Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Centrální adresář recenzentů

Níže uvedený seznam potencionálních recenzentů sítě MEFANET je pouze orientační. Vždy je nutné oslovit vybraného recenzenta a vzájemně si potvrdit vypracování recenzního posudku.
Vypsat podle: příjmení, jména | recenzovaných disciplín

prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
Interní hematoonkologická klinika LF MU
e-mail:
Recenzované obory:
Vnitřní lékařství
Ing. Václav Babuška, Ph.D.
Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova Praha
e-mail:
Recenzované obory:
Lékařská chemie a biochemie
MUDr. Jan Barcal, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta Plzeň
e-mail:
Recenzované obory:
Fyziologie a patologická fyziologie
Doc., MUDr. Staša Bartůňková, CSc.
FTVS, Univerzita Karlova
e-mail:
Recenzované obory:
Fyziologie a patologická fyziologie
MUDr. Monika Bludovská, Ph.D.
Ústav farmakologie a toxikologie
e-mail:
Recenzované obory:
Farmakologie
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK Bratislava
e-mail:
Recenzované obory:
Biologie
MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.
Lékařská fakulta v Plzni
e-mail:
Recenzované obory:
Biofyzika
Lékařská informatika a informační věda
doc. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.
LF UK a FN v Plzni
e-mail:
Recenzované obory:
Porodnictví a gynekologie
Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.
Imunologický ústav LF UK Bratislava
e-mail:
Recenzované obory:
Imunologie, alergologie
Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.
Imunologický ústav LF UK Bratislava
e-mail:
Recenzované obory:
Imunologie, alergologie
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
I. chirurgická klinika LF MU
e-mail:
Recenzované obory:
Chirurgie, traumatologie, ortopedie
MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.
Stomatologická klinika LF MU
e-mail:
Recenzované obory:
Zubní lékařství
Doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc.
I. Detská klinika LF UK Bratislava
e-mail:
Recenzované obory:
Pediatrie, neonatologie
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU
e-mail:
Recenzované obory:
Psychiatrie, psychologie, sexuologie
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK Bratislava
e-mail:
Recenzované obory:
Dermatologie
MUDr. Olga Dolejšová
FN Plzeň
e-mail:
Recenzované obory:
Urologie
Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Anatomický ústav LF MU
e-mail:
Recenzované obory:
Anatomie
Neurologie
Neurochirurgie
Prof. MUDr. Andrej Dukát, DrSC
II.interná klinika LF UK Bratislava
e-mail:
Recenzované obory:
Vnitřní lékařství
Prof. Ing. Zdeňka Ďuračková
Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK Bratislava
e-mail:
Recenzované obory:
Lékařská chemie a biochemie
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
LF UP
e-mail:
Recenzované obory:
Histologie, embryologie
Patologie a soudní lékařství
doc. MUDr. Josef Feit, CSc.
Ústav patologie LF MU
e-mail:
Recenzované obory:
Dermatologie
Patologie a soudní lékařství
Doc. MUDr. Petr Hamal, Ph. D.
Lékařská fakulta, Universita Palackého, Olomouc
e-mail:
Recenzované obory:
Mikrobiologie
Prim., MUDr. Růžena Herynková
Fakultní nemocnice Plzeň
e-mail:
Recenzované obory:
Ing. Miloš Hroch, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
e-mail:
Recenzované obory:
Lékařská chemie a biochemie
as. MUDr. Adam Hudec
Lékařská fakulta UK v Plzni
e-mail:
Recenzované obory:
Porodnictví a gynekologie
Mgr. Klára Hušková
LF UK Hradec Králové
e-mail:
Recenzované obory:
doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc.
Klinika pracovního lékařství, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta UK Hradec Králové
e-mail:
Recenzované obory:
Pracovní lékařství a toxikologie
Doc., MUDr. Magdalena Chottová-Dvořáková, Ph.D.
Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova Praha
e-mail:
Recenzované obory:
Fyziologie a patologická fyziologie
Doc., MUDr. Marian Kacerovský, PhD.
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
e-mail:
Recenzované obory:
Porodnictví a gynekologie
MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.
Gynekologicko porodnická klinika
e-mail:
Recenzované obory:
Porodnictví a gynekologie
Urologie
doc. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie LF MU
e-mail:
Recenzované obory:
Fyziologie a patologická fyziologie
MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.
