Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english
Akutní medicína (16)
Anatomie (28)
Anesteziologie a intenzivní medicína (10)
Biofyzika (13)
Biologie (8)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (1)
Endokrinologie, metabolismus (2)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (4)
Farmakologie (22)
Fyziologie a patologická fyziologie (38)
Gastroenterologie, hepatologie (15)
Geriatrie (4)
Hematologie (11)
Histologie, embryologie (31)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (59)
Imunologie, alergologie (15)
Infektologie (13)
Kardiologie, angiologie (17)
Laboratorní diagnostika (7)
Lékařská etika a právo (5)
Lékařská genetika (5)
Lékařská chemie a biochemie (44)
Lékařská informatika a informační věda (18)
Mikrobiologie (8)
Nefrologie (8)
Nelékařské zdravotnické vědy (78)
Neurochirurgie (14)
Neurologie (21)
Nukleární medicína (5)
Oftalmologie, optometrie (16)
Onkologie, radioterapie (26)
Ostatní (31)
Otorinolaryngologie (7)
Patologie a soudní lékařství (25)
Pediatrie, neonatologie (22)
Pneumologie (3)
Porodnictví a gynekologie (37)
Pracovní lékařství a toxikologie (2)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (24)
Radiologie a zobrazovací metody (37)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (7)
Revmatologie (1)
Tělovýchovné lékařství (5)
Urologie (10)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (8)
Vnitřní lékařství (18)
Všeobecné praktické lékařství (11)
Zubní lékařství (38)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Vybrané kapitoly z detskej neurochirurgie I

Vybrané kapitoly z detskej neurochirurgie I

Predkladaná učebnica sa zaoberá problematikou detskej neurochirurgie, ktorá má, v porovnaní s neurochirurgiou dospelých, svoje špecifiká. Čitateľovi ponúka k štúdiu vybrané témy z detskej neurochirurgie. Zaoberá sa detským hydrocefalom, kraniosynostózami, polohovými deformitami hlavy, pôrodnou traumou novorodenca, kaudálnymi defektami neurálnej trubice aintrakraniálnymi arachnoidálnymi cystami. Rozdelenie textu do jednotlivých kapitol ponúka čitateľovi možnosť zamerať sa na informácie, ktoré sú pre neho aktuálne potrebné. Text je doplnený množstvom tabuliek, obrázkov a schém. Cieľom učebného textu je poskytnúť študentom pregraduálneho štúdia všeobecného lekárstva a študentom postgraduálneho štúdia nové poznatky v detskej neurochirurgii, ktoré sa uplatňujú v klinickej praxi.

 

Nové trendy a perspektívy v histológii VI

"Nové trendy a perspektívy v histológii VI" predstavujú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie, ktorá obsahuje 31 vedeckých článkov. Všetky články viac či menej súvisia s morfologickými disciplínami. Okrem vedeckého prínosu je cieľom zborníka poskytnúť čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže vyvolať prvý impulz pre vzájomnú užitočnú spoluprácu.
 

 
autor: Mária Kovalská, Veronika Cígerová, Marian Adamkov | JLF UK v Martine | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: morfológia, histológia, vedecká spolupráca | příloh: 1 | zobrazeno: 249x | publikováno: 17.6.2020

Farmakologie vegetativního nervového systému - sympatikus

Ozvučená přednáška je urečna především studentům všeobecného lékařství (3. a 4. ročníku) a zubního lékařství (3. ročníku) jako podpora při výuce a přípravě ke zkoušce z farmakologie. Komplexní přednáška (odkaz přiložen) obsahuje popis fyziologie vegetativního nervového systému, jeho členění, neurotransmisi, dělení receptorů, farmakologické možnosti aktivace a inhibice receptorů zprostředkovávající činnost sympatického nervového systému a v neposlední řadě terapeutické možnosti a bezpečnost jednotlivých farmakoteraputických skupin ovlivňujících sympatikus. 

 
autor: Jiří Hodis, Karolína Hronová | 1.LF UK | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové weby, E-learningové kurzy, Ozvučené přednášky | klíčová slova: farmakologie, farmakoterapie, sympatický nervový systém, sympatolytika, sympatomimetika, beta blokátory | příloh: 1 | zobrazeno: 174x | publikováno: 11.6.2020

