF UP | disciplína: Nukleární medicína, Onkologie, radioterapie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Nukleární medicína, Radiodiagnostika, Zobrazovací metody, Radiofarmaka | příloh: 1 | zobrazeno: 6832x | publikováno: 30.11.2009 | poslední úpravy: 8.9.2012

Nukleární medicína v detekci zánětů

Nukleární medicína v detekci zánětů

Detekce a určení lokalizace zánětlivého ložiska v organizmu je významným diagnostickým problémem, jehož řešení bývá někdy neúspěšné přes použití většího počtu rozmanitých vyšetřovacích metod. Významnou výhodou scintigrafie ve srovnání s ostatními zobrazovacími postupy je možnost celotělového způsobu vyšetření při pátrání po neznámém ložisku zánětu.
V současné době využívá nukleární medicína při vyšetření zánětů několika různých diagnostických postupů založených na odlišných farmakokinetických mechanismech vedoucích ke kumulaci jednotlivých radiofarmak v zánětlivém ložisku. Tato skutečnost umožouje zvolit nukleárně medicínský vyšetřovací postup, který je optimální pro detekci předpokládaného typu zánětlivého procesu.

 
autor: Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček | LF UP | disciplína: Nukleární medicína, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Nukleární medicína, Zobrazovací metody, Scintigrafie skeletu, Záněty | příloh: 1 | zobrazeno: 6012x | publikováno: 30.11.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Medicína založená na důkazu

Medicína založená na důkazu

E-learningové materiály pro pregraduální a postgraduální výuku medicíny založené na důkazu. Jsou uspořádány do tří modulů v následující struktuře:

MODUL 1
Úvod do problematiky

MODUL 2
Práce s odbornou literaturou

MODUL 2A
Metoda PICO

MODUL 3
Systematické přehledy

MODUL 3A
Rychlé kritické hodnocení systematických přehledů

MODUL 3B
Meta-analýza z pohledu statistika

 

 
autor: Vladimír Mihál, Jarmila Potomková, Kateřina Langová | LF UP | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: medicína založená na důkazu, EBM | příloh: 13 | zobrazeno: 6751x | publikováno: 31.5.2013 | poslední úpravy: 7.4.2016

Urgentná medicína pre medikov

Urgentná medicína pre medikov

Predkladaný text je doporučenou literatúrou pre študentov piateho ročníka LF UK v Bratislave. Je kolektívnym dielom dlhoročných pracovníkov v odbore – zamestnanci Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katatrof LF UK a Katedry Urgentní medicíny a medicíny kastrof Institutu vzdelávání zdravotníckych pracovníků v Prahe, ale do kolektívu boli prizvaní i autori z iných lekárskych odborov a práva.

 
autor: Oto Masár, Jan Pokorný, Jaroslav Kresánek, Eduard Horovský, Andrea Hudáčková, Jozef Štorek, Katarína Fedorová, Vanda Valkučáková, Adam Žilinek, Dušan Sysel, Hana Belejová | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Všeobecné praktické lékařství, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Urgentná medicína, šok, anafylaxia, diabetes mellitus | příloh: 1 | zobrazeno: 2243x | publikováno: 28.4.2017 | poslední úpravy: 5.5.2017

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu

V rámci řešení projektu „Rozšíření kvalifikačních kompetencí absolventů doktorských studijních programů na LF UP“ (CZ.1.07/2.3.00/09.0020) byl připraven a prakticky ověřen studijní předmět B006 -Medicína založená na důkazu, který je součástí nabídky Základního kurzu.

