Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 62 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Endometrióza
.. za cíl seznámit studenty lékařské fakulty s onemocněním Endometriózou. Důraz je kladen zejména na kl..

Genetika v zubním lékařství
..klíčová slova: gen, dědičnost, komplexní onemocnění..

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy
.. zánět slinivky břišní je onemocnění postihující populaci ve stále se zvyšující incid..

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii
.. [?] Licence Urologická skripta - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální tra..

Morbus Crohn
.. a fistulující. Přesto, že je výzkumu tohoto onemocnení v poslední dobe věnována velká pozornost, dosud n..

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu
.. 2. typu patří mezi nejčastější metabolická onemocnění a jeho prevalence ve vyspělých zemích neustále ro..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
.. účinný způsob, jak snížit úmrtnost na uvedená onemocnění. Nezbytným předpokladem dosažení viditelných výsl.. .. přehledy popisné epidemiologie zmíněných onemocnění a jsou doplňovány interaktivními aplikacemi, kt..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
.. k aplikaci bioaktivních látek v rámci prevence onemocnění dutiny ústní, Obstrukční spánková apnoe (nejen) u..

Infekce v gynekologii a porodnictví - Vulvovaginální infekce
.. prostředí, což umožňuje efektivnější léčbu onemocnění. Infekce vulvy a pochvy jsou jedním z ..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. je součástí konkrétní kazuistiky příslušného onemocnění. Je tak nabídnut široký diferenciálně diag.. .. ale mnohem častěji primárně nekardiální onemocnění. Chceme tak upozornit na úskalí možné mylné pauš..

Paliativní péče
.. dobré kvality života i v situaci závažného onemocnění. S pacienty s potřebou paliativního přístupu se s..

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii
.. choroby a postupy vyvolání modelů příslušných onemocnění u hlodavců. Behaviorální testy se zaměřují na zho..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. uznávaným profesionálním postižením, a sice onemocněním horních končetin z vibrací a z přetěžování. Chtě.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Profesionální onemocnění horních končetin 28.8.2009 kdokoli – P..

Farmakologie vegetativního nervového systému - sympatikus
.. - Léky používané u kardiovaskulárních onemocnění Léková závislost - Prezentace pro ba..

Kazuistika - Tungóza
.. uvolňování vajíček do vnějšího prostředí. Toto onemocnění zvané jigger (tungóza) se vyskytuje v řadě zemí t..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. sledování terapeutického procesu či průběhu onemocnění. Laboratorní metody též mohou přinést zpře..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. a prediktivních biomarkerů nádorových onemocnění. Čtenář se seznámí s bezpečnostními zásadami prác..

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu
.. je nejčastějším kloubním onemocněním lidí ve středním a starším věku. Je pro ni typic..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. na „movement disorders“, tj. na onemocnění extrapyramidového systému. Studenti uvidí pa..

Dětská oftalmologie - 1.díl
.. text - vybrané kapitoly z dětské oftalmologie - onemocnění víček a očnice, rohovky, sítnice a zrakového nerv..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. až do dospělosti) mají mladí jedinci jiné typy onemocnění, jiné typy zlomenin než dospělí. Naše texty a obr..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. ve věkové skupině 40 - 44 let. Nejčastěji je onemocnění diagnostikováno v I. stádiu (47 % v roce 2014), n.. .. karcinomů v onkogynekologii závisí na rozsahu onemocnění při záchytu a diferenciaci nádoru. Příkladem nejs..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. léčby (obr. 2). Diagnóza, případně i vývoj onemocnění a lokalizace postižení jsou ilustrovány zo..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. oblast patologie, která se zabývá mimo jiné onemocněním kostní dřeně. Materiál k patomorfologickému vyše..

Aneuryzma abdominální aorty
.. Výduť břišní aorty je typickým multifaktoriálním onemocněním. Za hlavní etiologický faktor již dnes není pov..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. rozvoje nemoci (1). Patogeneze nádorového onemocnění byla historicky vnímána jako proces, kdy pod v..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. křivky pro výskyt a mortalitu nádorových onemocnění.. .. další údaje o rizikových faktorech onkologických onemocnění včetně informací o stavu životního prostředí. Dat..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
.. snadněji pochopit biochemické podklady závažných onemocnění. Byla zvolena témata týkající se zdravotních prob..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. nabízí původní podrobný přehled o povaze onemocnění a jeho možných řešení v průběhu celého života. Je..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. zbytečně stresován. Nebo pacient se systémovým onemocněním, které samo o sobě komplikuje stomatologický zá..

Předchozí strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].