Paliativní péče

Paliativní péče

Paliativní medicína se stala důležitou součástí moderní medicíny 21. století. Cílem paliativní medicíny je udržení dobré kvality života i v situaci závažného onemocnění. S pacienty s potřebou paliativního přístupu se setkávají lékaři prakticky ve všech klinických medicínských oborech. Znalosti a dovednosti v paliativní péči jsou proto jednou z důležitých klinických kompetencí. Její základy by měli budoucí lékaři získat již během pregraduálního studia na lékařské fakultě. E-learning Paliativní péče v 10 lekcích pokrývá nejdůležitější aspekty paliativní péče: komunikaci, management bolesti a dalších symptomů, etické a právní aspekty rozhodování v závěru života a organizační zajištění paliativní péče. Program je určen především studentům medicíny. Může však být užitečný i mladým lékařům a sestrám.

 
autor: Ondřej Sláma, Tereza Vafková | LF MU | disciplína: Akutní medicína, Farmakologie, Geriatrie, Lékařská etika a právo, Onkologie, radioterapie, Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, E-learning | klíčová slova: paliativní péče, paliativní medicína, kvalita života, závěr života, komunikace, léčba bolesti | příloh: 1 | zobrazeno: 453x | publikováno: 19.5.2020 | poslední úpravy: 17.6.2020

Metódy merania vnútroočného tlaku

Metódy merania vnútroočného tlaku

Metodika merania VOT priamym meraním tlaku tekutiny sa nazýva manometria, nepriamym meraním tenzie na korneosklerálnom povrchu sa nazýva tonometria. [5]
                                                                                                                                                                                                                                

 
autor: Jan Rybář, Sekáč Juraj, LF UK | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: glaukóm, meranie vnútroočného tlaku, metrológia, tonometer, aplanačný tonometer, ICD H40, vnútroočný tlak, tonometer | příloh: 2 | zobrazeno: 269x | publikováno: 11.5.2020

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol

Predná očná komora predstavuje priestor medzi zadnou plochou rohovky a prednou plochou dúhovky. Za normálnych okolnosti je hlboká približne 3,6mm, vyplnená čírou tekutinou, nazývanou komorový mok. Ten je produkovaný veľmi dôležitou anatomickou a funkčnou štruktúrou, dúhovkovo-rohovkovým uhlom. Jeho poznanie predstavuje „alfu a omegu“ v diagnostike, klasifikácii a výbere adekvátnej liečby zeleného zákalu - glaukómu.

Väčšina ochorení oka, ale aj niektoré systémové choroby sa môžu prejaviť zmenami v hĺbke a obsahu prednej komory. Najčastejšie sa jedná o zápalové afekcie, tumory, glaukómy, ale aj kataraktu, úrazy oka či očné prejavy celkových ochorení.

V nasledujúcej prezentácii si podrobnejšie popíšeme základy anatómie a fyziológie, prednej komory a dúhovkovo-rohovkového uhla ako aj ich patologické zmeny a základné i špecifické...

 
autor: Juraj Sekáč, Rybár Ján, Ferková Sylvia - Slovenský metrologický ústav v Bratislave, Strojnícka fakula STU v Bratislave | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: predná komora, komorový mok, cirkulácia, dúhovkovorohovkový -iridokorneálny uhol, van Herick, Smithová technika, gonioskopia, predn´á očná komora, glaukómové ochorenie | příloh: 1 | zobrazeno: 369x | publikováno: 28.4.2020

Močový systém - pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty

Močový systém - pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie z močového systému.

                                                                                                                                                   

 
autor: Miroslava Čedíková | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, močový systém, ledviny, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 159x | publikováno: 22.4.2020 | poslední úpravy: 21.5.2020

Rádioaktivita II.

Prednáška „Rádioaktivita II“ vysvetľuje rádioaktívnu premenu alfa a beta, interakcie týchto častíc s prostredím, energetické spektrá a dolety častíc, ochranu pred žiarením.                                                                                                                                                                                                                         ...

 
autor: Katarína Kozlíková | LF UK v Bratislave | disciplína: Biofyzika, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: rádioaktivita, alfa častica, beta častica | příloh: 1 | zobrazeno: 244x | publikováno: 7.4.2020

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia stále predstavuje vážne riziko pre zníženie zrakovej funkcie. Vývoj zmien oka v dôsledku hyperglykémie je závislý od mnohých faktorov, podľa závažnosti je rozdelený na 3 klinické a jedno subklinické – fluorofotometrické štádium. Jednoduchá, neproliferatívna diabetická retinopatia prechádza do štádia pokročilej jednoduchej, tiež neproliferatívnej, pri k torej keď sa vytvárajú na sietnici časti s poškodenou perfúziou. Hypoxická sietnica následne vyvolá neovaskularizáciu, čím proces prejde do proliferatívneho štádia.

