Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Centrální adresář recenzentů

Níže uvedený seznam potencionálních recenzentů sítě MEFANET je pouze orientační. Vždy je nutné oslovit vybraného recenzenta a vzájemně si potvrdit vypracování recenzního posudku.
Vypsat podle: příjmení, jména | recenzovaných disciplín

Anatomie

Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Anatomický ústav LF MU
e-mail:

Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.
Anatomický ústav LF UK Bratislava
e-mail:

prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc.
Ústav anatomie, histologie a embryologie, Fakulta veterinárního lékařství
e-mail:

prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc.
ÚŽFG AV ČR, v.v.i.
e-mail:

prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc.
ÚŽFG AV ČR, v.v.i.
e-mail:

Prof. MUDr. Peter Mráz, DrSc.
Anatomický ústav LF UK Bratislava
e-mail:

doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Lékařská fakulta UK v Plzni
e-mail:


Anesteziologie a intenzivní medicína

Doc. MUDr. Beata Saniová, PhD.
Klinika anesteziógie a intenzívnej medicíny JLF Martin
e-mail:

Doc. MUDr. Roman Záhorec, PhD.
Klinika anesteziógie a intenzívnej medicíny LF UK Bratislava
e-mail:


Biofyzika

MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.
Lékařská fakulta v Plzni
e-mail:

RNDr. Luděk Šefc, CSc.
Univerzita Karlova Praha, 1. lékařská fakulta
e-mail:


Biologie

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK Bratislava
e-mail:

doc. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK Bratislava
e-mail:

RNDr. Luděk Šefc, CSc.
Univerzita Karlova Praha, 1. lékařská fakulta
e-mail:


Chirurgie, traumatologie, ortopedie

prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
I. chirurgická klinika LF MU
e-mail:

MUDr. Jaroslav Zeman, Ph.D.
Fakultní nemocnice Plzeň
e-mail:


Dermatologie

doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK Bratislava
e-mail:

doc. MUDr. Josef Feit, CSc.
Ústav patologie LF MU
e-mail:

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD
Dermatovenerologická klinika LF UK Bratislava
e-mail:


Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena

Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Ústav hygieny a preventivní medicíny, LF UK v Plzni
e-mail:

prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
e-mail:

Doc. Ing. Zdenek Zloch, CSc.
Ústav hygieny a preventivní medicíny, LF UK v Plzni
e-mail:


Farmakologie

MUDr. Monika Bludovská, Ph.D.
Ústav farmakologie a toxikologie
e-mail:

Doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.
Ústav farmakologie a toxikologie
e-mail:

Prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK Bratislava
e-mail:

Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
Farmakologický ústav 1. LF UK
e-mail:

Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav LF MU
e-mail:

Doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK Bratislava
e-mail:


Fyziologie a patologická fyziologie

MUDr. Jan Barcal, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta Plzeň
e-mail:

Doc., MUDr. Staša Bartůňková, CSc.
FTVS, Univerzita Karlova
e-mail:

Doc., MUDr. Magdalena Chottová-Dvořáková, Ph.D.
Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova Praha
e-mail:

doc. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie LF MU
e-mail:

Doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
Ústav fyziologie, Lékařská fakulta Plzeň,
e-mail:

MUDr. Jiří Mudra
Ústav fyziologie, Lékařská fakulta Plzeň
e-mail:

Doc. MUDr. Daniela Ostatníková
Fyziologický ústav LF UK Bratislava
e-mail:

Doc., MUDr. Pavel Pučelík, CSc.
Ústav fyziologie, Lékařská fakulta Plzeň
e-mail:

RNDr. Luděk Šefc, CSc.
Univerzita Karlova Praha, 1. lékařská fakulta
e-mail:

Doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
e-mail:

MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
Ústav fyziologie, Lékařská fakulta Plzeň
e-mail:


Hematologie

doc. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.
Interní hematoonkologická klinika LF MU
e-mail:

Doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Fakultní nemocnice v Plzni
e-mail:

RNDr. Luděk Šefc, CSc.
Univerzita Karlova Praha, 1. lékařská fakulta
e-mail:

MUDr. Pavla Šigutová
Fakultní nemocnice v Plzni
e-mail:


Histologie, embryologie

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
LF UP
e-mail:

prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc.
Ústav anatomie, histologie a embryologie, Fakulta veterinárního lékařství
e-mail:

prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc.
ÚŽFG AV ČR, v.v.i.
e-mail:

prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc.
ÚŽFG AV ČR, v.v.i.
e-mail:

doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Lékařská fakulta UK v Plzni
e-mail:


Imunologie, alergologie

Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.
Imunologický ústav LF UK Bratislava
e-mail:

Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.
Imunologický ústav LF UK Bratislava
e-mail:

MUDr. Jana Kayserová, Ph.D.
Univerzita Karlova Praha, 2. lékařská fakulta, FN Motol
e-mail:

Prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
e-mail:

doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.
Ústav imunologie a alergologie
e-mail:

prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, Dr.Sc.
Gynekologicko porodnická klinika
e-mail:

MUDr. Jana Vydláková
IKEM
e-mail:


Kardiologie, angiologie

MUDr. Jaroslav Kropáček
Fakultní nemocnice v Plzni
e-mail:


Laboratorní diagnostika

Doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Fakultní nemocnice v Plzni
e-mail:


Lékařská chemie a biochemie

Ing. Václav Babuška, Ph.D.
Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova Praha
e-mail:

Prof. Ing. Zdeňka Ďuračková
Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK Bratislava
e-mail:

Ing. Miloš Hroch, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
e-mail:

Doc., MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.
Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova Praha
e-mail:

RNDr. Luděk Šefc, CSc.
Univerzita Karlova Praha, 1. lékařská fakulta
e-mail:


Lékařská informatika a informační věda

MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.
Lékařská fakulta v Plzni
e-mail:

Ing. Jaroslav Majerník, Ph.D.
Ústav lekárkéj infomratiky UPJŠ LF
e-mail:


Mikrobiologie

Doc. MUDr. Petr Hamal, Ph. D.
Lékařská fakulta, Universita Palackého, Olomouc
e-mail:

MUDr. Drahomíra Rottenbornová
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
e-mail:

MUDr. Drahomíra Rottenbornová
Zdravotní ústav se sídelm v Ústí nad Labem
e-mail:


Neurochirurgie

Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Anatomický ústav LF MU
e-mail:

CSc. Martin Sameš, Doc. MUDr.
Masaryková nemocnice Ustí nad Labem
e-mail:


Neurologie

Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Anatomický ústav LF MU
e-mail:


Nukleární medicína

RNDr. Luděk Šefc, CSc.
Univerzita Karlova Praha, 1. lékařská fakulta
e-mail:


Onkologie, radioterapie

doc. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.
Interní hematoonkologická klinika LF MU
e-mail:

Prof. MUDr. Dalibor Ondrus, DrSc.
I. Onkologická klinika LF UK Bratislava
e-mail:

Prof. MUDr. Stanislav Spanik, CSc.
I. Onkologická klinika LF UK Bratislava
e-mail:

MUDr. Radovan Vojtíšek
FN Plzeň
e-mail:


Ostatní

Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR
e-mail:


Otorinolaryngologie

doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.
LF UK a FN v Plzni
e-mail:


Patologie a soudní lékařství

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
LF UP
e-mail:

doc. MUDr. Josef Feit, CSc.
Ústav patologie LF MU
e-mail:


Pediatrie, neonatologie

Doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc.
I. Detská klinika LF UK Bratislava
e-mail:

Prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
e-mail:

Prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH
II. Detská klinika LF UK Bratislava
e-mail:


Porodnictví a gynekologie

doc. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.
LF UK a FN v Plzni
e-mail:

as. MUDr. Adam Hudec
Lékařská fakulta UK v Plzni
e-mail:

Doc., MUDr. Marian Kacerovský, PhD.
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
e-mail:

MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.
Gynekologicko porodnická klinika
e-mail:

MUDr. Ivana Musilova, Ph.D.
LF UK v Hradci Králové
e-mail:

doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Gynekologicko porodnická klinika
e-mail:

MUDr. Peter Škapinec
LF UK v Hradci Králové
e-mail:


Pracovní lékařství a toxikologie

doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc.
Klinika pracovního lékařství, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta UK Hradec Králové
e-mail:

as.MUDr. Vendula Machartová, Ph.D.
Klinika pracovního lékařství, FN Plzeň-Lochotín
e-mail:


Psychiatrie, psychologie, sexuologie

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU
e-mail:

Doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK
e-mail:

Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN
e-mail:


Radiologie a zobrazovací metody

MUDr. Martina Rybárová, Ph.D.
FN Plzeň
e-mail:

RNDr. Luděk Šefc, CSc.
Univerzita Karlova Praha, 1. lékařská fakulta
e-mail:


Tělovýchovné lékařství

prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.
Masarykova univerzita Brno
e-mail:

RNDr. Luděk Šefc, CSc.
Univerzita Karlova Praha, 1. lékařská fakulta
e-mail:


Urologie

MUDr. Olga Dolejšová
FN Plzeň
e-mail:

MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.
Gynekologicko porodnická klinika
e-mail:

Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
Fakultní nemocnice Ostrava
e-mail:


Vnitřní lékařství

prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
Interní hematoonkologická klinika LF MU
e-mail:

Prof. MUDr. Andrej Dukát, DrSC
II.interná klinika LF UK Bratislava
e-mail:

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc.
I.interná klinika LF UK Bratislava
e-mail:

MUDr. Pavla Šigutová
Fakultní nemocnice v Plzni
e-mail:


Zubní lékařství

MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.
Stomatologická klinika LF MU
e-mail:

doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
LF UK v Plzni
e-mail:

MUDr. Jiří Tvardek , Ph.D.

e-mail:


 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2022-07-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].