Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství

Výukový text “Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství “ obsahuje základní informace o nozologických jednotkách (diagnózách) psychických poruch v psychiatrii dospělých dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje diagnostiku a léčbu psychických poruch včetně popisu specifik pro stomatologickou praxi.  Připojeny jsou rovněž kapitoly o specificích komunikace s pacienty s psychickou poruchou i základy psychoterapeutických metod. Učebnice je primárně určena pro posluchače zubního lékařství, základní přehled psychiatrických diagnóz a léčebných postupů v ní najdou i posluchači všeobecného lékařství a nelékařských oborů.
 

 
autor: Eva Češková, Alexandra Žourková | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Psychická porucha, diagnostika, etiopatogeneze, psychofarmaka, psychoterapie, přístup k duševně nemocným | příloh: 1 | zobrazeno: 12841x | publikováno: 26.9.2008 | poslední úpravy: 1.8.2013

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Management retinovaných zubů patří k základním součástem praxe dentoalveolární i maxillofaciální chirurgie. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Obvyklým řešením retence třetích molárů je extrakce, u ostatních retinovaných zubů potom fenestrace (s nebo bez použití ortodontické brakety), napřímení, transplantace nebo extrakce.

 
autor: Ondřej Liberda, Vojtěch Peřina, Milan Machálka, Oliver Bulik, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: retence, chirurgická extrakce, třetí moláry, cysta, odontogenní, diagnostika, terapie, komplikace | příloh: 1 | zobrazeno: 11948x | publikováno: 19.2.2009

Sádra v zubní laboratoři

Sádra v zubní laboratoři

V sádrovně stomatologické laboratoře se zpracovává jeden ze základních materiálů ve stomatologii - sádra. Co je to vlastně sádra a jak se vyrábí jednotlivé druhy? Kolik druhů sáder používáme? Jaká sádra je vhodná pro daný model? Praktická ukázka výroby modelu nás seznámí se správným výběrem druhu sádry pro konkrétní druh modelu. Dále se dozvíme o správném postupu přípravy a míchání sádry, správném odlití otisků. Na závěr i ukážeme správné dokončení modelu - ořezání modelu. Videoukázka popisuje zpracování sádry ve stomatologické laboratoři v délce 12 minut.

 
autor: Sonia Bartáková, Patrik Prachár, Božena Budíková, Milada Nekvapilová, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: stomatologická laboratoř, sádra, odlévání modelů, zpracování sádry | příloh: 1 | zobrazeno: 15248x | publikováno: 18.1.2010 | poslední úpravy: 29.6.2018

Základní nástroje v zubním lékařství

Základní nástroje v zubním lékařství

Znalost správného názvosloví nástrojů a přístrojů pro budoucí zubní lékaře je důležitá. Protetické ošetření má zvláštnost v tom, že se sestává ze 2 fází, a to ordinační a laboratorní. Přístrojové a nástrojové vybavení se proto rozšiřuje o další preparační a brusné nástroje, otiskovací pomůcky, speciální protetické nástroje, kleště a nůžky a různé druhy otiskovacích lžíc.

 
autor: Sonia Bartáková, Patrik Prachár, Božena Budíková, Milada Nekvapilová, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: otiskovací pomůcky, speciální protetické nástroje, kleště, otiskovací lžíce | příloh: 1 | zobrazeno: 14827x | publikováno: 26.2.2010 | poslední úpravy: 29.6.2018

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství obsahuje kromě jiného také cíle patofyziologie a základní terminologii. Etiologie a patogeneze nemoci: orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání. Prezentace jsou dílem Ústavu patologické fyziologie, 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze.
 