 

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR

Pozývame Vás sledovať ďalší z našich internistických webinárov na tému Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko už 20.februára 2020 o 19.00. Našimi hosťami sú prof. MUDr. Ján Murín, CSc. (Univerzitná nemocnica Bratislava, I.interná klinika LF UK) a prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc. (Univerzitná nemocnica Bratislava, IV. interná klinika LF UK- prednosta).

 
autor: Ján Murín, Peter Ponťuch | LF UK v Bratislave | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Prednášky, Digitálne video | klíčová slova: chronická obličková choroba, kardiovaskulárne riziko | příloh: 1 | zobrazeno: 392x | publikováno: 17.2.2020

Transkraniálna magnetická stimulácia

Transkraniálna magnetická stimulácia

Táto práca prináša pohľad na základný princíp fungovania TMS pri stimulácii motorického kortexu u človeka. Predkladá možnosti využitia tejto metódy v klinickej praxi pri diagnostike ochorení na úrovni motorického systému (odhalenie subklinického postihnutia na úrovni kortikospinálnych dráh, hodnotenie závažnosti a progresie ochorenia, eventuálne zhodnotenie efektu liečby).
Súčasťou práce sú praktické odporúčania, ako správne postupovať pri samotnom vyšetrení motorických evokovaných potenciálov (MEP), ktoré konkrétne parametre má význam u jednotlivých ochorení vyšetrovať, čo by mohlo byť prínosné najmä pre lekárov.
Študenti môžu lepšie pochopiť fungovanie motorického systému u človeka a dozvedia sa o možnosti jeho posúdenia pomocou TMS.
Pre vedeckých pracovníkov práca prináša množstvo podnetných informácií o využití jednotlivých metodík a paradigiem TMS pri skúmaní mozgových funkcií...

 
autor: Monika Turčanová Koprušáková | JLF UK v Martine | disciplína: Neurologie | kategorie: Pedagogické diela, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: transkraniálna magnetická stimulácia, TMS | příloh: 4 | zobrazeno: 461x | publikováno: 29.12.2019

Komplexní léčba dekubitů

Komplexní léčba dekubitů

Publikace Komplexní léčba dekubitů je určena jako učební text pregraduálním i postgraduálním studentům zdravotnických oborů a všeobecného lékařství, lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří se s pacienty s dekubity v rámci své klinické praxe opakovaně setkávají. Text stručně shrnuje současné základní poznatky týkající se klasifikace, tlakových lézí a jejich konzervativní terapie. Důraz je kladen zejména na chirurgické řešení a přístupy v rámci strategie operační léčby a možností rekonstrukce u pacientů s proleženinami (dekubity). Speciální pozornost je věnována předoperační přípravě pacienta a prevenci tlakových lézí (dekubitů) ve světle nejnovějších vědeckých poznatků.

 
autor: Alica Hokynková, Petr Šín, Andrea Pokorná, Pavel Rotschein, Lucie Nártová, Zuzana Jelínková, Jakub Holoubek, Filip Černoch | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: dekubitus, proleženina, nekrektomie, rekonstrukční techniky, lalokové plastiky | příloh: 1 | zobrazeno: 412x | publikováno: 11.12.2019 | poslední úpravy: 16.12.2019

Vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři

Vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři

Skripta jsou určena zejména pro studenty předmětu Klinická imunologie magisterského oboru Bioanalytik a doplňují skripta Základy vyšetření v klinické imunologii. Skripta mají za úkol seznámit studenty se základy moderních testů v imunologické buněčné laboratoři, významná část je věnována i novým metodám v alergologické diagnostice. Skripta jsou doplněna i o kapitolu o klinickém využití monoklonálních protilátek; jedná se o velmi moderní směr klinické medicíny, se kterým musí být seznámeni i studenti nelékařských medicínských oborů.

