Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 51 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Multidisciplinárny pohľad na obličky
.. prináša základné informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj pa..

Gnatológia v prehľade
.. v Kalifornii. Predstavuje syntézu poznatkov z anatómie, histológie, fyziológie a patológie. Bauer a Gu..

Otorinolaryngologie - semináře
..klíčová slova: anatomie a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, v..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
.. vývoje terapie popáleninového traumatu, ale také anatomie a fyziologie kůže ve vztahu k problematice p..

Ako sa učiť a nezabúdať – Princípy mozgovo-kompatibilného učenia
.. 3.2.2021 ktokoľvek – Pracoviská: Ústav anatómie, I. psychiatrická klinika, Neurologická k..

Obecná histologie
.. Související články: Mikroskopická anatomie..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. lékařství, které vede ke studiu topografické anatomie. Motivuje studenty k jinému, praktičtějšímu pohl.. .. se odkazuje na E-learningový kurz Topografická anatomie dolní končetiny, vytvořený v systému Moodle a zve.. ..klíčová slova: H01.158.100, topografická anatomie, dolní ..

eOtorinolaryngologie
.. Obsah - předmluva - rejstřík 01 Anatomie - fyziologie - patologie 02 Symptomatologie .. ..klíčová slova: anatomie, fyziologie, patologie, ucho, nos, hrtan, hltan,..

Pediatric otorhinolaryngology
.. affliction Speech Anatomie mluvních orgánů Physiology and de..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. skripta "Základy neuroanatomie a nervových drah" podávají přehledný výklad .. .. Klinicky citlivé [?] Licence Atlas Základy neuroanatomie a nervových drah 29.9.2010 přístup řízen na exte.. ..klíčová slova: soustava, anatomie..

Cytológia a všeobecná histológia
.. vydaní "Mikroskopickej anatómie" sme boli motivovaní pozitívnymi ohlasmi š..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. prezentácii si podrobnejšie popíšeme základy anatómie a fyziológie, prednej komory a .. .. zložky [3,2]. Literatúra Čihák, Radomír. Anatomie 3. Třetí, upravené a doplněné vydání. Praha: Grad..

Základy anesteziologie
.. 5.12.2007 3.79 MB registrovaný uživatel – Anatomie a fyziologie novorozence a kojence, zvláštnosti a..

Základy anatómie oka pre medikov
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Základy anatómie oka pre medikov 2.4.2020 225.22 MB ktokoľvek ..

Hypertextový atlas patologie
.. K., Habanec B., Testy pro výuku patologické anatomie, ČS patologie, vol. 33, pp. 65–68, 1997. ..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. iných informácii na stránke. Diskusia Štúdium anatómie, ktoré považujeme za základ medicíny je veľmi nár..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
.. a speciální pathologie a pathologická anatomie“ z roku 1948, ktorej autorom sú českí le..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. nukleární medicíny, ale stejně dobře i při výuce anatomie, fyziologie, biofyziky, chirurgických i .. .. nukleární medicíny, ale stejně dobře i při výuce anatomie, fyziologie, biofyziky, chirurgických i ..

Topographical anatomy of limbs
.. Related contributions: Topografická anatomie dolní ..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. navazující na poznatky vycházející z výuky anatomie, fyziologie a patofyziologie. Dalším výstupem je ..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. ale i biologie, histologie, patologické anatomie, fyziologie, patofyziologie, vnitřního l..

Předchozí strana 1
1
strana 2
2
NET
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].