Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Chirurgie, traumatologie, ortopedie

 
Předchozí strana 1
1
strana 2
2
NET
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-02-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].