 

 
autor: Jan Živný | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky, Výukové video | klíčová slova: Patofyziologie, patologická fyziologie, etiologie, patogeneze, arteriovenozní malformace | příloh: 2 | zobrazeno: 11923x | publikováno: 14.5.2010 | poslední úpravy: 9.3.2013

Základy neurověd v zubním lékařství

Základy neurověd v zubním lékařství

Základy neurověd v zubním lékařství jsou výukový text sloužící jako podklad k přednáškám předmětu neurovědy pro studenty oboru stomatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V úvodní části textu je popsána obecná stavba a vývoj nervové soustavy, základní principy reakce nervové tkáně na poškození a mechanismy regenerace, principy zachování stability vnitřního prostředí centrálního nervového systému. Druhá část skript se věnuje systematickému popisu specifických struktur nervového systému a základní anatomii nervových drah.

 
autor: Radim Jančálek, Petr Dubový | LF MU | disciplína: Anatomie, Neurologie, Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: nervový systém, struktura, dráhy | příloh: 1 | zobrazeno: 11603x | publikováno: 16.12.2010 | poslední úpravy: 27.10.2011

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství

Tato učebnice je určena pro studenty „Zubního lékařství“ v rozsahu pregraduálního magisterského studia a současně i pro postgraduální doktorské studium v oboru stomatochirurgie.

2. upravené vydání (online)
ISBN 978-80-244-2702-7

 
autor: Jiří Malínský, Jarmila Malínská, Zdeňka Michalíková | LF UP | disciplína: Anatomie, Histologie, embryologie, Zubní lékařství | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: orofaciální oblast, hlava a krk, anatomie, topografie, mikroskopická stavba, vývoj zubů, anatomie zubů a chrupu | příloh: 1 | zobrazeno: 18742x | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 10.11.2012

Výukový atlas zubů člověka

Výukový atlas zubů člověka

Výukový atlas zubů člověka si klade za cíl rozšířit studijní materiály v oblasti morfonologie zubů člověka a její variability studentům oborů, ať již bakalářských či magisterských - primárně Antropologie na Přírodovědecké fakultě a také lékařských oborů na Lékařské fakultě – a obohatit tak výukové zdroje v oboru dentální antropologie a zubního lékařství. Atlas je vytvořen tak, aby se student seznámil jednak s anatomickou normou každého zubu a jednak se seznámil s možnými varietami dílčích zubů. Přestože je variabilita morfologie zubů člověka velmi pestrá a nelze ji zcela postihnout v rozsahu předkládaného atlasu, cílem bylo, aby student na základě anatomické normy a nabízené škály variet byl schopen určit typově lidský zub v praxi, ať již antropologické, či stomatologické, a měl tak prohloubenější a ucelenější znalosti v oblasti morfologie.

 
autor: Jan Huták | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zub, dentální antropologie, variabilita morfologie zubů, chrup | příloh: 2 | zobrazeno: 17183x | publikováno: 8.12.2011 | poslední úpravy: 29.4.2014

Genetika v zubním lékařství

Genetika v zubním lékařství

Výukový text „Genetika v zubním lékařství“ shrnuje základní pojmy a poznatky z oblasti genetiky a ve speciální části se zaměřením na zubní lékařství. Tato výuková publikace je určena pro studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně předmětu Genetika v zubním lékařství (ZLGE061p, ZLGE061c).

 
autor: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků, Lýdie Izakovičová Hollá, Renata Gaillyová | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Genetika, gen, dědičnost, komplexní onemocnění | příloh: 1 | zobrazeno: 3188x | publikováno: 12.3.2015

Fyziologie svalstva pro zubní lékařství

Fyziologie svalstva  pro zubní lékařství

Výukový materiál Fyziologie svalstva je určen pro studenty zubního lékařství. Zabývá se morfologií a funkcí kosterní a hladké svaloviny. Samostatná kapitola je věnována nervosvalovému spojení, včetně poruch a možností farmakologického ovlivnění této synapse. 

