Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 48 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest
.. – – Pracoviská: Ústav patologickej fyziológie..

Gnatológia v prehľade
.. syntézu poznatkov z anatómie, histológie, fyziológie a patológie. Bauer a Gutowski (1975) definovali ..

Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS): aktuálne trendy v diagnostike
.. KB ktokoľvek – – Pracoviská: Ústav fyziológie, Ústav ..

Farmakologie vegetativního nervového systému - sympatikus
.. přednáška (odkaz přiložen) obsahuje popis fyziologie vegetativního nervového systému, jeho členění, ne..

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
.. informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj patológie pečene, ktorá je centrálnym met..

Otorinolaryngologie - semináře
..klíčová slova: a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, vyšetřovací metody, fyzi..

Multidisciplinárny pohľad na obličky
.. informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj patológie obličky. Keďže bol pripravovaný ..

Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa
.. lekársku pomoc. Aj napriek výskumu v oblasti fyziológie, patofyziológie, farmakológie a ďalších vedných ..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
.. popáleninového traumatu, ale také anatomie a fyziologie kůže ve vztahu k problematice popáleninové med..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
.. 2-JVL-011] Pracoviská: Ústav molekulárnej fyziológie a..

Nervus vagus
.. Fyziologický ústav, Ústav patologickej fyziológie..

eOtorinolaryngologie
.. Obsah - předmluva - rejstřík 01 Anatomie - fyziologie - patologie 02 Symptomatologie 03.. ..klíčová slova: anatomie, fyziologie, patologie, ucho, nos, hrtan, hltan, nosohltan,..

Manuál pro zvýšení publikační gramotnosti pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů MU
.. MEFANET – Pracoviště: Ústav patologické fyziologie..

Základy anesteziologie
.. MB registrovaný uživatel – Anatomie a fyziologie novorozence a kojence, zvláštnosti anestezie 5..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. na poznatky vycházející z výuky anatomie, fyziologie a patofyziologie. Dalším výstupem je vytvoření ob..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. medicíny, ale stejně dobře i při výuce anatomie, fyziologie, biofyziky, chirurgických i interních klinických .. .. medicíny, ale stejně dobře i při výuce anatomie, fyziologie, biofyziky, chirurgických i interních klinických ..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. si podrobnejšie popíšeme základy anatómie a fyziológie, prednej komory a dúhovkovo-rohovkového uhla a..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. i biologie, histologie, patologické anatomie, fyziologie, patofyziologie, vnitřního lékařství, pediatrie, ..

Předchozí strana 1
1
strana 2
2
NET
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-11-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].