Předpokladem pro jeho absolvování je orientace v typologii klinických studií a dobrá znalost metodologie yhledávání lékařských a zdravotnických informací. Měsíc před termínem kurzu obdrží účastníci text klinické studie, kterou analyzují podle přiložených instrukcí a předloží ve formě internetového formuláře. Předmět je zaměřen tématicky na tyto oblasti:

Medicína založená na důkazu z hlediska historického vývoje, současného stavu a perspektiv implementace ve výuce, celoživotním vzdělávání a v klinické praxi.  Formulace klinických otázek ve formátu PICO jako nezbytný předpoklad pro efektivní vyhledávání nejlepších důkazů; metodika a praktické ukázky.  Charakteristika specializovaných informačních zdrojů pro medicínu založenou na důkazu, praktické ukázky. Kategorizace vyhledaných literárních informací dle pyramidy důkazu, kvalitativní hodnocení randomizovaných kontrolovaných studií a systematických přehledů pro rozhodovací procesy v medicíně a zdravotnictví.  Prezentace vlastních zkušeností s uplatňování medicíny založené na důkazu ve výuce pediatrie a klinickém rozhodování na Dětské klinice LF UP v Olomouci.

E-learningové opory, zpracované v programu Moodle, jsou z licenčních důvodů k časopiseckým článkům v plném rozsahu dostupné výhradně doktorandům LF UP v Olomouci na základě platné registrace. Volně dostupné části se aktivují tlačítkem Přihlásit se jako host.

 
autor: Vladimír Mihál, Jarmila Potomková, Kateřina Langová, Bohdana Řeháková | LF UP | disciplína: Ostatní | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: medicína založená na důkazu, postgraduální studium | příloh: 1 | zobrazeno: 5812x | publikováno: 20.4.2012 | poslední úpravy: 26.10.2012

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady

Příručka Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie shrnuje základní metodické podklady, které postupně čtenáře seznamují s publikovanými prameny o historii EBM, vývoji názorů na paradigma klinické otázky, postupy vyhledávání důkazů a jejich kritického hodnocení a vlastními zkušenostmi se zaváděním EBM do pregraduální výuky pediatrie. Zde je kladen důraz na uplatnění kazuistiky založené na důkazu a nutnost mezioborové spolupráce, zejména mezi lékaři, biostatistiky a informačními specialisty. Textová část je doplněna pracovními materiály, které usnadní praktické osvojení principů medicíny založené na důkazu. V závěru zaznívá výzva k podpoře kritického myšlení v lékařském vzdělávání.
 

 
autor: Vladimír Mihál | LF UP | disciplína: Ostatní, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Medicína založená na důkazu, pediatrie, metodické podklady | příloh: 6 | zobrazeno: 4608x | publikováno: 19.6.2015 | poslední úpravy: 14.9.2016
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 50 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 9

Kardiopulmonální resuscitace
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Pojednává o kardiopulmonální resuscitace podle p.. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, r.. ..klíčová slova: medicína, KPR,..

Poškození teplem, chladem a elektrickým proudem
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Popisuje problematiku tepelného (termického i k.. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, r.. ..klíčová slova: medicína, tepelné poranění, chladové poranění, úraz elektr..

Celková anestézie
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška se zabývá teoretickými i praktickými o.. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, r.. ..klíčová slova: medicína, anestézie, celková anestézie, historie an..

SIRS, Sepse a multiorgánová dysfunkce
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Pojednává o problematice SIRS, Sepse a MODS n.. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, r.. ..klíčová slova: medicína, SIRS, Sepse, multiorgánová d..

Zajištění dýchacích cest
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška pojednává o problematice zajištění dýc.. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, r.. ..klíčová slova: medicína, Zajištění dýchacích cest, trojitý manévr, intuba..

Šok, jeho druhy a fáze
.. obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Rozsáhlá přednáška pojednává o šoku z pohledu an.. .. úložišti – Předměty/kurzy Neodkladná medicína..

Paliativní péče
.. medicína se stala důležitou součástí moderní medicíny 21. .. .. kdokoli – Předměty/kurzy Paliativní medicína [VLPM081] Paliativní péče - předpromoční praxe [a.. ..klíčová slova: péče, paliativní medicína, kvalita života, závěr života, komunikace, léčba ..

