Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2022-05-25]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].