 
autor: Marcela Vlková, Roman Hakl, Zita Chovancová, Julie Štíchová | LF MU | disciplína: Imunologie, alergologie, Laboratorní diagnostika | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: separační metody, funkční vyšetření v buněčné imunologii, průtoková cytometrie, monoklonání protilátky, diagnostika alergických stavů | příloh: 1 | zobrazeno: 606x | publikováno: 5.12.2019 | poslední úpravy: 23.3.2020

Základy preskripcie liekov a farmaceutickej technológie pre študentov medicíny

Základy preskripcie liekov a farmaceutickej technológie pre študentov medicíny

Predložený učebný text je určený predovšetkým študentom medicíny, ktorí sa v rámci štúdia farmakológie majú oboznámiť so základmi predpisovania liečiv a výberu vhodnej liekovej formy. Toto dielo je v úvodnej časti zamerané na všeobecné pravidlá predpisovania ako hromadne tak aj individuálne pripravovaných liekov. Tieto pravidlá vychádzajú z aktuálne platnej legislatívy a sú doplnené ukážkovými príkladmi na precvičenie si predpisovania.

 
autor: Martin Kertys, Anežka Kertysová | JLF UK v Martine | disciplína: Farmakologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: liek, lekársky predpis, preskripcia liekov | příloh: 4 | zobrazeno: 735x | publikováno: 24.11.2019

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne

Učebnica Vyšetrovacie metódy v internej medicíne je výstupom spoločného projektu autorov. Má byť primárne určená pre študentov lekárskych fakúlt, ktorí by ju mali využiť najmä na prípravu na skúšku z internej propedeutiky, ale aj na prípravu na štátnu záverečnú skúšku z internej medicíny. Učebnica takisto môže poslúžiť aj lekárom, ktorí sú zaradení do špecializačného štúdia pri príprave na skúšku z internistického kmeňa, ako aj na špecializačnú skúšku z vnútorného lekárstva. Pripravovaná publikácia je súhrnom najnovších a všetkých používaných laboratórnych ako aj zobrazovacích metód v jednotlivých pododboroch internej medicíny. Získané vedomosti by študenti mali využiť nielen počas štúdia na lekárskej fakulte, ale aj neskôr, v ich lekárskej praxi.

 
autor: Ivana Valočiková, Ingrid Dravecká, Martin Janičko, Ivica Lazúrová, Ivana Jochmanová, Laura Gombošová, Pavol Joppa | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Diabetologie, dietetika, Endokrinologie, metabolismus, Gastroenterologie, hepatologie, Hematologie, Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie, Nefrologie, Pneumologie, Revmatologie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: vyšetrovacie metódy, interná medicína, gastroenterológia, nefrológia, hepatológia, diabetológia, pneumológia | příloh: 6 | zobrazeno: 852x | publikováno: 7.11.2019
 

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Ústav patologickej fyziológie JLF UK sa v rámci svojho výskumného zamerania venuje problematike ochorení respiračného systému už niekoľko dekád. Jednou z nosných tém sú aj patologické procesy v nosovej dutine a ich vplyv na funkciu dolných dýchacích ciest predovšetkým vo vzťahu k astme a syndrómu chronického kašľa. Pracovisko školí množstvo doktorandov ako aj študentov v rámci ŠVOČ, ktorí so záujmom pracujú v laboratóriách ústavu patologickej fyziológie, píšu svoje diplomové práce a z mnohých sa stávajú naši doktorandi a následne kolegovia.
Druhé, obohatené vydanie sme pripravili ako učebnicu venovanú predovšetkým im – študentom prichádzajúcim na naše pracovisko v rámci ŠVOČ a prípravy diplomovej práce a tým, ktorých zaujíma problematika komplexných vzťahov horných a dolných dýchacích ciest.

 
autor: Mariana Brozmanová, Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: fyziológia a patofyziológia nosa | příloh: 3 | zobrazeno: 314x | publikováno: 24.8.2020