                                    

 
autor: Jitka Švíglerová, Lukáš Nalos, Milan Štengl | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Fyziologie kosterní svaloviny | příloh: 1 | zobrazeno: 2676x | publikováno: 26.2.2015

Zkušenosti z provozování zubní ordinace v Keni

Zkušenosti z provozování zubní ordinace v Keni

 Tento článek popisuje nejen medicínské zkušenosti nabyté při pobytu v malém zdravotnickém středisku v Africe. Vybudování střediska panem Alešem Bártou v Keňské vesničce Itibo bylo nedávno zfilmováno ve snímku Daleko za sluncem (Far Beyond the Sun, 2015). Práci v Itibu lze doporučit všem, kteří chtějí zjistit, jak lze provozovat medicínu v jiných podmínkách něž jaké známe z našich končin.

 
autor: Michal Dudek | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: terapeutické výkon, zkušenosti, Afrika, medicínské zkušenosti | příloh: 1 | zobrazeno: 2537x | publikováno: 18.9.2015 | poslední úpravy: 19.10.2015

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU

Učební text je zaměřen na problematiku vybraných kapitol z obecné farmakologie. Soustředí se především na objasnění základních poznatků o farmakodynamice a farmakokinetice. Dále přináší přehled lékových forem. V textu jsou klasiPkovány a popsány nežádoucí účinky léčiv a v neposlední řadě shrnuty poznatky a lékových interakcích.

 
autor: Leoš Landa, Jan Juřica, Kristýna Nosková, Ondřej Zendulka | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: farmakodynamika, farmakokinetika, lékové formy, interakce léčiv, nežádoucí účinky | příloh: 1 | zobrazeno: 7150x | publikováno: 1.2.2019

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí

Skripta vychází z potřeby aktualizovat dostupnou literaturu v oblasti primární prevence zubního kazu u dětí, která by reflektovala současné trendy a nejnovější poznatky základního, aplikovaného i klinického výzkumu v oblasti etiopatogeneze a prevence zubního kazu. Vzhledem k intenzivní vědecké práci našeho týmu v této oblasti, podložené řadou českých i zahraničních publikací, jsme do skript implikovali tyto výsledky z oblasti molekulární genetiky a mikrobiologie či behaviorální intervence. Poukazujeme tímto na nutnost a výhody mezioborové spolupráce a propojení teoretických a klinických oborů na lékařských a přírodovědeckých fakultách, a to nejenom v rámci výzkumu orálního zdraví.

 

 
autor: Petra Bořilová Linhartová, Michaela Bartošová | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: prevence, zubní kaz, bakterie, slina, molekulární biologie, behaviorální intervence | příloh: 1 | zobrazeno: 1946x | publikováno: 12.4.2019 | poslední úpravy: 28.5.2019

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství

Výukový materiál bude sloužit k seznámení studentů s moderními molekulárně biologickými testy, které mohou být využívány v preventivním zubním lékařství. Mezi tyto testy se řadí komerční kity k určení rizika vzniku zubního kazu a parodontopatií. Principem většiny metod je amplifikace genu pro bakteriální 16SrRNA (nejčastěji), a tedy detekce a kvantifikace orálních bakterií. Studenti si prakticky vyzkouší odběr vzorku zubního plaku a sulkulární tekutiny, následně bude externě provedena laboratorní analýza několika vzorků, v nichž budou stanoveny vybrané kariogenní bakterie. Ve cvičení bude studentům ukázáno a vysvětleno několik vzorových závěrečných zpráv s laboratorním nálezem, aby je dokázali sami interpretovat. Klinický obraz a mikrobiologický nález bude doplněn o zjištěné vlastnosti sliny pacienta a ze všech těchto informací vyvodí studenti doporučení pro konkrétního pacienta.

 
autor: Petra Bořilová Linhartová, Michaela Bartošová | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: prevence, zubní kaz, parodontitida, bakterie, slina, multiplexová PCR, behaviorální intervence | příloh: 1 | zobrazeno: 2152x | publikováno: 12.4.2019 | poslední úpravy: 28.5.2019

