Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english
Akutní medicína (18)
Anatomie (30)
Anesteziologie a intenzivní medicína (13)
Biofyzika (14)
Biologie (9)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (3)
Endokrinologie, metabolismus (3)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (6)
Farmakologie (22)
Fyziologie a patologická fyziologie (40)
Gastroenterologie, hepatologie (17)
Geriatrie (4)
Hematologie (11)
Histologie, embryologie (34)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (65)
Imunologie, alergologie (16)
Infektologie (14)
Kardiologie, angiologie (19)
Laboratorní diagnostika (7)
Lékařská etika a právo (5)
Lékařská genetika (7)
Lékařská chemie a biochemie (45)
Lékařská informatika a informační věda (19)
Mikrobiologie (9)
Nefrologie (8)
Nelékařské zdravotnické vědy (87)
Neurochirurgie (12)
Neurologie (24)
Nukleární medicína (5)
Oftalmologie, optometrie (16)
Onkologie, radioterapie (27)
Ostatní (31)
Otorinolaryngologie (8)
Patologie a soudní lékařství (26)
Pediatrie, neonatologie (25)
Pneumologie (3)
Porodnictví a gynekologie (39)
Pracovní lékařství a toxikologie (3)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (24)
Radiologie a zobrazovací metody (37)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (7)
Revmatologie (1)
Tělovýchovné lékařství (5)
Urologie (10)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (9)
Vnitřní lékařství (19)
Všeobecné praktické lékařství (11)
Zubní lékařství (42)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Vyšetrovacie metódy pri diagnostike, diferenciálnej diagnostike a monitorovaní vývoja sclerosis multiplex

Vyšetrovacie metódy pri diagnostike, diferenciálnej diagnostike  a monitorovaní vývoja sclerosis multiplex

  Medicínsky výskum posledných desaťročí priniesol nové pohľady na mnohé chronické imunitne podmienené ochorenia, medzi ktoré patrí aj sclerosis multiplex (SM). Pokroky v oblasti neuroimunológie ukázali, že SM predstavuje heterogénnu skupinu, charakterizovanú rôznymi patomechanizmami, a teda následne i odpoveďou na liečbu. Rôzne mechanizmy účinku jednotlivých preparátov dovoľujú výber lieku podľa charakteru ochorenia jednotlivého pacienta, preto je vhodné pred začatím liečby detailnejšie sledovať a analyzovať zmeny a podrobne zistiť rozsah poškodenia CNS. Navyše sa stav pacienta v čase mení, a preto je vhodné dôkladne monitorovať priebeh zmien, vyhodnotiť efektivitu liečby s cieľom upraviť liečbu podľa miery aktivity SM.

 
autor: Ema Kantorová, Petra Hnilicová, Pavol Skáčik | JLF UK v Martine | disciplína: Neurologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: diagnostika, monitorovanie, sclerosis multiplex, skleróza multiplex | příloh: 4 | zobrazeno: 180x | publikováno: 15.3.2023

Cukrovka - tichý zabijak

Cukrovka  - tichý zabijak

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Cukrovka  - tichý zabijak” – MUDr. Radovan Plášil , zo dňa 21.02.2023.                                                                             

 
autor: Radovan Plášil | JLF UK v Martine | kategorie: Univerzita tretieho veku | klíčová slova: cukrovka, tichý zabijak, UTV | příloh: 2 | zobrazeno: 132x | publikováno: 28.2.2023 | poslední úpravy: 3.3.2023

Aktuality v kardiológii

Aktuality v kardiológii

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Aktuality v kardiológi.” – MUDr. Tomáš Bolek, PhD., zo dňa 07.02.2023.                                                                             

 
autor: Tomáš Bolek | JLF UK v Martine | kategorie: Univerzita tretieho veku | klíčová slova: kardiológia, aktuality | příloh: 1 | zobrazeno: 106x | publikováno: 9.2.2023 | poslední úpravy: 10.2.2023

Prvá pomoc pri niektorých chorobných stavoch. Základy resuscitácie.

Prvá pomoc pri niektorých chorobných stavoch. Základy resuscitácie.