Farmakologie vegetativního nervového systému - parasympatikus

Ozvučená přednáška je urečna především studentům všeobecného lékařství (3. a 4. ročníku) a zubního lékařství (3. ročníku) jako podpora při výuce a přípravě ke zkoušce z farmakologie. Komplexní přednáška (odkaz přiložen) obsahuje popis fyziologie vegetativního nervového systému, jeho členění, neurotransmisi, dělení receptorů, farmakologické možnosti aktivace a inhibice receptorů zprostředkovávající činnost parasympatického nervového systému a v neposlední řadě terapeutické možnosti a bezpečnost jednotlivých farmakoteraputických skupin ovlivňujících parasympatikus.

 
autor: Jiří Hodis, Karolína Hronová | 1.LF UK | disciplína: Farmakologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby, Ozvučené přednášky | klíčová slova: farmakologie, farmakoterapie, parasympatický nervový systém, parasympatolytika, parasympatomimetika | zobrazeno: 186x | publikováno: 11.6.2020

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG.

http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-470-kviz-diagnostice-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-zazivaciho-traktu-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-459-kviz-diagnosticke-metody-pri-vysetreni-srdce-a-velkych-cev-indikace-normalni-a-patologicky-obraz http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-462-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-nahlych-prihodach-brisnich-diagnostika-a-lokalizace-ciziho-telesa http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-458-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-hrudniku-indikace-normalni-a-patologicky-obraz http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-478-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-pankreatu-jater-a-sleziny-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-482-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-perifernich-cev http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-460-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-retroperitonea-indikace ...

 
autor: Jana Červenková, Zuzana Džupinková | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: E-learningové kurzy | klíčová slova: kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz | zobrazeno: 259x | publikováno: 10.6.2020

Vybrané kapitoly v kardiológií

Vybrané kapitoly v kardiológií

Kardiológia sa považuje za „kráľovnú“ internej medicíny. Možno preto, že kardiovaskulárne choroby sú vo vyspelých krajinách najčastejšou príčinou úmrtí, chorobnosti aj hospitalizácií. V posledných rokoch došlo v oblasti kardiológie k mohutnému rozmachu diagnostických zobrazovacích metód , ako aj invazívnej diagnostiky a intervenčnej liečby. Kardiológia má dnes už množstvo subšpecializácií a certifikovaných výkonov.
 

 
autor: Eva Goncalvesová, Ondrej Beňačka, Marcela Danková, Martin Chudý, Peter Lesný, Milan Luknár, Anna Vachulová, Ivan Vranka | LF UK v Bratislave | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Prednášky, Edukačné weby, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Kardiológia, Interná medicína, Kardiomyopatie, Pľúcna hypertenzia, Arytmie, Hypertenzia, Fibrilácia predsiení | příloh: 14 | zobrazeno: 597x | publikováno: 15.5.2020 | poslední úpravy: 23.9.2020

Fyziologie smyslů

Fyziologie smyslů

Receptor reaguje na příslušný podnět změnou membránového napětí, označovanou jako generátorový (GP) nebo též receptorový potenciál (RP). Ten má charakter depolarizace (membránové napětí je méně negativní) nebo hyperpolarizace (membránové napětí je více negativní). Pokud je receptorem aferentní nerv nebo neuron s vlastním axonem, způsobí GP vznik akčního potenciálu (AP) na aferentním nervu, který se šíří do CNS.

 
autor: Jitka Švíglerová | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Fyziologie smyslů | příloh: 1 | zobrazeno: 210x | publikováno: 6.5.2020 | poslední úpravy: 21.5.2020

Vyšetření urologického pacienta

Vyšetření urologického pacienta

Cílem výukového materiálu je přiblížit studentům medicíny základní aspekty klinického vyšetření dospělého urologického pacienta. Teoretická část je doplněna bohatou obrazovou dokumentací znázorňující správné provedení jednotlivých vyšetření a zobrazující obvyklé i méně časté urologické nálezy. Výukový materiál má pomoci správnému a kompletnímu provádění klinického vyšetření v každodenní praxi nejenom urologa.

 
autor: Michal Fedorko, Dalibor Pacík | LF MU | disciplína: Urologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky | klíčová slova: fyzikální vyšetření, příznaky, urologie | příloh: 1 | zobrazeno: 274x | publikováno: 27.4.2020 | poslední úpravy: 27.7.2020

Neurooftalmológia

Neurooftalmológia

Neuro-oftalmológia sa zameriava na choroby nervového systému, ktoré ovplyvňujú videnie, kontrolu pohybov očí alebo pupilárne reflexy. Neuroftalmológovia často vidia pacientov s komplexným ochorením viacerých systémov.
Častokrát práve oftalmológ vidí pacienta s príznakmi, ktoré nie sú typické len pre oftalmológiu a práve preto musí uzko spolupracovať aj s inými odbormi ako neurológia, či neurochirurgia.