Nukleární medicína v detekci zánětů
.. zánětu. V současné době využívá nukleární medicína při vyšetření zánětů několika různých diagnosti.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Nukleární medicína v detekci zánětů 30.11.2009 kdokoli – Pr.. ..klíčová slova: medicína, Zobrazovací metody, Scintigrafie skeletu, ..

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady
.. Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie shrnuje zák.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie - met.. ..klíčová slova: Medicína založená na důkazu, pediatrie, metodické pod..

Vybrané kapitoly v kardiológií
.. ktokoľvek – – Predmety/kurzy Interná medicína [058] Interná medicína 1 [027] Interná medicína 2.. ..klíčová slova: Interná medicína, Kardiomyopatie, Pľúcna hypertenzia, Arytmie, H..

Urgentná medicína pre medikov
.. medicíny katastrof a povinného predmetu urgentná medicína a medicína katastrof, sa ukázalo, na čo je po.. ..klíčová slova: medicína, šok, anafylaxia, diabetes ..

Akutní stavy v neurochirurgii
.. - například chirurgie, neurologie a akutní medicína. Toto platí i pro problematiku akutních stavů v n.. .. Neurologie - přednáška [VLNE9X1p] Intenzivní medicína - přednáška [VLAM9X1p] Intenzivní medicína - před..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. (celková anestézie, regionální, perioperativní medicína), vybranou problematiku z oboru intenzivní .. ..klíčová slova: anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní me..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. a prakticky ověřen studijní předmět B006 -Medicína založená na důkazu, který je součástí nabídky Zák.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Medicína založená na důkazu v doktorském studijním prog.. ..klíčová slova: medicína založená na důkazu, postgraduální stud..

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny
.. okruhy: anesteziologie, intenzivní medicína, urgentní medicína, první pomoc, ac.. ..klíčová slova: medicína, elektronický ..

Choroby gingív
.. Parodontológia [PAR-2] Parodontológia a orálna medicína [POM-ZL1] Parodontológia a orálna medicína [P..

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie
.. ktokoľvek – Predmety/kurzy Interná medicína 1 [IK/IM-V1/16] Interná medicína 2 [IK/IM-V2/19] ..

Nukleární medicína v onkologii
.. (anatomické) informace o nádorech, nukleární medicína poskytuje především funkční charakteristiky. Radi.. ..klíčová slova: medicína, Radiodiagnostika, Zobrazovací metody, ..

Léčba poruch plodnosti
..klíčová slova: reprodukce, mikromanipulace, reprodukční medicína..

Webináre z internej medicíny
.. Klinicky citlivé [?] Licencia Webinár - interná medicína 18.10.2019 ktokoľvek – – Pracoviská: .. ..klíčová slova: interná medicína..

Embryologické metody asistované reprodukce
..klíčová slova: reprodukce, mikromanipulace, reprodukční medicína..

Klinické doporučené postupy
..klíčová slova: postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, EBM..

Kapitoly z lékařské etiky
..klíčová slova: práva pacientů, marná léčba, intenzivní medicína, lékařský výzkum, genetika, reprodukční medic..

O vedeckom bádaní v medicíne
..Medicína a vedecké bádanie potrebujú hlboko pr..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
..klíčová slova: bariérová ošetřovatelská péče, cestovní medicína..

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana
..klíčová slova: Diagnostika, Zobrazovací metody, Nukleární medicína, Radiologie, Radiační o..

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
.. – Predmety/kurzy Prvá pomoc [014] Urgentná medicína [086] Pracoviská: Klinika Urgentnej medicíny a m..

Základy intenzivní medicíny
.. medicína je multidisciplinární lékařský obor zabývající se.. ..klíčová slova: medicína, koma, infekce,..

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii
.. naměřených dat. Jako syntéza přírodních věd se medicína opírá o empirická data získaná měřením. Naprostá ..

Hyperbarická oxygenoterapie
.. medicína, v čele s hyperbarickou oxygenoterapií, tedy l..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-03-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].