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Prvá pomoc pri niektorých chorobných stavoch. Základy resuscitácie.” – MUDr. Stanislavy Richterovej, PhD., zo dňa 29.11.2022.                        

 
autor: Stanislava Richterová | JLF UK v Martine | kategorie: Univerzita tretieho veku | klíčová slova: resustitácia, prvá pomoc | příloh: 1 | zobrazeno: 127x | publikováno: 1.12.2022

Metody výběru spermií pro in vitro fertilizaci

Metody výběru spermií pro in vitro fertilizaci

Video názorně ukazuje metody separace spermií před jejich použitím pro in vitro fertilizaci. Jsou zde prezentované metody od základních (hrazených pojišťovnou) až po nejmodernější, které jsou spojeny s doplatkem pro pacienty. Prezentace také zmiňuje nové trendy a potenciální směry vývoje těchto metod.

 
autor: Michal Ješeta | LF MU | disciplína: Histologie, embryologie, Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: spermie, IVF, ejakulát, spermiogram, MACS, separace spermií | příloh: 1 | zobrazeno: 288x | publikováno: 18.11.2022 | poslední úpravy: 24.11.2022

Ošetrovateľský proces pre vzdelávanie a klinickú prax

Ošetrovateľský proces pre vzdelávanie a klinickú prax

Skriptá poskytujú súhrn aktuálnych informácií zo zahraničných aj domácich publikácií k téme ošetrovateľského procesu tak, aby predovšetkým študentom ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie pomohli v štúdiu tejto metódy a zároveň im umožnili túto metódu uplatniť v klinickej praxi. Metóda ošetrovateľského procesu sa skladá z ustáleného počtu, vzájomne prepojených, a na seba nadväzujúcich fáz: posúdenie, diagnostika, plánovanie, realizácia a hodnotenie, ktoré sa realizujú v prospech jednotlivca (rodiny, komunity). Umožňuje systémový prístup k ošetrovateľskej starostlivosti, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v súlade s etickými a legislatívnymi normami a štandardami profesie, v súlade s praxou založenou na dôkazoch, s aktuálnymi kompetenciami sestier a pôrodných asistentiek, s požiadavkami klinickej praxe. Zároveň poskytuje možnosť realizovať...

 
autor: Martina Tomagová, Ivana BÓRIKOVÁ | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: ošetrovateľstvo, ošetrovateľský proces, sestra, pôrodná asistentka | příloh: 4 | zobrazeno: 2165x | publikováno: 24.8.2022

Základy použitia sadrovej fixácie

Základy použitia sadrovej fixácie

Výučbový film „Základy použitia sadrovej fixácie” je doplnkovým audiovizuálnym zdrojom informácii pre zdravotníckych pracovníkov, najmä pre študentov lekárskych fakúlt. Film je zameraný na pochopenie základov sadrovacej techniky, jednu z doposiaľ najčastejšie používaných techník imobilizácie končatín.

 

Jak hodnotit kolposkopii děložního čípku

Jak hodnotit kolposkopii děložního čípku

E-learning vysvětluje hodnocení kolposkopie děložního čípku podle aktuální terminologie. Na stručný úvod do kolposkopie navazuje přehled vývoje kolposkopické nomenklatury a podrobný návod k popisu kolposkopie děložního čípku doplněný o opakovací test. Rozsahem prezentace odpovídá pokročilé znalosti požadované před atestací z gynekologie a porodnictví. Vyobrazení kolposkopických nálezů je podřízeno potřebám výuky kolposkopické terminologie a nenahrazuje učebnici nebo atlas kolposkopie.

 
autor: Milan Anton, Luboš Minář | LF MU | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: E-learning | klíčová slova: kolposkopie, 2011 Colposcopic Terminology of the IFCPC, kyselina octová, Lugolův roztok, kolposkopická atypie | příloh: 1 | zobrazeno: 815x | publikováno: 12.4.2022 | poslední úpravy: 9.5.2022