Univerzita Karlova Praha, 2. lékařská fakulta, FN Motol
e-mail:
Recenzované obory:
Imunologie, alergologie
Doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc.
I.interná klinika LF UK Bratislava
e-mail:
Recenzované obory:
Vnitřní lékařství
doc. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.
Interní hematoonkologická klinika LF MU
e-mail:
Recenzované obory:
Hematologie
Onkologie, radioterapie
Prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
e-mail:
Recenzované obory:
Imunologie, alergologie
Pediatrie, neonatologie
Doc., MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.
Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova Praha
e-mail:
Recenzované obory:
Lékařská chemie a biochemie
Doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.
Ústav farmakologie a toxikologie
e-mail:
Recenzované obory:
Farmakologie
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH
II. Detská klinika LF UK Bratislava
e-mail:
Recenzované obory:
Pediatrie, neonatologie
Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
Fakultní nemocnice Ostrava
e-mail:
Recenzované obory:
Urologie
Prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK Bratislava
e-mail:
Recenzované obory:
Farmakologie
MUDr. Jaroslav Kropáček
Fakultní nemocnice v Plzni
e-mail:
Recenzované obory:
Kardiologie, angiologie
Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.
Anatomický ústav LF UK Bratislava
e-mail:
Recenzované obory:
Anatomie
Doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
Ústav fyziologie, Lékařská fakulta Plzeň,
e-mail:
Recenzované obory:
Fyziologie a patologická fyziologie
Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR
e-mail:
Recenzované obory:
Ostatní
Doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Fakultní nemocnice v Plzni
e-mail:
Recenzované obory:
Hematologie
Laboratorní diagnostika
as.MUDr. Vendula Machartová, Ph.D.
Klinika pracovního lékařství, FN Plzeň-Lochotín
e-mail:
Recenzované obory:
Pracovní lékařství a toxikologie
Ing. Jaroslav Majerník, Ph.D.
Ústav lekárkéj infomratiky UPJŠ LF
e-mail:
Recenzované obory:
Lékařská informatika a informační věda
doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
LF UK v Plzni
e-mail:
Recenzované obory:
Zubní lékařství
prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc.
Ústav anatomie, histologie a embryologie, Fakulta veterinárního lékařství
e-mail:
Recenzované obory:
Anatomie
Histologie, embryologie
prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc.
ÚŽFG AV ČR, v.v.i.
e-mail:
Recenzované obory:
Anatomie
Histologie, embryologie
prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc.
ÚŽFG AV ČR, v.v.i.
e-mail:
Recenzované obory:
Anatomie
Histologie, embryologie
Prof. MUDr. Peter Mráz, DrSc.
Anatomický ústav LF UK Bratislava
e-mail:
Recenzované obory:
Anatomie
MUDr. Jiří Mudra
Ústav fyziologie, Lékařská fakulta Plzeň
e-mail:
Recenzované obory:
Fyziologie a patologická fyziologie
Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Ústav hygieny a preventivní medicíny, LF UK v Plzni
e-mail:
Recenzované obory:
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena
MUDr. Ivana Musilova, Ph.D.
LF UK v Hradci Králové
e-mail:
Recenzované obory:
Porodnictví a gynekologie
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.
Masarykova univerzita Brno
e-mail:
Recenzované obory:
Tělovýchovné lékařství
doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Gynekologicko porodnická klinika
e-mail:
Recenzované obory:
Porodnictví a gynekologie
Ing. Pavel Nový, Ph.D.
Západočeská univerzita - Fakulta aplikovaných věd
e-mail:
Recenzované obory:
Ing. Pavel Nový, Ph.D.
Západočeská univerzita - Fakulta aplikovaných věd
e-mail:
Recenzované obory:
Prof. MUDr. Dalibor Ondrus, DrSc.
I. Onkologická klinika LF UK Bratislava
e-mail:
Recenzované obory:
Onkologie, radioterapie
Doc. MUDr. Daniela Ostatníková
Fyziologický ústav LF UK Bratislava
e-mail:
Recenzované obory:
Fyziologie a patologická fyziologie
doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.