 

Základy anatómie oka pre medikov

Základy anatómie oka pre medikov

Štruktúra ľudského oka sa úplne prispôsobuje potrebe zaostriť lúč svetla na sietnicu (lat. retina). Všetky časti oka, cez ktoré lúč svetla prechádza sú priehľadné, aby čo najviac zabraňovali rozptylu dopadajúceho svetla. Rohovka (lat. cornea) a šošovka (lat. lens) pomáhajú lúč svetla spojiť a zaostriť na zadnú stenu oka - sietnicu. Toto svetlo potom spôsobuje chemické premeny vo svetlocitlivých bunkách (tyčinky a čapíky), ktoré vysielajú nervové impulzy zrakovým nervom (lat. nervus opticus) do mozgu.

 

Základy mamológie

Základy mamológie

 E-kniha poskytujúca učebný text pre študentov 5.a 6. ročníka lekárskych fakúlt ako aj pre postgraduálne vzdelávanie. Obsahuje základné informácie o anatómii a fyziológii prsnej žľazy, zobrazovacích vyšetreniach prsníkov a intervenčných procedúrach, kapitolu o zápaloch prsníkov, klasifikáciu nádorov prsníkov ako aj princípy ich liečby. Kniha obsahuje bohatú obrazovú dokumentáciu, tabuľky klasifikácií rádiologických, cytologických a histologických nálezov, a.i.

 

 

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie

Vysokoškolské učebné texty sú zamerané na pregraduálnych študentov medicíny a mladých lekárov zaradených do špecializačného vzdelávania v gastroenterológii, hepatológii a vnútornom lekárstve. Snahou autorov bolo do určitej miery nahradiť chýbajúcu koncíznu a stručnú učebnicu gastroenterológie a hepatológie pre študentov medicíny, ale zároveň priniesť aj konkrétne, priamo použiteľné informácie pre mladých lekárov na lôžkových oddeleniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť pre týchto pacientov.

Dražilová S., Gombošová L., Janičko M., Skladaný Ľ., Veseliny E.: Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2020, ISBN 978-80-8152-838-5.

 
autor: Sylvia Dražilová, Laura Gombošová, Martin Janičko, Ľubomír Skladaný, Eduard Veseliny | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: pažerák, žalúdok, tenké črevo, pankreatitída, klinická výživa, pečeň | příloh: 2 | zobrazeno: 469x | publikováno: 29.1.2020

Vybrané kapitoly z oftalmológie

Vybrané kapitoly z oftalmológie

Spoločnými silami sa nám pre Vás - študentov všeobecného lekárstva podarilo pripraviť skriptá z oftalmológie. Tvorí ich prehľad všeobecnej oftalmológie, vyšetrovacích metód a najzákladnejších očných ochorení a základov ich terapie. Skriptá obsahujú informácie z oftalmológie, ktoré by podľa nášho názoru mal ovládať každý lekár, nie len oftalmológ. Oftalmológia prešla obrovským a rýchlym vývojom v rámci používaných technológii, ako v diagnostike, tak aj v terapii očných chorôb.

 
autor: Peter Žiak, Juraj Halička, Mária Molnárová, | JLF UK v Martine | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky | klíčová slova: vyšetrovacie metódy v oftalmológii, refrakčné vady, ochorenia orbity, ochorenia očných adnex, ochorenia spojovky a rohovky, ochorenia šošovky, glaukóm, neuro-oftalmológia, traumatológia oko | příloh: 4 | zobrazeno: 920x | publikováno: 13.12.2019 | poslední úpravy: 17.2.2020

Mikrobiológia nielen pre medikov - 2. upravené a doplnené vydanie

Mikrobiológia nielen pre medikov - 2. upravené a doplnené vydanie

Výstup projektu KEGA 032 UK-4/2019 MŠVVaŠ SR a projektu KEGA 038 UK-4/2019 MŠVVaŠ SR.