Zlomeniny horného konca stehnovej kosti – diagnostika, liečba a komplikácie

Zlomeniny horného konca stehnovej kosti – diagnostika, liečba a komplikácie

Cieľom tejto publikácie je poskytnúť študentom Všeobecného lekárstva základný
prehľad o problematike zlomenín horného konca stehnovej kosti od diagnostiky cez liečbu až po možné komplikácie na základe aktuálnych odborných štúdií (evidence based medicine) a klinických skúseností. Táto téma je čoraz aktuálnejšia z medicínsko-spoločenského i ekonomického hľadiska a vzhľadom na starnutie našej populácie takou aj bude. Osvojenie si základných vedomostí o klasifikácii, diagnostike a možnostiach liečby týchto zlomenín, o následnom režime a možných následných komplikáciách umožní budúcim lekárom v ich klinickej praxi, a to nielen v odboroch ortopédia či traumatológia, ale aj rehabilitačným lekárom či lekárom prvého kontaktu, správne reagovať.

 
autor: Maroš Hrubina | JLF UK v Martine | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: Zlomeniny, horného konca stehnovej kosti | příloh: 5 | zobrazeno: 798x | publikováno: 11.3.2022

Veličiny a jednotky: nové definície

Veličiny a jednotky: nové definície

Medzinárodná sústava jednotiek, SI, sa používa na celom svete ako preferovaná sústava jednotiek, ako základný jazyk pre vedu, techniku... SI je konzistentný systém jednotiek na použitie vo všetkých aspektoch života, aj vrátane zdravia. SI prijalo 59 členských štátov a ďalších 42 pridružených členov Generálnej konferencie na celom svete.

 
autor: Katarína Kozlíková | LF UK v Bratislave | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Veličiny a jednotky SI | příloh: 1 | zobrazeno: 1986x | publikováno: 2.12.2021

Ortopedické zubné lekárstvo

Ortopedické zubné lekárstvo

Ortopedické zubné lekárstvo 1 sa vyučuje v zimnom semestri 6. ročníka študijného programu zubné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rozsahu 18 hod. prednášok a 72 hod. klinickej praxe. Kurz je ukončený zápočtom s hodnotením 4 ECTS kredity.                                                                             

 
autor: Peter Stanko | LF UK v Bratislave | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Ortopedické zubné lekárstvo | příloh: 3 | zobrazeno: 1976x | publikováno: 26.10.2021 | poslední úpravy: 19.11.2021

Klinicko-biochemické vyšetrenia – základy, interpretácia vybraných nálezov

Klinicko-biochemické vyšetrenia – základy, interpretácia vybraných nálezov

Predkladané vysokoškolské skriptá opisujú základné vlastnosti laboratórnych vyšetrení, procesy spracovania biologického materiálu, princípy používaných analytických metód a získavania laboratórnych výsledkov v klinicko-biochemickom laboratóriu. Publikácia obsahuje celkovo viac ako 90 cielených otázok a odpovedí, 39 ilustrácií, 4 tabuľky a 29 detailne spracovaných anonymných výsledkových listov laboratórnych vyšetrení. Detailná analýza klinicko-biochemických nálezov je smerovaná k rozvíjaniu praktických zručností vo vzťahu k indikácii biochemických vyšetrení a správnej interpretácii výsledkov. Cieľovou skupinou čitateľov sú predovšetkým študenti (resp. absolventi) všeobecného lekárstva, pričom zvládnutie prezentovanej problematiky by malo viesť k zlepšeniu kvality spolupráce klinikov s laboratóriom.

 
autor: Daniel Čierny | JLF UK v Martine | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: klinicko-biochemické vyšetrenia | příloh: 4 | zobrazeno: 1736x | publikováno: 7.10.2021

Nové trendy a perspektívy v histológii VII

Nové trendy a perspektívy v histológii VII

 

Nové trendy a perspektívy v histológii VII predstavujú už tradičnú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie, ktorá obsahuje 20 vedeckých článkov. Všetky články súvisia rôznym spôsobom s morfologickými disciplínami. Okrem vedeckého prínosu je cieľom zborníka poskytnúť čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvým impulzom na spoločnú spoluprácu a vedecké aktivity.