Ústav imunologie a alergologie
e-mail:
Recenzované obory:
Imunologie, alergologie
Doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK
e-mail:
Recenzované obory:
Psychiatrie, psychologie, sexuologie
Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
Farmakologický ústav 1. LF UK
e-mail:
Recenzované obory:
Farmakologie
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
e-mail:
Recenzované obory:
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena
Doc., MUDr. Pavel Pučelík, CSc.
Ústav fyziologie, Lékařská fakulta Plzeň
e-mail:
Recenzované obory:
Fyziologie a patologická fyziologie
doc. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK Bratislava
e-mail:
Recenzované obory:
Biologie
MUDr. Drahomíra Rottenbornová
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
e-mail:
Recenzované obory:
Mikrobiologie
MUDr. Drahomíra Rottenbornová
Zdravotní ústav se sídelm v Ústí nad Labem
e-mail:
Recenzované obory:
Mikrobiologie
MUDr. Martina Rybárová, Ph.D.
FN Plzeň
e-mail:
Recenzované obory:
Radiologie a zobrazovací metody
CSc. Martin Sameš, Doc. MUDr.
Masaryková nemocnice Ustí nad Labem
e-mail:
Recenzované obory:
Neurochirurgie
Doc. MUDr. Beata Saniová, PhD.
Klinika anesteziógie a intenzívnej medicíny JLF Martin
e-mail:
Recenzované obory:
Anesteziologie a intenzivní medicína
Mgr. Eva Schánělová
LF UK Hradec Králové
e-mail:
Recenzované obory:
doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.
LF UK a FN v Plzni
e-mail:
Recenzované obory:
Otorinolaryngologie
Prof. MUDr. Stanislav Spanik, CSc.
I. Onkologická klinika LF UK Bratislava
e-mail:
Recenzované obory:
Onkologie, radioterapie
RNDr. Luděk Šefc, CSc.
Univerzita Karlova Praha, 1. lékařská fakulta
e-mail:
Recenzované obory:
Biofyzika
Biologie
Fyziologie a patologická fyziologie
Hematologie
Lékařská chemie a biochemie
Nukleární medicína
Radiologie a zobrazovací metody
Tělovýchovné lékařství
MUDr. Pavla Šigutová
Fakultní nemocnice v Plzni
e-mail:
Recenzované obory:
Hematologie
Vnitřní lékařství
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD
Dermatovenerologická klinika LF UK Bratislava
e-mail:
Recenzované obory:
Dermatologie
Ing. Růžena Šináglová
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
e-mail:
Recenzované obory:
MUDr. Peter Škapinec
LF UK v Hradci Králové
e-mail:
Recenzované obory:
Porodnictví a gynekologie
Doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
e-mail:
Recenzované obory:
Fyziologie a patologická fyziologie
Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav LF MU
e-mail:
Recenzované obory:
Farmakologie
MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
Ústav fyziologie, Lékařská fakulta Plzeň
e-mail:
Recenzované obory:
Fyziologie a patologická fyziologie
doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Lékařská fakulta UK v Plzni
e-mail:
Recenzované obory:
Anatomie
Histologie, embryologie
MUDr. Jiří Tvardek , Ph.D.
e-mail:
Recenzované obory:
Zubní lékařství
prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, Dr.Sc.
Gynekologicko porodnická klinika
e-mail:
Recenzované obory:
Imunologie, alergologie
MUDr. Radovan Vojtíšek
FN Plzeň
e-mail:
Recenzované obory:
Onkologie, radioterapie
MUDr. Jana Vydláková
IKEM
e-mail:
Recenzované obory:
Imunologie, alergologie
Doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK Bratislava
e-mail:
Recenzované obory:
Farmakologie
Doc. MUDr. Roman Záhorec, PhD.
Klinika anesteziógie a intenzívnej medicíny LF UK Bratislava
e-mail:
Recenzované obory:
Anesteziologie a intenzivní medicína
MUDr. Jaroslav Zeman, Ph.D.
Fakultní nemocnice Plzeň
e-mail:
Recenzované obory:
Chirurgie, traumatologie, ortopedie
Doc. Ing. Zdenek Zloch, CSc.
Ústav hygieny a preventivní medicíny, LF UK v Plzni
e-mail:
Recenzované obory:
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena
Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN
e-mail:
Recenzované obory:
Psychiatrie, psychologie, sexuologie
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2023-03-31]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].