Skriptá Mikrobiológia nielen pre medikov - 2. upravené a doplnené vydanie, sú určené pre študentov medicíny, zubného lekárstva a nelekárskych študijných programov, obsahujú upravené kapitoly z bakteriológie, virológie, mykológie a parazitológie. Slúžia najmä na prípravu poslucháčov na praktické cvičenia z mikrobiológie. Druhé vydanie skrípt je doplnené o prehľadné tabuľky zamerané na charakteristiku jednotlivých mikroorganizmov. Doplnené sú tiež názorné kazuistiky, ktoré sú praktickým príkladom klinickej manifestácie jednotlivých infekčných ochorení a spolu s úlohami na praktické cvičenia, ktoré sú súčasťou jednotlivých kapitol, poskytujú študentom prepojenie teoretických poznatkov s praxou.

 
autor: Jana Kompaníková, Elena Nováková, Martina Neuschlová | JLF UK v Martine | disciplína: Mikrobiologie | kategorie: Prednášky, Výučbové webstránky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: mikrobiológia, bakteriológia, virológia, mykológia, parazitológia | příloh: 1 | zobrazeno: 2064x | publikováno: 10.12.2019

Epitelová tkáň

Epitelová tkáň

 Vážení studenti, do rukou se Vám dostalo nově vzniklé výukové dílo, jehož obsahem jsou základy o epitelové tkáni. Dílo je doplněné o barevně zpracovaná schémata a mikrofotografie. Tato příručka vznikla jako pracovní sešit pro výuku zdravotních laborantů na Západočeské univerzitě v Plzni. Schémata jsou kreslena velice zjednodušenou formou a zpracována rukou, jsou tedy snadno reprodukovatelná. Věřím, že Vám bude příručka ve studiu nápomocná.

 
autor: Miroslava Čedíková | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Epitelová tkáň | příloh: 1 | zobrazeno: 573x | publikováno: 2.12.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020

Vybrané kapitoly z angiológie

Vybrané kapitoly z angiológie

Kardiovaskulárne ochorenia patria k základným príčinám morbidity a mortality vo vyspelých krajinách. Učebný text s názvom: Vybrané kapitoly z angiológie sa venuje najčastejším vaskulárnych ochoreniam, s ktorými sa lekár angiológ stretáva sa dennej báze. Opísané sú dilatačné ochorenie artérií (aneuryzma abdominálnej aorty) ale aj stenotizujúce ochorenia periférnych tepien. V časti venujúcej sa venóznemu cievnemu systému sú rozoberané ochorenia ako hlboká žilová trombóza, tromboflebitída a chronická venózna insuficiencia. Taktiež sa venujem aj najčastejšie sa vyskytujúcemu ochoreniu lymfatického cievneho systému ˗ lymfedému.

Rašiová M.: Vybrané kapitoly z angiológie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ŠafárikPress, Košice 2019, ISBN 978-80-8152-801-9.

 
autor: Mária Rašiová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: angiológia, aneuryzma, abdominálna aorta, periférne artérie, trombóza, tromboflebitída, venózna insuficiencia, lymfedém | příloh: 2 | zobrazeno: 462x | publikováno: 20.11.2019 | poslední úpravy: 22.11.2019

Diabetes mellitus a KV prognóza - webinár

Diabetes mellitus a KV prognóza - webinár

Prinášame Vám historicky prvý webinár na platforme interna webimed! Našími hosťami sú garanti tohto projektu prof. Murín a Dr. Kissová, ktorí sa s Vami podelia o poznatky v oblasti Diabetes mellitus, kardiovaskulárnych ochorení a ich vzájomného vzťahu.

Prof. Murín hovorí o makrovaskulárnych a Dr. Kissová o mikrovaskulárnych komplikáciách. Dozvite sa tiež o nových antidiabetikách - gliflozínoch a prečo znamenajú revolúciu v liečbe diabetes a srdcového zlyhávania.

 
autor: Ján Murín, Viera Kissová, Allan Böhm | LF UK v Bratislave | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Diabetes mellitus, glifozín | příloh: 1 | zobrazeno: 514x | publikováno: 18.10.2019
MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
strana 7
7
strana 8
8
strana 9
9
strana 10
10
strana 11
11
strana 12
12
strana 13
13
strana 14
14
strana 15
15
strana 16
16
strana 17
17
strana 18
18
strana 19
19
strana 20
20
strana 21
21
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-09-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].