Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 72 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. potrebné pre výučbu v priebehu semestra. Základy laboratórnej techniky - vybavenie pracovného s..

Práca s textovým editorom nielen pre študentov
.. lekárskej informatiky Súvisiace články: Základy informačných technológií Bezpečnosť práce s..

Základy anatómie oka pre medikov
.. Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Základy anatómie oka pre medikov 2.4.2020 225.22 MB ..

Ošetrovanie chronických rán
.. a ošetrovateľstvo; Ošetrovanie chronických rán; Základy ošetrovateľstva. Tiež môže byť prínosný pre štude..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
.. komplikací, s diagnostickými metodami a základy diferenciální diagnostiky a terapie. Schopnost o..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. 1,část 2 3. Data a jejich uložení 4. Základy analýzy dat – biostatistika jako ..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. prezentácii si podrobnejšie popíšeme základy anatómie a fyziológie, prednej komory a d.. .. Binokulárne videnie Základy anatómie oka pre medikov Aplikácia liekov a..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. starostlivosť o chirurgického pacienta Základy bezpečného vyšetrenia pacienta s akútnym zdr..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. ostrosť zraku a spôsoby jej vyšetrenia Základy morfológie orgánu z..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. tlak - příprava na praktická cvičení Základy biostatistiky Výpočetní tomografie - př..

Základy biostatistiky
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Základy biostatistiky 12.3.2016 registrovaný uživatel &..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. T. Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy mediíny založené na důkazu. PRAHA: GRADA, 2003. J..

Předchozí strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
NET
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-14]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].