 

 
autor: Mária Kovalská, Marian Adamkov | JLF UK v Martine | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: morfológia, histológia, vedecká spolupráca | příloh: 1 | zobrazeno: 1038x | publikováno: 24.6.2021

Degeneratívne ochorenie krčnej chrbtice (etiológia, patofyziológia, diagnostika a chirurgická liečba)

Degeneratívne ochorenie krčnej chrbtice (etiológia, patofyziológia, diagnostika a chirurgická liečba)

Degeneratívne ochorenie chrbtice je v súčasnosti najčastejšou príčinou pracovnej neschopnosti u dospelej populácie. Postihuje všetky časti pohybového segmentu chrbtice – medzistavcovú platničku, stavcové telá, intervertebrálne kĺby, väzy a môže spôsobovať neurologické komplikácie. Postihuje všetky pohybové segmenty chrbtice. Najviac sú postihnuté najpohyblivejšie úseky chrbtice – krčný a bedrový úsek, v hrudnej chrbtici je postihnutie menej časté.

 
autor: René Opšenák | JLF UK v Martine | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: degeneratívne ochorenie krčnej chrbtice | příloh: 4 | zobrazeno: 2123x | publikováno: 9.6.2021

Klinická onkologie pro mediky: Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. Třetí, přepracované a doplněné vydání.

Klinická onkologie pro mediky: Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. Třetí, přepracované a doplněné vydání.

Předkládaný studijní text shrnuje aktuální poznatky o epidemiologii, rizikových faktorech, klinické symptomatologii, diagnostice a léčbě většiny známých onkologických onemocnění včetně nádorů dětského věku a hematologických malignit. V obecné části jsou rovněž diskutovány mechanismy vzniku a vývoje nádorového onemocnění, histopatologie nádorů, hereditární nádorové syndromy, dostupné modality lokální i systémové onkologické léčby a řešení její toxicity, principy paliativní péče a v neposlední řadě i komunikační a psychologické aspekty péče o onkologicky nemocné. Zvláštní důraz je kladen na akutní stavy v onkologii a možnosti jejich řešení. Svým rozsahem text pokrývá většinu informací požadovaných ke složení zkoušky z předmětu Klinická onkologie na LF MU v Brně.

 
autor: Igor Kiss, Radim Němeček, Michael Doubek, Rostislav Vyzula a kol. | LF MU | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: epidemiologie nádorů, biologie nádorů, nádorový staging, grading, rizikové faktory, prediktivní faktory, nádorové markery, TNM klasifikace, léčebná odpověď, chemoterapie, cílená onkologická léčba, imunoterapie, hormonální terapie, radioterapie | příloh: 1 | zobrazeno: 19024x | publikováno: 7.6.2021 | poslední úpravy: 15.6.2021
 

Morfológia a funkcia bunky

Morfológia a funkcia bunky

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Morfológia a funkcia bunky” – prof. MUDr. Martin Péč, PhD., MPH, zo dňa 14.02.2023.                                                                

 
autor: Martin Péč | JLF UK v Martine | kategorie: Univerzita tretieho veku | klíčová slova: morfológia, bunka | příloh: 1 | zobrazeno: 91x | publikováno: 1.3.2023

Základy lekárskej biológie

Základy lekárskej biológie

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Základy lekárskej biológie” – prof. MUDr. Martin Péč, PhD., MPH, zo dňa 14.02.2023.                                                                     

 
autor: Martin Péč | JLF UK v Martine | kategorie: Univerzita tretieho veku | klíčová slova: základy, biológia, UTV | příloh: 1 | zobrazeno: 115x | publikováno: 28.2.2023 | poslední úpravy: 1.3.2023

Degenerativní cervikální myelopatie

Degenerativní cervikální myelopatie

Degenerativní cervikální myelopatie je závažné onemocnění, které vzniká (většinou postupně progredující) kompresí krční míchy. Ta je vyvolána rozvojem degenerativních změn – tzv. krční spondylózou, která postihuje kostní, vazivové i chrupavčité struktury a vede ke statickému či dynamickému útlaku míchy a jejích cév. Toto onemocnění je i v současné době prozatím nedostatečně diagnostikováno, přestože se jedná o nejčastější netraumatické míšní postižení u lidí starších 14 let. Pokud není adekvátně léčeno, tak může vést až k nevratnému postižení nervových struktur a manifestovat se těžkou poruchou hybnosti až úplnou imobilizací pacienta. Smyslem této monografie je upozornit na existenci degenerativní cervikální myelopatie a shrnout dosavadní poznatky o diagnostice a léčbě tohoto závažného onemocnění.