Vědecká příprava pro Zubní lékařství – cvičení

Vědecká příprava pro Zubní lékařství – cvičení

Výukový materiál je určen pro studenty Zubního lékařství, kteří absolvují předmět Vědecká příprava pro Zubní lékařství. Studenti ve cvičení získají praktické zkušenosti s molekulárně biologickými analýzami, které jsou rutinně využívány ve stomatologickém výzkumu i při diagnostice pacientů s onemocněním (nejenom) ústní dutiny. Studenti budou mít možnost si stanovit dva jednonukleotidové polymorfizmy v genu pro methylentetrahydrofolát reduktázu (MTHFR), což je enzym sehrávající důležitou roli v metabolické přeměně kyseliny listové. Studenti se v rámci cvičení naučí predikovat fenotyp (schopnost metabolizovat kyselinu listovou) po sestavení haplogenotypu MTHFR.

 
autor: Tereza Deissová, Petra Bořilová Linhartová | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: zubní lékařství, vědecká příprava, methylentetrahydrofolát reduktáza, genový polymorfizmus, polymerázová řetězová reakce | příloh: 2 | zobrazeno: 435x | publikováno: 15.12.2020 | poslední úpravy: 28.12.2020

Vědecká příprava pro Zubní lékařství

Vědecká příprava pro Zubní lékařství

Výukový materiál je určen pro studenty Zubního lékařství, kteří absolvují předmět Vědecká příprava pro Zubní lékařství. Cílem předmětu je rozšířit obzory studentů na poli vědeckých pokroků v oboru Stomatologie a oborech s ním úzce souvisejících, motivovat studenty a posílit jejich vědecké ambice, a položit základy pro jejich postgraduální studium a vědeckou kariéru.

 

 
autor: Petra Bořilová Linhartová, Jan Křivánek, Marcela Buchtová, Zdeněk Daněk, Alena Bryšová, Břetislav Lipový, Serhij Forostyak, Jan Gajdziok, Zuzana Vranková, Michaela Cvanová, Tomáš Kratochvíl, Martin Vaculík, Filip Hromčík, Lydie Izakovičová Hollá | LF MU | disciplína: Biologie, Fyziologie a patologická fyziologie, Lékařská genetika, Mikrobiologie, Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zubní lékařství, vědecká příprava, základní výzkum, aplikovaný výzkum, genetika, orální patologie, mikrobiom, odontogeneze, modelové organizmy, terapie | příloh: 1 | zobrazeno: 550x | publikováno: 22.12.2020 | poslední úpravy: 10.2.2021

Ortopedické zubné lekárstvo

Ortopedické zubné lekárstvo

Ortopedické zubné lekárstvo 1 sa vyučuje v zimnom semestri 6. ročníka študijného programu zubné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rozsahu 18 hod. prednášok a 72 hod. klinickej praxe. Kurz je ukončený zápočtom s hodnotením 4 ECTS kredity.                                                                             

 
autor: Peter Stanko | LF UK v Bratislave | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Ortopedické zubné lekárstvo | příloh: 1 | zobrazeno: 7x | publikováno: 26.10.2021
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 64 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 18

Výukový atlas zubů člověka
.. atlas zubů člověka si klade za cíl rozšířit studijní materi.. .. atlas zubů člověka se zabývá tématem morfologie zubů, její .. ..klíčová slova: zub, dentální antropologie, variabilita morfologie z..

Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu
.. a chemické vyčištění systému kořenových kanálků zubu a jeho následné hermetické zaplnění a utěsnění. ..

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty
.. retinovaných zubů patří k základním součástem praxe dentoa.. .. anatomii, diagnostice a terapii retence zubů a vývojových odontogenních cyst. Kromě části tex..

Obecná histologie
.. ve studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, a posluchačům bakalářských studijní..

Rozštěpové vady obličeje
.. digitální skripta jsou určena studentům zubního lékařství jako výukový text pro předmět ortod.. ..klíčová slova: ortodontická léčba, vývoj čelistí, anomálie zubů, fixní ortodontický aparát, snímatelný ortod..

Elektrochemie
.. 2 [B01604] Lékařská chemie, materiály v zubním lékařství [B01133] Lékařská chemie, materiály ..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
.. text “Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství “ obsahuje základní informace o.. .. [?] Licence Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství 18.12.2008 přístup řízen na externím ..

