Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 80 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 10

Hypertext atlas of Rare Lymphomas
.. The main chapters of content: Introduction Generalized histiocytic lesion of JXG type in a..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
.. [?] Licence Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses.. ..klíčová slova: etiologie, patogeneze, experimentální m..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. z rany odstraňovaný výpotok spolu s infekčným agens, zvyšuje sa teplota rany a spodina rany je .. .. 1997, vďaka nemeckým autorom Morykwasovi a Argentovi. V tomto roku publikovali aj s ďalšími sp..

Odolnost ke stresu: Jak mateřské chování programuje genom
.. ke stresu: Jak mateřské chování ovlivňuje genom. Přednáška pojednává a možnostech ovlivnění gen.. ..klíčová slova: odolnost ke stresu, genom, mateřské c..

Topographical anatomy of limbs
.. or discussion forums which can be or generalized or aimed to any specific problem of..

Kapitoly z lékařské etiky
..klíčová slova: léčba, intenzivní medicína, lékařský výzkum, genetika, reprodukční medicína, informovaný sou..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
.. V molekulárně biologickém oddílu jsme u průkazu genových polymorfismů ApoE prokazovaných PCR a re..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. CT na jednoduchém modelu a podán zevrubný popis generací přístrojů CT v reálné praxi včetně navazuj..

Výukový atlas zubů člověka
.. zubů reálných s individuálními proměnami, nejen genetickými, aby student byl schopen identifikovat ..

Histology and Embryology Exam Questions. Recommended for review before the final examination
.. There are 835 exam questions for both General and Dental Medicine students covering..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. vyšetření, která jsou indikována na základě genetické konzultace v ambulancích lékařské gene.. .. Důležitou součástí prenatální diagnostiky je cytogenetické vyšetření. Při analýze karyotypu z plodo.. ..klíčová slova: genetika, postnatální vyšetření karyotypu, karyotyp, ..

Anatomical Dissection of the Head
.. dissection of the head is aimed at students of general medicine and dentistry in order to provide..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. sa interakcia faktorov vonkajšieho prostredia s genetickou predispozíciou k chorobe. Zo spúšťacích fa.. .. sa interakcia faktorov vonkajšieho prostredia s genetickou predispozíciou k chorobe. Zo spúšťacích fa..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
.. GENETICKÉ A MOLEKULÁRNE BIOLOGICKÉ METÓDY 3 ..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. systémů, které zde vystupují jednak v roli generátorů dat a dále také v roli prostředků pro anal..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. od diverzity biochemických drah v rámci buňky, genetickou diverzitu organismů, složení biologických ..

Molecular biology
.. "molecular cloning", and "gene cloning" all refer to the same process: a.. ..klíčová slova: biology, mutagenesis, PCR, DNA, cloning, DNA ligation,..

Analýza a klasifikace dat
.. těch tisíciletí, po která se používá, nabylo tak generálního, obecného významu, že se snad ani nehodí ..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. zásadami práce v molekulárně biologických a genetických laboratořích, s teoretickými principy met..

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií
.. Pracoviská: Ústav molekulárnej fyziológie a gen..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu populáciu buniek. Obyčajne si ich delíme na B- .. .. medzi 1 až 5 %. NK-bunky pochádzajú z progenitorových buniek predurčených do vývoja lym..

Immunology for student of general medicine
.. subject „Immunology“ for students of general medicine. It covers basic aspects of.. .. 533.5 KB MEFANET user – VII - HLA antigens 9.10.2013 2.34 MB MEFANET user – IX -.. ..klíčová slova: general medicine, immunology, immunopathological..

Pathophysiology for Surgery
.. exams. This is especially true for the topics in general surgery. The aim of our effort was to.. ..klíčová slova: general surgery, gastrointestinal tract, vascular..

Essentials of Medical Chemistry and Biochemistry
.. assigned for the students of English program of General medicine and Dentistry studies. The textbook..

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii
.. skripta - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní s.. ..klíčová slova: Urogenitální trauma, Akutní stavy v ur..

Srpkovitá anémie a malárie
.. (či možné příčiny) odolnosti heterozygotů v genu pro srpkovitou anémii vůči smrtelné tropické mal..

Extrémní stavy
.. adaptace na vnější podmínky, které jdou z generace na generaci. Text se věnuje vlivům nízkého p..

Hyperbarická oxygenoterapie
.. medicína, v čele s hyperbarickou oxygenoterapií, tedy léčbou kyslíkem, který je inha.. .. Klinicky citlivé [?] Licence Hyperbarická oxygenoterapie 30.7.2014 819.68 KB uživatel vzdělávací s.. ..klíčová slova: tlak, hyperbarická komora, hyperbarická oxygen..

Neural development and embryonic stem cell-based developmental modelling
.. describes how to investigate the roles of genes in human neural development using stem cell.. ..klíčová slova: Gene cloning, fusion protein, PCR, cDNA, cloning..

Basic principles and molecular mechanisms regulating early development of mammals - physiology and pathology
.. and pathology“ describes how embryogenesis proceeds in mammals. In this text, students.. ..klíčová slova: genesis, fertilised egg, implantation, gastrulation,..

Předchozí strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-04-06]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].