 
autor: Zdeněk Kadaňka, Blanka Adamová, Marek Dostál, Tomáš Horák, Zdeněk Kadaňka st., Miloš Keřkovský, Marek Mechl, Martin Němec, Luděk Ryba, Eva Vlčková | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Neurochirurgie, Neurologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: degenerativní cervikální myelopatie, spinální cervikální stenóza, onemocnění krční páteře | příloh: 1 | zobrazeno: 426x | publikováno: 16.1.2023 | poslední úpravy: 18.1.2023

OTORHINOLARYNGOLOGY I

OTORHINOLARYNGOLOGY I

Dear students, the textbook Otorhinolaryngology I is written by the author from Jessenius Faculty of Medicine Comenius University in Martin who has been teaching otorhinolaryngology for decades. He has translated his experiences into the study materials in order to facilitate, and perhaps make the study of this medical field interesting. This first part of the book consists of chapters that cover area of nose and paranasal sinuses, oral cavity, pharynx, and larynx. Emphasis is placed on practical information that can be used not only by undergraduate students when studying otorhinolaryngology but also later in their clinical practice. Many of the conditions described here can be encountered even by primary care physicians for adults and children. The most common are inflammations of the upper airways, but also tumors or suffocation. We believe that the text may be of help to general medicine and dental students to understand the etiology, symptoms, diagnosis, including ENT...

 
autor: Vladimír Čalkovský | JLF UK v Martine | disciplína: Otorinolaryngologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: otorhinolaryngology, skriptá | příloh: 3 | zobrazeno: 310x | publikováno: 22.11.2022 | poslední úpravy: 9.1.2023

Konferencia Mefanet 2022

Konferencia Mefanet 2022

Pozor zmena (info v programe):

MEFANET (MEdical FAculties NETwork) je projekt zameraný na budovanie a posilňovanie spolupráce lekárskych a nelekárskych fakúlt v Českej a Slovenskej republike pri rozvoji výučby s využitím moderných informačných a komunikačných technológií.

Cieľom tejto spolupráce je vytvorenie siete prepojených výukových pracovísk, vďaka ktorej sa uľahčí interakcia medzi jednotlivými tímami z rôznych fakúlt. Študentom a pedagógom je tak umožnené efektívnejšie zdieľanie elektronických výukových materiálov.

Začiatky projektu MEFANET siahajú do roku 2007, kedy sa na historicky prvom rokovaní oficiálne zišli vtedajší zástupcovia lekárskych fakúlt. Najbližšie stretnutie sa uskutoční v dňoch 2. - 3. novembra 2022 v Brne pod záštitou profesora MUDr. Martina Repka, Ph.D. - dekana Lekárskej fakulty Masarykovej...

 
autor: JLF UK | JLF UK v Martine | disciplína: Ostatní | klíčová slova: Mefanet, konferencia, 2022 | příloh: 1 | zobrazeno: 281x | publikováno: 30.8.2022 | poslední úpravy: 14.10.2022

Vybrané kapitoly z intenzivní ošetřovatelské péče

Vybrané kapitoly z intenzivní ošetřovatelské péče

Skriptum Vybrané kapitoly z intenzivní ošetřovatelské péče je určeno pro studenty oboru Intenzivní péče a pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře pracující na pracovištích intenzivní medicíny. Učební text přináší souhrn poznatků potřebných k vykonávání vybraných ošetřovatelských postupů týkajících se kriticky nemocných – vyhodnocování potřeb pacientů v intenzivní a následné intenzivní péči, hodnocení bolesti, detekce delirantních stavů, přístup k infekčnímu nemocnému (vč. přístupu k pacientovi s COVID-19), diagnostika a prevence svalové slabosti, monitorování centrálního nervového systému (intrakraniální tlak, zevní komorová drenáž atd.), diagnostika smrti mozku a péče o potenciálního dárce orgánů, specifické monitorovací techniky (trombelastografie, „blízká“ infračervená spektroskopie, elektrická impedanční tomografie, intraabdominální tlak) a terapeutická...