Procvičení histologických preparátů
.. preparátů, z nichž jsou zkoušeni studenti zubního lékařství. Umožňuje rozpoznávat zobrazené str.. .. byla vytvořena jako výuková pomůcka studentem zubního lékařství LF HK v období, kdy tento obor práv..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. v oborech onkologie, otorinolaryngologie a zubní ..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
.. z patologické fyziologie Všeobecného (VL) a Zubního lékařství (ZL). Přehledně ukazuje vlastní exp..

Gnatológia v prehľade
.. komplexom žuvacích plôch, závesným aparátom zubov, temporomandibulárnymi kĺbami a n.. .. MEFANET – Predmety/kurzy Propedeutika zubného lekárstva [PZL-ZL1] Propedeutika zubného le..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl
..klíčová slova: diagnostika ortodontických anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání zubů..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl
..klíčová slova: diagnostika ortodontických anomálií, vztah zubních oblouků, postavení zubů, prořezávání zubů..

Fyziologie gastrointestinálního traktu
.. orgánů GIT. Materiál je určen pro studenty zubního ..

Soubor přednášek z anatomie
.. systémů a dle jednotlivých oborů (lékařství, zubní lékařství, bakalářské obory).. ..klíčová slova: zubní lékařství, soubor pře..

Sádra v zubní laboratoři
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Sádra v zubní laboratoři 7.4.2016 kdokoli – P..

Základní nástroje v zubním lékařství
.. názvosloví nástrojů a přístrojů pro budoucí zubní lékaře je důležitá. Protetické ošetření má zvlá.. .. citlivé [?] Licence Základní nástroje v zubním lékařství 7.4.2016 kdokoli – Pře..

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství
.. do patologické fyziologie zubního lékařství obsahuje kromě jiného také cíle pat.. .. citlivé [?] Licence Úvod do patofyziologie pro zubní lékaře - PowerPoint prezentace 6.2.2013 př..

Základy receptury léčivých přípravků
.. léčivých přípravků určených k ošetřování zubů, parodontu a sliznice dutiny ..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. posloužit i pro studium jiných oborů, například zubního lékařství nebo pro bakalářské studium fyziot..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
.. mikrozávity. Případ chybění jednotlivých zubů ve spojitosti s uzavřeným vyplněním čelistní dut..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. které je nutno dodržet při preparaci tvrdých zubních tkání, aby byla zajištěna dostatečná retence ..

Hygienická starostlivosť
.. po kúpeli, prebaľovanie. Starostlivosť o zubnú protézu. Vyberanie kontaktných šošoviek, vsad..

Praktikum z patologické fyziologie
.. cvičení studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství. Text je rozdělen do dvou částí. Pr..

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů
.. pro studující druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství přináší popis mikroanatomie výukové..

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech
.. embryologie v pregraduálním studiu všeobecného/zubního lékařství. Studenti nyní mají možnost lépe ch..

Fotodokumentace prenatálního vývoje člověka a vybraných savců
.. embryologie v pregraduálním studiu všeobecného/zubního lékařství. Studenti nyní mají možnost lépe in..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. neurověd v zubním lékařství jsou výukový text sloužící jako podk.. .. citlivé [?] Licence Základy neurověd pro zubní lékařství 28.3.2011 7.25 MB uživatel vzdě..

Kapitoly z lékařské etiky
.. etiky pro studenty všeobecného lékařství a zubního lékařství. Soubor edukačních textů podává str.. .. Lékařská etika 2 - seminář [VSLE7X1c] Etika v zubním lékařství - přednáška [ZLET021p] Etika v zubní..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. učebnice je určena pro studenty „Zubního lékařství“ v rozsahu pregraduálního mag.. .. těch oblastí a struktur, které mají význam pro zubní lékaře a označují se obvykle jako &bdq.. ..klíčová slova: topografie, mikroskopická stavba, vývoj zubů, anatomie zubů a c..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].