 

Anatomická pitva – protokoly

Anatomická pitva – protokoly

Skripta jsou určena jako protokoly pro pitevní cvičení. Obsahují pracovní listy pro jednotlivé preparované anatomické krajiny. Umožní studentům zaznamenat stávající stav pitvané krajiny včetně případných variet a získat tak ucelený obraz a lepší orientaci v dané krajině. Skripta mohou posloužit pro zkvalitnění přípravy studentů na praktická přezkoušení, která jsou součástí závěrečné zkoušky z anatomie.

 
autor: Kateřina Vymazalová, Lucie Kubíčková, Karolína Bretová, Veronika Dzetkuličová, Vojtěch Karvay, Erik Kročka, Klaudia Lakatosová, Zuzana Musilová, Ivana Pračková | LF MU | disciplína: Anatomie | klíčová slova: pitva, topografická anatomie, anatomické variety, schémata | příloh: 1 | zobrazeno: 2045x | publikováno: 22.4.2022 | poslední úpravy: 9.5.2022

Logbook ošetřovatelské praxe pro studijní program Intenzivní péče

Logbook ošetřovatelské praxe pro studijní program Intenzivní péče

Logbook ošetřovatelské praxe je povinným dokumentem, kterým studenti prokazují svoji účast na klinické praxi a evidenci realizovaných odborných výkonů stanovených Vzdělávacím programem specializačního vzdělávání v oboru Všeobecná sestra – Intenzivní péče. Studenti používají Logbook ošetřovatelské praxe po celou dobu studia navazujícího magisterského programu Intenzivní péče (od prvního do čtvrtého semestru).

 
autor: Dana Soldánová, Jiřina Večeřová, Andrea Pokorná | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | klíčová slova: logbook, ošetřovatelská praxe, intenzivní péče, všeobecná sestra | příloh: 1 | zobrazeno: 689x | publikováno: 17.3.2022 | poslední úpravy: 11.4.2022

Merkelove bunky

Merkelove bunky

V diele autori podávajú ucelený literárny prehľad o Merkelových bunkách, v ktorom sa zameriavajú nielen na ich detailnú morfológiu, ale zaoberajú sa aj výskytom, diagnostikou a liečbou nádorov z týchto, zatiaľ ešte nie celkom prebádaných buniek. Aj keď štruktúra a výskyt týchto buniek je dobre známy, ich funkcia doteraz nie je úplne objasnená.

 
autor: Simona Polakovičová, Štefan Polák | LF UK v Bratislave | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: merkelove bunky | příloh: 2 | zobrazeno: 1814x | publikováno: 2.2.2022 | poslední úpravy: 3.2.2022

První pomoc

První pomoc

E-learning První pomoci shrnuje v šesti kapitolách základní témata z první pomoci. Materiál je aktualizovaný podle nejnovějších doporučení Evropské resuscitační rady, která byla publikována v roce 2021. Odkazovaná verze webu je určená pro širokou veřejnost. Pro studenty a vyučující Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je určena rozšířená verze, která je doplněna o organizační informace a videopřednášky.

 
autor: Tereza Prokopová, Tereza Vafková, Václav Vafek, Daniel Barvík, Martina Kosinová, Petr Štourač | LF MU | disciplína: Akutní medicína, Anesteziologie a intenzivní medicína | kategorie: E-learning, Edukační weby | klíčová slova: první pomoc, resuscitace, KPR, tísňové volání, krvácení, život ohrožující stavy | příloh: 1 | zobrazeno: 1455x | publikováno: 24.11.2021 | poslední úpravy: 23.9.2022

Onemocnění sliznice ústní dutiny – repetitorium a atlas

Onemocnění sliznice ústní dutiny – repetitorium a atlas

Tato elektronická publikace zahrnuje učební text a k němu příslušející obrazovou databázi patologických stavů na sliznicích dutiny ústní. Úvodní kapitoly zahrnují obecné poznatky o ústních sliznicích. Dále následují kapitoly týkající se jednotlivých onemocnění včetně diferenciálně diagnostických poznámek.

 
autor: Lydie Izakovičová Hollá, Antonín Fassmann, Hana Poskerová, Petra Bořilová Linhartová, Jan Vokurka, Zdeněk Daněk | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | klíčová slova: sliznice dutiny ústní, klinický obraz, diferenciální diagnostika | příloh: 1 | zobrazeno: 1115x | publikováno: 13.10.2021 | poslední úpravy: 26.9.2022

Ochorenia prsníka

Ochorenia prsníka

Ochorenia prsníka sú širokou skupinou benígnych a malígnych ochorení, ktorými sa zaoberá úzko špecializovaný odbor medicíny s názvom mamológia (synonymum senológia, z francúzskeho „sein“ - prsník). Ide o komplexný medicínsky problém, ktorý si vyžaduje multidisciplinárny prístup. Na modernej diagnostike a liečbe sa podieľajú chirurg, gynekológ, rádiológ, patológ, lekár nukleárnej medicíny, klinický onkológ, rádioterapeut, plastický chirurg, psychológ, rehabilitační pracovníci a ošetrovateľský personál. Najzávažnejším ochorením z tejto skupiny je rakovina prsníka. Napriek pokrokom v medicíne, osvete a skríningovým programom zomrie ročne na Slovensku viac ako 300 žien, ktoré by pri včasnom záchyte ochorenia mali šancu na vyliečenie. Úspešné zvládnutie karcinómu prsníka si vyžaduje multimodálny prístup a úzku spoluprácu zúčastnených odborníkov, ako aj pacienta. Táto publikácia obsahuje komplexne...

 
autor: Marek Smolár | JLF UK v Martine | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: ochorenia prsníka | příloh: 4 | zobrazeno: 1520x | publikováno: 30.8.2021 | poslední úpravy: 17.1.2023

Výživa dětí

Výživa dětí

Skripta jsou věnována výživě v dětském věku. Jsou určena studentům lékařských fakult, nutričním terapeutům, nemocničním pediatrům a praktickým lékařům pro děti a dorost. Zabývají se otázkou výživy zdravých a nemocných dětí z pohledu současných trendů v medicíně v širších souvislostech. Zahrnují hodnocení výživového stavu dítěte, následnou nutriční péči a indikace intervenční výživy. Ukazují možnosti diagnostiky a terapie v ambulantní i nemocniční léčbě.

 

Vybrané kapitoly z primárnej ošetrovateľskej starostlivosti

Primárna zdravotná starostlivosť je základnou dostupnou zdravotnou starostlivosťou, ktorá predstavuje pre klienta, rodinu a komunitu nielen prvú úroveň kontaktu so zdravotníckym systémom, ale aj dlhodobý kontinuálny prístup. Do popredia sa dostáva neustále zvyšujúcim sa výskytom civilizačných ochorení. Zahŕňa všetky aktivity zamerané na zníženie výskytu, intenzity a dôsledkov potenciálneho ochorenia alebo poškodenia zdravia príslušnej populácie v budúcnosti. Najkritickejším momentom pri postoji k zlepšovaniu zdravia je nedostatočná informovanosť širokých vrstiev obyvateľstva. Prekonať to znamená sústrediť úsilie na informovanie verejnosti o nových poznatkoch v prevencii najmä civilizačných ochorení, ovplyvnení dedičnej predispozície na určité choroby a úprave životného štýlu.
Učebný text je určený pre študentov pregraduálneho štúdia v odbore ošetrovateľstvo, špecializačného štúdia v...

 
autor: Radka Kurucová | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: primárna ošetrovateľská starostlivosť | příloh: 4 | zobrazeno: 1741x | publikováno: 9.6.2021

Virtuálni pacienti v urgentnej medicíne

Virtuálni pacienti v urgentnej medicíne

Predložená učebnica pre lekárske a zdravotnícke odbory je unikátny, doplnkový študijný materiál, ktorej cieľom je spestriť a rozšíriť možnosti výučby a štúdia odborov urgentná medicína a anestéziológia a intenzívna medicína. Obsahuje 13 unikátnych virtuálnych pacientov, v ktorých je možné trénovať rozhodovanie a algoritmické myslenie. Schopnosť zachovať si systematický postup a algoritmické myslenie v stresových podmienkach je súčasťou nevyhnutných netechnických zručností každého zdravotníckeho pracovníka a vyžaduje si opakovaný tréning v simulovaných podmienkach.

 
autor: Denisa Osinová | JLF UK v Martine | disciplína: Anesteziologie a intenzivní medicína | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: virtuálni pacienti, urgentná medicína | příloh: 3 | zobrazeno: 1457x | publikováno: 24.5.2021
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2023-06-04]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].